Atgriezties pie raksta

Profesionālo izglītības iestāžu direktoru vietnieki Ogres tehnikumā gūst pieredzi skolvadībā Foto

24.aprīlī Ogres tehnikumā (OT) ESF projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" (Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros tika īstenota Latvijas profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietnieku stažēšanās programma "Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā izglītības nozarē skolvadības jomā".

Projekta mērķis ir nodrošināt izglītības iestāžu, kas īsteno sākotnējās profesionālās izglītības, profesionālās tālākizglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas, efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla vispārējo prasmju un profesionālo kompetenču pilnveidi.


Projekta laikā citu atbalstāmo darbību ietvaros tiks nodrošināts atbalsts profesionālās izglītības iestāžu direktoru, to vietnieku un citu administrācijas pārstāvju, kā arī konventa pārstāvju profesionālās pilnveides pasākumiem, t.sk. cilvēkresursu un stratēģiskajai plānošanai, pieaugušo izglītībai. sadarbības veicināšanai ar darba devējiem, administratīvo un vadības kompetenču pilnveidei, digitālajai pratībai.


Stažēšanās programmas laikā semināri par skolvadības pieredzi tika organizēti arī PIKC "Liepājas tehnikums", PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola" un PIKC "Saldus tehnikums".


Kā atklāja stažēšanās programmas vadītājs, Mūžizglītības un kultūras institūta "Vitae" valdes priekšsēdētājs Rolands Ozols, šīs profesionālās izglītības iestādes, tostarp PIKC "Ogres tehnikums", nav izvēlētas nejauši. "Biedrība šīs izglītības iestādes uzrunājusi kā ilggadējus pieredzes nesējus ne tikai skolvadības jomā," uzsver R.Ozols. Projekta īstenotāji atzīst, ka skolvadība ir viena no jomām, kam līdz šim mūsu valstī nav bijusi pievērsta pietiekama uzmanība, tāpēc nepieciešams to aktualizēt. 


Stažēšanās programmas dalībnieki tikās ar Ogres tehnikuma vadību un pedagogiem, lai diskutētu par aktuālām tēmām un problēmām. Par Ogres tehnikuma  struktūru un darba organizāciju stāstīja direktores vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā Baiba Liepiņa, direktores vietniece izglītības programmu īstenošanas vietā Vecbebros Linda Caune, direktores vietniece kultūrizglītības un audzināšanas jomā Armanda Auziņa, Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļas vadītāja Aļona Lukašenoka, projektu nodaļas vadītāja Sigita Jasinska. 


"Kad kolēģiem no citām profesionālās izglītības iestādēm stāstām, ka Ogres tehnikumā ir kvalitātes vadības sistēma, dažkārt sastopamies ar neizpratni, kāpēc tas ir vajadzīgs," atklāja B.Liepiņa. "2011.gadā, apvienojot trīs atsevišķas profesionālās skolas, tika izveidots Ogres tehnikums. Katrai no skolām bija atšķirīga darba organizācija un pieredze, tāpēc aktualizējās problēma, kā izveidot vienotu mācību iestādi. Tā nonācām pie idejas par kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu, kas nodrošinātu, ka visi pārvaldes procesi, kas notiek tehnikumā, būtu vienotā sistēmā. Tie ir visiem kopīgi noteikumi, kas izskaidro, kas un kā jādara, un ir zināmi un pieejami visiem darbiniekiem. Šo procesu kontroli veic iekšējie auditori, kā arī ārējie auditori. Šīs pārbaudes mēs uztveram nevis kā kontroli, bet kā iespēju uzlabot kvalitātes vadības sistēmu."


2015.gada nogalē "Bureau Veritas Latvia” auditori atzina, ka Ogres tehnikuma vadības sistēma ir atbilstoša ISO standarta 9001: 2015 kvalitātes pārvaldības sistēmas prasībām. 2016.gada 6.janvārī Profesionālās izglītības kompetences centram "Ogres tehnikums" pasniegts kvalitātes vadības sistēmas sertifikāts ISO 9001 izglītības jomā.


Par mūsdienīga izglītības procesa organizēšanu, izglītojamo un pedagogu motivēšanas sistēmu pieredzē dalījās B.Liepiņa, A. Auziņa, pedagogi D.Runča un V.Ceiruls, kā arī Dizaina un mākslas nodaļas Multimediju izglītības programmas 2.kursa audzēkne Diāna Cerminiece, kura paralēli mācībām apgūst Starptautiskā bakalaurāta programmu. Ogres tehnikums ir vienīgā profesionālā mācību iestāde Latvijā, kura piedāvā audzēkņiem apgūt Starptautiskā bakalaurāta izglītības programmu.


Kolēģi no citām profesionālās izglītības iestādēm guva ieskatu arī par modulāro izglītības programmu izstrādi un aprobāciju, kā arī e-vides izmantošanu izglītības procesā Ogres tehnikumā.


Pateicoties par stažēšanās programmas dalībnieku uzņemšanu un sniegto informāciju, Mūžizglītības un kultūras institūta "Vitae" pārstāve Iveta Dziedātāja uzsvēra Ogres tehnikuma galvenos raksturojošos lielumus – attīstību, sadarbību un komandu. "Vērojumi, ar kādām pozitīvām emocijām izglītojamie un pedagogi stāsta par savu izglītības iestādi, liecina par lielisku komandas darbu un vadības stilu," teica I.Dziedātāja.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/OT/43771

2019. gada 27. aprīlī, 18:33, Ogres tehnikums
Ogrenet

Par šo rakstu vēl nav saņemts neviens komentārs.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet