Atgriezties pie raksta

Profesionālo izglītības iestāžu pedagogi dodas pēc pieredzes uz Ogres tehnikumu Foto

Profesionālās izglītības kompetences centrs (PIKC) "Ogres tehnikums" – tā ir augsta izglītības kvalitāte, audzēkņu mācību sasniegumi,  pieaugušo un audzēkņu tālākizglītība, nozarē strādājošo izglītošana, profesionālās pilnveides semināru organizēšana. 

Šie rādītāji, kopš 2013.gada septembrī Ogres tehnikums ieguva profesionālās izglītības kompetences centra statusu, vienmēr tikuši uzturēti pienācīgā līmenī un kvalitātē, līdz ar to Ogres tehnikums kļuvis par mācību iestādi, uz kuru gūt pieredzi ierodas kolēģi gan no Latvijas, gan ārvalstīm.


PIKC "Ogres tehnikums" ir arī viena no pirmajām profesionālās izglītības iestādēm, kura ieviesa e-mācību vidi.


Lai iepazītos ar Ogres tehnikuma pieredzi e-mācību vides organizēšanā, 24.janvārī pieredzes apmaiņas vizītē ieradās Rīgas Stila un modes tehnikuma pārstāvji – direktore Silvija Voitišķis, direktores vietniece mācību darbā un informācijas tehnoloģiju jomā Jūlija Opikova, metodiķi Mērija Buša un Kaspars Bikše.


"Lai attīstītu profesionālo izglītību, šobrīd ir ļoti aktuāla nepieciešamība sadarboties. Katrai mācību iestādei ir sava nozīmīga pieredze, kuru būtu lietderīgi izmantot arī citiem. Lai to izdarītu, tā ir jāizprot, jāizzina un jāakumulē sevī. Tāpēc ar šo mērķi esam šodien ieradušies," norāda S.Voitišķis. "Ar Ogres tehnikumu esam sadarbojušies arī agrāk. Piemēram, kad vajadzēja izstrādāt dažādus dokumentus pielāgošanai e-vidē. Tā nav, ka mēs šajā virzienā neko neesam darījuši, bet vēlamies paātrināt šo procesu." "Man ļoti interesē, kā attīstīt e-mācību vidi un ieviest to pedagogu ikdienā," piebilst J.Opikova.


Kolēģus ar e-mācību vides īstenošanu PIKC "Ogres tehnikums" iepazīstināja izglītības programmas "Datorsistēmas, datortīkli un datu bāzes" profesionālo mācību priekšmetu skolotājs Viktors Ceiruls.


"E-mācību vides primārais mērķis ir mācīšanās jebkad un jebkur. Piemēram, dažreiz audzēkņiem praktizēšanās ārzemēs sakrīt ar mācību procesu, un, viņi var bez problēmām sekot mācībām. Ne mazāk svarīga ir e-mācību vides izmantošana tālākizglītībā. Ogres tehnikumam ir izglītības programmu īstenošanas vieta Vecbebros. Arī šie audzēkņi var iegūt informāciju un mācību materiālus. Pedagogs tiešsaistē var komunicēt ar audzēkņiem, ko arī var izmantot tālākizglītībā. Tiešsaistē var veidot forumus, aptaujas," stāsta V.Ceiruls.


Ogres tehnikumā ir izveidots Pieaugušo izglītības centrs. "Pieaugušo izglītībā ir ieviestas trīs izglītības programmas, kuras būtībā ir e-mācību vides izglītības programmas. Tā ir pieaugušo izglītības nākotne, un pie tām mēs turpināsim darbu," uzsver OT direktores vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā Baiba Liepiņa.


E-mācību vide atvieglo arī pedagoga darbu. Kā skaidro V.Ceiruls, pateicoties e-mācību videi, pedagogi var veiksmīgi sakārtot un ievietot mācību materiālus, palielinās vērtēšanas iespējas. Audzēkņi pedagoga ievietotos testus var izmantot, lai paši pārbaudītu savas zināšanas. Ja audzēknis izvēlas turpināt studijas augstskolā, viņš jau ir adaptējies e- mācību vidē.


Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas vadītāja Ineta Rumpētere dalījās pieredzē, kā viņa savā darbā izmanto e-mācību vidi: "Diezgan labi pārzinu arī e-mācību vidi MOODLE, ko izmanto koledžās un augstskolās. Arī tehnikumā šī starptautiskā platforma MOODLE ir pieejama, un, manuprāt, mēs to varētu attīstīt. Tas ir Profesionālās izglītības kompetences centra, kāds ir arī Ogres tehnikums, viens no būtiskiem darbiem, kas ir jāveic."


Kā informē OT direktore Ilze Brante, PIKC "Ogres tehnikums" šajā mācību gadā uzņēmis daudz viesu no profesionālās izglītības iestādēm. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pārstāvji vēlējušies iegūt pieredzi par multimediju dizaina programmu īstenošanu, kolēģi no Valmieras tehnikuma izrādījuši interesi par meža mašīnu operatoru sagatavošanu. Nupat, 23.janvārī, Ogres tehnikumā viesojās Rīgas Valsts tehnikuma direktora vietniece izglītības kvalitātes un attīstības jomā Ineta Ivāne un Audzināšanas nodaļas izglītības metodiķe Ieva Dorila, kuras, tiekoties ar OT direktores vietnieci kultūrizglītības un audzināšanas jomā Armandu Auziņu, pārrunāja audzināšanas darba organizēšanu.


"Ogres tehnikumā ir atšķirīgs audzināšanas darba organizēšanas modelis, jo grupu audzinātājs nav priekšmeta pedagogs, bet gan atsevišķa štata vieta, kuru pārziņā ir vienas vai vairāku izglītības programmu audzēkņi no 1.līdz 4.kursam. Grupas audzinātāji ir ciešākā kontaktā ar audzēkņiem, sadarbojas ar vecākiem, priekšmetu pedagogiem, tehnikuma vadību. Viņi ir pieejamāki audzēkņiem, jo nav iesaistīti stundās, līdz ar to jebkurā mirklī var sniegt atbalstu audzēknim. Grupu audzinātāji seko līdzi visam mācību procesam, apmeklējumam, iesaistās karjeras pasākumos, ārpusstundu aktivitātēs, sagatavo visu nepieciešamo dokumentāciju, sadarbojas ar citām valsts vai pašvaldības iestādēm. Grupu audzinātāji ir mentori audzēkņiem, virzot viņus iegūt profesionālo vidējo izglītību, attīstīt  sociālas prasmes, veicināt personības izaugsmi," stāsta A.Auziņa. "Arī akreditācijas komisija ir uzsvērusi, ka mūsu audzināšanas jomas modelis ir labās prakses piemērs citām izglītības iestādēm un par tās pārņemšanu un ieviešanu jau interesējas vairākas profesionālās izglītības iestādes." 

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/OT/43154

2019. gada 28. janvārī, 10:57, Ogres tehnikums
Ogrenet

Par šo rakstu vēl nav saņemts neviens komentārs.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet