Atgriezties pie raksta

Sadarbības līgums starp Ogres tehnikumu un Latvijas Lauksaimniecības universitāti vēl vairāk tuvinās abas izglītības iestādes Foto

Ogres tehnikuma Konferenču zālē 3.martā norisinājās svinīgs pasākums, kurā savstarpēju sadarbības līgumu starp Ogres tehnikumu (OT) un Latvijas Lauksaimniecības universitāti parakstīja OT direktore Ilze Brante un LLU rektore Irina Pilvere.

Līguma parakstīšanas ceremonijā piedalījās Ogres tehnikuma un Latvijas Lauksaimniecības universitātes administrācija, mācību procesa organizatori, vadošie speciālisti.


"Esmu ļoti gandarīta, ka mums ir izveidojusies sadarbība ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, un mēs šodien varēsim parakstīt atjaunoto sadarbības līgumu, kas iepriekš bija noslēgts 2013.gadā," norāda OT direktore I.Brante. "Mēs vienojamies par sadarbību, un iekļaujam tajā visas četras Ogres tehnikuma izglītības programmas".


Atjaunotais līgums starp abām izglītības iestādēm noslēgts, pamatojoties uz to, ka  LLU un OT ir ieinteresētas sadarboties, lai nodrošinātu izglītības programmu pēctecību, sadarbībā izmantotu OT materiāli tehnisko nodrošinājumu LLU studentu praktiskajās mācībās, savukārt LLU mācībspēku intelektuālo potenciālu OT izglītojamo un pedagogu profesionālajai izaugsmei mežsaimniecības un kokizstrādājumu, datorikas, elektronikas un administratīvā darba, dizaina un mākslas, viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu jomās.


2013.gada 5.martā Jelgavā parakstītais līgums starp Ogres tehnikumu (tolaik Ogres Valsts tehnikumu)  un Latvijas Lauksaimniecības universitāti galvenokārt tika orientēts uz sadarbību mežsaimniecības speciālistu izglītošanas jomā. 2011.gadā izveidojot  Ogres tehnikumu, līdztekus divām citām profesionālās izglītības iestādēm, tajā tika iekļauts arī Ogres Meža tehnikums - vienīgā šāda profila mācību iestāde Latvijā. Ar to skaidrojama arī īpašā interese par sadarbību tieši šajā jomā.


Arī LLU rektore atzīst, ka līdz šim ar Ogres tehnikumu bijusi laba un stabila sadarbība tieši mežsaimniecības jomā, taču augstskola izjūt nepieciešamību paplašināt šo jomu loku, tikpat lielu uzmanību pievēršot arī lauksaimniecībai, informācijas tehnoloģijām, ekonomikai, pārtikas tehnoloģijai, dizainam u.c.


Kā atklāj I.Pilvere, nule noslēgtais ir tikai "jumta" līgums, jo plānots noslēgt līgumus ar atsevišķām fakultātēm, lai konkretizētu sadarbības formas starp izglītības programmām. 


"Tā kā tāda prakse jau ir Meža fakultātē, kur Ogres tehnikuma absolventiem ik gadu piešķir piecas valsts finansēta budžeta studiju vietas, arī citu fakultāšu dekāni izskata iespējas sadarbības partneru izglītības iestāžu labākajiem audzēkņiem piedāvāt iespējas studēt augstskolā. Mēs ceram, ka Ogres tehnikuma audzēkņus interesēs arī citas jomas, kurās viņi vēlētos turpināt mācīties Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Mēs ļoti augstu novērtējam un vēlamies redzēt savu studentu vidū Ogres tehnikuma absolventus, jo viņiem ir labas teorētiskās zināšanas un praktiskā pieredze izvēlētajā specialitātē."


Kā uzsver LLU studiju prorektors Aigars Laizāns, šis līgums nav tikai divu organizāciju sadarbības līgums, tā ir ļoti nopietna mācību iestāžu sinerģija un pēctecība. 


"Jau uzsākot mācības Ogres tehnikumā, jaunietim ir skaidra perspektīva turpināt studijas Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kur var gūt līdzīgas zināšanas augstākā līmenī. Jauniešiem un viņu vecākiem svarīgi zināt, ka Latvijas Lauksaimniecības universitāte atbalsta Ogres tehnikumu, veicina tā attīstību. Sadarbojoties abām mācību iestādēm, veidosies arī iespējamie kopējie zinātniski pētījumi, un izglītības kvalitāte būs daudz augstāka," norāda A.Laizāns. Un piebilst: "Ogres tehnikums pēdējos gados ir paplašinājies, varam sadarboties daudzās jau esošajās nozarēs, taču, ja darba tirgū radīsies nepieciešamība pēc jauniem speciālistiem, esam gatavi būt klāt pie šī virziena attīstīšanas. Piemēram, šobrīd ir liela interese par akvakultūru. Latvijas Lauksaimniecības universitātē piedāvājam profesionālās pilnveides kursus 240 stundu apjomā, bet varētu izskatīt iespēju šajā jomā sadarboties ar Ogres tehnikumu, veidojot kopēju praktisko apmācību programmu. Arī daudzās citās nozarēs, kurās ir studiju programmas Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Ogres tehnikumā varētu attīstīt I līmeņa apmācību".


Noslēdzot sadarbības līgumu, LLU apņemas iepazīstināt OT audzēkņus un pedagogus ar LLU īstenojamām studiju programmām un studiju iespējām, radīt iespēju OT audzēkņiem apmeklēt LLU laboratorijas, sniedzot atbalstu OT pētnieciskā un projektu darbu veikšanā un iesaistot audzēkņus plānotajos pasākumos, profesionālās izglītības programmās un pedagogu tālākizglītībā nodrošināt OT ar vieslektoriem; kopā ar OT audzēkņiem un pedagogiem iesaistīties tādu mācību materiālu izstrādē, lai OT audzēkņi varētu sekmīgi turpināt studijas LLU; kopā ar OT pedagogiem izstrādāt profesionālās mācību programmas vai to daļas, veicinot OT iegūtās izglītības pēctecību LLU; sniegt ekspertu vērtējumu par OT izstrādātajiem mācību materiāliem.


LLU arī piedāvās OT audzēkņiem prakses vietas, piedalīsies OT organizētajos karjeras izglītības pasākumos, piedalīsies un atbalstīs OT organizētās kokgāzēju treniņnometnes, starptautiskās sacensības, kā arī piedalīsies OT stratēģiskās attīstības saskaņošanā.


Viesi no LLU iepazinās ar tehnikumu un materiālo bāzi.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/OT/46243

4. martā, 10:23, Ogres tehnikums
Ogrenet

Par šo rakstu vēl nav saņemts neviens komentārs.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet