Atgriezties pie raksta

Ogres tehnikums uzņem Zemkopības ministrijas "Meža nozares konferences 2019" dalībniekus Foto

28.novembrī Ogres tehnikumā (OT) norisinājās gadskārtējā Meža nozares konference, kurā Zemkopības ministrija un saistītās institūcijas informēja privāto mežu īpašniekus, mežu apsaimniekotājus, mežsaimniecības uzņēmējus, meža nozarē nodarbinātos un citus interesentus par aktualitātēm un norisēm meža apsaimniekošanā.

Uz konferenci bija ieradušies meža īpašnieki no  dažādām Latvijas vietām – Liepājas, Ventspils, Valmieras, Smiltenes, Vecumniekiem, Jelgavas, Rāznas, Lielvārdes, Ķeguma.


Konferenci vadīja moderators Ansis Bogustovs. Viesus ar muzikālu priekšnesumu sveica OT vokāli instrumentālā ansambļa dalībnieki pedagogu Lienes un Reiņa Grīnhofu vadībā.


Šāda konference Ogres tehnikumā notika pirmo reizi, bet, uzrunājot klātesošos, OT direktore Ilze Brante uzsvēra, ka daudziem no dalībniekiem jau izveidojusies laba sadarbība ar šo profesionālās izglītības mācību iestādi. 


Konferences dalībnieku vidū bija Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācību spēki, nozares eksperti, kuri piedalās kvalifikācijas eksāmenu vērtēšanā, kā arī uzņēmēji, pie kuriem audzēkņi praksēs un darba vidē balstītās mācībās iegūst pirmās iemaņas profesijā. Viņiem visiem OT direktore teica paldies par veiksmīgu sadarbību.


I.Brante iepazīstināja viesus ar Ogres tehnikuma struktūru, kurā lielākā no četrām izglītības programmu nodaļām ir tieši Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļā. Tajā pēc pamatskolas mācās 393 audzēkņi, pēc vidusskolas – 22, bet 160 – pieaugušo izglītības programmās.  No 2019.gada 1.septembra topošie meža mašīnu operatori  un būvizstrādājumu galdnieki apgūst zinības arī OT programmu īstenošanas vietā Rankā. 


OT attīstīta pieaugušo izglītība visdažādākajās jomās. Viena no tām, pamatojoties uz AS "Latvijas valsts meži" pasūtījumu, - profesionālās pilnveides programma "Meža atjaunošana, kopšana un atjaunoto meža platību aizsardzība".  AS "Latvijas valsts meži" nodrošina arī stipendijas tiem OT audzēkņiem, kuri apgūst Starptautiskā Bakalaurāta Karjeras izglītības programmu. Savukārt Latvijas Lauksaimniecības universitāte pieciem labākajiem absolventiem dod iespēju studēt budžeta grupā kādā no studiju programmām. 


Konferencē piedalījās zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, kurš informēja mežsaimniekus par aktualitātēm nozarē un izaicinājumiem nākotnē, kam jāpievērš uzmanība jau šodien.


Kā vienu no aktualitātēm, kas likusi par sevi runāt tieši pēdējā laikā, ministrs akcentēja situāciju, ka Latvijas pašvaldības pārdot sev piederošos mežus, kurus pārsvarā pērk ārzemju kompānijas.


"Nav jau slikti, ka kāds kaut pārdot, tajā skaitā arī pašvaldības. Drīzāk problēma ir tajā, kāpēc šos mežus nepērk Latvijas  kompānijas un mežu īpašnieki. Ko mēs esam nepareizi izdarījuši? Vai tas ir resursu, zināšanu, pārliecības un ticības trūkums, ka piederošais mežs nedos pietiekamus ienākumus nākotnē?," norādīja ministrs. "Eiropas struktūrfondu resursi būs pieejami arī nākamajā periodā, tāpēc jādomā, kā tos pareizi novirzīt, lai stiprinātu mežu nozari. Jāpievērš uzmanība arī kooperācijai. 130 000 meža īpašnieki ir ļoti liels skaits, bet, manuprāt, tikai kopā strādājot, var sasniegt labākus rezultātus. Esmu pārliecināts,  ka mēs varam izdarīt visu, lai  Latvijas meža nozarē strādājošie būtu sekmīgi un ar savu personisko ieguldījumu dotu daudz vairāk nozarei nākotnē."


K.Gerhards pauda gandarījumu par kupli apmeklēto konferenci, kā arī pateicās Ogres tehnikuma vadībai par audzēkņu profesionālo sagatavošanu, emocionālajiem muzikālajiem priekšnesumiem un viesu uzņemšanu.


Konferences turpinājumā par aktuālo nozarē stāstīja Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktora vietnieks Normunds Strūve, Valsts meža dienesta Meža resursu pārvaldības departamenta direktore Solvita Mūrniece, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra  M eža konsultāciju pakalpojumu centra direktors Raimonds Bērmanis, Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektora vietniece Gunta Gabrāne. 


Par sabalansētas mežsaimnieciskās darbības pieredzi ar sugām un biotopiem labvēlīga stāvokļa nodrošināšanu dalījās Somijas Meža centra (Suomen metsakeskus) meža un dabas vērtību apsaimniekošanas konsultante Paivi Tiiva. Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus informēja .par meža putniem labvēlīgas mežsaimnieciskās darbības metodēm, kas , kas ļautu saglabāt virkni apdraudēto putnu sugu.


Savukārt AS "Latvijas valsts meži" mežsaimniecības plānošanas vadītājs Aigars Dudelis iepazīstināja ar ainavu ekoloģijas pieeju dabas vērtīgo teritoriju un sugu saglabāšanai. 


Konferencē piedalījās arī OT Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļas vadītājs Kārlis Ranga un profesionālo priekšmetu pedagogi. 


"Mūsu nodaļas pedagogi konferencē gūst novitātes visās sfērās – tā ir gan Meža konsultāciju pakalpojuma centra informācija par profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumiem, Dabas aizsardzības pārvaldes ziņojums Eiropas Komisijai par biotopu (dzīvotņu) un sugu aizsardzības stāvokli Latvijā, projekts par veiktajiem grozījumiem Meža likumā, jaunumi meža izstrādē. Katra speciālista prezentācija sniedz kaut ko jaunu. Pedagogam jābūt ne tikai teorētiskajām zināšanām savā jomā, bet jāseko līdzi arī notiekošajam procesiem nozarē. Mums jābūt informētiem arī par stratēģiju klimata pārmaiņu mazināšanā –mežsaimniecisko darbību ietekmi uz siltumnīcu gāzu emisiju un ogļskābās gāzes piesaisti. Pedagogiem tas jāmāca jauniešiem, kuriem tuvākajā nākotnē būs jāstrādā nozarē," uzsver K.Ranga.


Konferences dalībnieki lektoriem uzdeva daudz interesējošu jautājumu.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/OT/45357

2019. gada 28. novembrī, 23:50, Ogres tehnikums
Ogrenet

Par šo rakstu vēl nav saņemts neviens komentārs.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet