Atgriezties pie raksta

OT audzēkņi apgūs Starptautiskā bakalaurāta programmu Foto

Ogres tehnikumā (OT) viesojās mežsaimniecības nozares pārstāvji, lai apspriestu turpmākās sadarbības iespējas, sekmējot profesionālās vidējās un augstākās izglītības programmu pēctecību.

OT ieradās VAS "Latvijas Valsts meži" valdes priekšsēdētājs un prezidents Roberts Strīpnieks, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" direktors Jurģis Jansons, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" Meža pētīšanas stacijas direktors Mārtiņš Līdums un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes dekāns Linards Sisenis.


Pasākumā piedalījās OT direktore, direktores vietnieki, nodaļu vadītāji, karjeras konsultanti, grupu audzinātāji, kā arī Mežsaimniecības un koka izstrādājumu nodaļas audzēkņi.


OT direktore Ilze Brante sniedza ieskatu tehnikuma vēsturē un attīstībā, informēja par līdzšinējo sadarbību ar nozares uzņēmumiem un iezīmēja nākotnes perspektīvas.


Īstenojot pieaugušo izglītības aktivitātes, OT veic AS "Latvijas valsts meži" pasūtījuma izpildi, īstenojot profesionālās pilnveides izglītības programmu "Meža kopšana un atjaunoto meža platību aizsardzība" un "Mašinizētā mežizstrāde". 


OT sadarbojas ar meža nozares uzņēmumiem, īstenojot darba vidē balstītās mācības. Šajā projektā piedalās audzēkņi, kuri apgūst meža mašīnu mehāniķa un meža mašīnu operatora profesiju.  


Sadarbība ar mežsaimniecības un kokapstrādes jomas izglītotājiem un uzņēmējiem pamatojas uz noslēgtajiem sadarbības līgumiem. Sadarbības līgumi noslēgti ar SIA "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtu", SIA "Silava", AS "Latvijas valsts meži" un Latvijas Lauksaimniecības universitāti. 


Ar AS "Latvijas valsts meži" noslēgtais līgums paredz atbalstu mežsaimniecības jomas audzēkņiem, piešķirot stipendiju labākajiem Mežsaimniecības un koka izstrādājumu nodaļas audzēkņiem. Šajā mācību gadā plānots, ka AS "Latvijas valsts meži" sniegs atbalstu 10 jebkuras Ogres tehnikuma izglītības programmas audzēkņu mācībām Starptautiskā bakalaurāta programmā.  


"Tā ir izglītības programma, kurā audzēkņi iegūs izglītību, kas ir atzīta izglītības iestādēs pasaulē un tās absolventi būs konkurētspējīgi iestājoties prestižās augstskolās. Šajā programmā uzsāks mācības tie 2.kursa Ogres tehnikuma audzēkņi, kuri pierādījuši savas spējas un kam būs interese apgūt šo programmu. Mācības Starptautiskā bakalaurāta programmā ilgs trīs gadus. Nodarbības vadīs gan tehnikuma pedagogi, kuri spēj mācīt svešvalodās, gan aicināsim vieslektorus. AS "Latvijas valsts meži" šiem audzēkņiem maksās stipendiju 70 eiro mēnesī. Tā būs katra audzēkņa atbildība, lai sasniegtu vajadzīgo rezultātu," norāda I.Brante.


Tāpat AS "Latvijas valsts meži" atbalsta OT, izstrādājot modulārās izglītības programmas, profesionālās pilnveides izglītības programmas, organizējot tālākizglītības seminārus un starptautiskas sacensības. 


Mežsaimniecības un koka izstrādājumu nodaļas Mežsaimniecības tehniķu izglītības programmas 2.kursa audzēknis Gints Kārlis Bernšteins, kurš šī mācību gada sākumā veiksmīgi piedalījās XIV Starptautiskajā Jauno mežsaimnieku konkursā Krievijā ar zinātniski pētniecisko darbu "Briežu un aļņu radītie bojājumi priežu un egļu jaunaudzēs", izcīnot 4.vietu 45 dalībnieku vidū no 28 pasaules valstīm, uzsvēra, ka sasniegt augstos rezultātus veicinājusi arī sadarbība ar AS "Latvijas valsts meži".  


G.K.Bernšteins, tāpat kā viņa kursa biedrs Andris Miezis un citi topošie mežsaimnieki gatavojas turpināt izglītību Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Meža fakultātē. Abi minētie audzēkņi aizvadītajā mācību gadā saņēma arī AS "Latvijas valsts meži" piešķirto stipendiju - 100 eiro pirms nodokļu nomaksas. Kā atzīst A.Miezis, piešķirtā stipendija ir ne tikai finansiāls atbalsts, bet arī gandarījums, ka audzēknis ir novērtēts no vadošā mežsaimniecības uzņēmuma Latvijā.


Noslēgtais sadarbības līgums ar LLU paredz, ka pieci labākie OT absolventi izlaidumā saņem uzaicinājumu studēt LLU valsts budžeta finansētā studiju programmā.


Meža nozares pārstāvji iepazinās ar OT kabinetiem, laboratorijām, kā arī mācību angāru mežsaimniecības un koka izstrādājumu programmu īstenošanai.


LLU Meža fakultātes dekāns L.Sisenis atzinīgi novērtēja Ogres tehnikumā izveidoto materiālo bāzi un mācību procesa organizāciju un pauda cerību, ka arī turpmāk, sekmīgi sadarbojoties abām mācību iestādēm, izdosies nodrošināt darba tirgum augsti kvalificētus speciālistus meža nozarē.


Viesus ar muzikāliem priekšnesumiem sveica "Zaļā galma kapella", ko  vada OT interešu izglītības skolotājs Reinis Grīnhofs. Ciemiņi saņēma arī dāvanu – medus burciņu no bišu dravas Vecbebros, kur no šī mācību gada tiek īstenotas OT izglītības programmas.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/OT/39958

2017. gada 19. oktobrī, 19:09, Ogres tehnikums
Ogrenet

Par šo rakstu vēl nav saņemts neviens komentārs.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet