Aplis ir noslēdzies, "Bitīte"

Bērnudārzs "Bitīte" kāpēc plānos pazudis? Atguvām, uzvarējām, kādreizējā tā teritorijā uz soliņa sestdien sauļojas pensionāri, kuru bērni savulaik tieši šajā vietā rotaļājās ar smilšu kūkām.

Bitīte , 2020-03-31 16:38:45

Bērnudārzam, kurš vecākais Ogrē, "Sprīdītis" nosaukums atņemts? Ieejas vārtiņi pat, kuros no metāla bija Sprīdīša siluets, arī pazuduši. Tā vietā drāšu žoga vārtiņi. Lai ne smakas nebūtu no vecākiem laikiem Ogrē? Visu iznīcinās tagad? Pat vārtiņi kādam traucēja? Labi vai slikti - jāmaina viss.

Traucēkle , 2020-03-31 17:06:58

JAUNAJĀ BĒRNUDĀRZĀ

SĀKUMÄ te nebija nekā. Pareizāk sakot, bija tukša pļava, kuras vienā stūrī atradās krautuve --mazais «bānītis», tusnīdams un skaļi pūzdams, balķus pa šaursliežu dzelzceļu atvilka no Suntažu mežiem, bet stipri vīri koku stumbrus pārkrāva tālāk vagonos. Pārējā pļava piederēja govīm, kazām, bet ziemu te slēpotāii rīkoja krosus. Simtiem hektāru lielajā platībā vasaru vējš locīja retu smilgu, bet marta saulē acis žilbināja balts, tīrs lauks.
TAGAD te izaudzis jauns dzīvojamo namu kvartāls. Mazliet kokos ieslēpusies, sarkanu ķieģeļu ietērpā stāv eksperimentālā piecstāvu dzīvojamā ēka, tai pretī pļava pilna jaunām celtnēm. Bet pašā to vidū iestāde ar pašlaik *garāko nosaukumu mūsu pilsētā - VĻKJS 50. gadadienas Ogres trikotāžas kombināta mazbērnu novietne un bērnudārzs.
.. vispirms pārsteidz ar saviem lielajiem izmēriem. Divos atsevi!ķos, tikai ar garu gaiteni savienotos korpusos var izvietoties 12 grupas kopskaitā ar 300 bērniem. Lasītājiem der zināt, ka šis ir tikai pirmais no četriem šāda veida bērnudārziem, ko cels Ogrē.
VISS, kas te redzams, liecina par lielajām rūpēm jaunās paudzes labā. Lielās bērnu saimes apkopšanai, ēdināšanai, guldināšanai un mācīšanai valsts paredzējusi štatus ar 82 darbiniekiem. No tiem vairāk nekā desmit cilvēki ar mediicīnisko izglītību.
Mazbernu novietne un bernudārzs darbojas no šā gada 10. februāra, un daudz te vēl tapšanas stadijā.
..Muzikālās audzināšanas istabas sienā ir pat vitrāža: saulē un zaļumā mirdzoša pļava, pār kuru lido brūnas bitītes. Sķiet, ka vadītājas l. Slavinskas ierosinājums - dot šim
bērnudārzam vārdu «Bitīte» ir īsti vietā. Visi lielās saimes locekli ir čakli un rosīgi kā mazās lidones..

"PCeļš", 09.12.1969. , 2020-03-31 17:31:01

Sestdien sauļojas pensionāri, pa naktīm tusē dzērāji un narkomāni, nu vismaz meža tehnikumieši pazuduši. Apčurāti visi koki,sēta, bet turpat privātbērnudārza bērni spēlējas.

Jurka , 2020-03-31 20:58:05

Bitītes vietā tagad privātbērnudārzs??????

Ja? , 2020-04-01 03:00:00

Sarakstē ar valsts akciju sabiedrību “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) novada pašvaldības ir saņēmusi apliecinājumu, ka VNĪ Īpašumu izvērtēšanas komisijas sēdē ir pieņemts lēmums konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Mālkalnes prospektā 10, Ogrē, nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā.

Jautājumu par šī īpašuma pārņemšanu, lai bijušā bērnudārza ēku pārbūvētu un tajā atkal ierīkotu pirmsskolas izglītības iestādi, pašvaldība aktualizēja pirms gada, pa šo laiku ir notikušas sarunas ar VNĪ, līdz beidzot jūtama pozitīva virzība.

Domes lēmums tiks nosūtīts Finanšu ministrijai un VNĪ, lai varētu uzsākt nepieciešamo formalitāšu kārtošanu īpašuma pārņemšanai.

NOV. 2016 , 2020-04-01 15:12:45

Ogres novada pašvaldība savā īpašumā bez atlīdzības ieguvusi bijušā bērnudārza "Bitīte" telpas Mālkalnes prospektā 10.

Sākotnēji šajā īpašumā bija izvietots pašvaldības bērnudārzs "Bitīte", bet politisku apsvērumu dēļ to likvidēja. Pēc tam telpās atradās Ogres rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa un privātais bērnudārzs.

Taču Ogres novada pašvaldība, izvērtējot īpašuma funkcionalitāti, atrašanās vietu Ogres pilsētā, izmaksas, kas būtu nepieciešamas, lai to pielāgotu mūsdienīga pašvaldības bērnudārza vajadzībām, saskatīja iespēju telpas pārņemt savā īpašumā.

2016. gada augustā aktīvā rindā uz pašvaldības bērnudārziem gaidīja 150 Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēti bērni, tāpēc jauniegūto telpu pielāgošana pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām, situāciju uzlabos.

Maijs, 2017 , 2020-04-01 15:19:30

Kādi bērnudārzi, Helmanim bērni interesē tikai lai spodrinātu savu tēlu, labāk uzbliezt bibliotēku pa 9 milj., un ateju savam čomam Zilajos kalnos.

Bitītei , 2020-04-03 08:50:47

Bērnudārzs ir ar 280. vietām,- pastāsta I. Slavinska, - bet pagaidām te uzturas 210 bērnu, Ir 9 grupas, bet pavisam būs 12.Bērnu vecums -- no viena līdz septiņiem gadiem. No I. septembra līdz I. jūnijam paredzēts spraigs nodarbību posms -- ko var saukt par mūsu mācību gadu. Ir mūzikas, fizkultūras, rēķināšanas, veidošanās un citas nodarbības. Vasarā to būs mazāk. Kaut gan bērnudārzā bija paredzētas tikai dienas grupas, tomēr
pēc trikotāžas kombināta strādnieka ierosinājuma atvērtas arī nakts grupas, jo vecāki taču strādā maiņās. Daudz atzinīgu vārdu I. Slavinska veltī audzinātājām un pārējam personālam. Kolektīvs labs. ........................................................................................
Virtuve ir ērta ....................
Ar vadītājas vietnieci pedagoģiskajā darbā Skaidrīti Rasiņu aizejam uzlaukumu, kur mazie strādā vaiga sviedros, Te ir arī pašu «atklātās» smilšu atradnes. Īsts dārgums, jo
bērnudārza pagalmā rotaļām paredzētajās kastēs tēvoči celtnieki sabēruši granti. Cerēsim tomēr, kaviņi to beidzot nomainīs pret baltu un irdenu smilti. Arī šis laukums vēl nav izvei-
dots. Vienā daļā ir sakņu dobes," pārējā būšot dažādi nodarbību sektori ...............
Mazā Diāna, kuras māmiņa strādā trikotāžas kombināta lentes cehā, ļoti grib fotogrāfēties. Un ari Inga. Šoreiz nekas neiznāk, jo fotoaparāts nav paņēmies līdz. Norunājam--citreiz Ka smilšu rakšana ir ļoti nopietna lieta, atzinusi ari gaišmatainā Ināra Ādamsone,
kuras tētis ir kombināta ceha priekšnieks un arī droši vien šobrīd strādā ar tādu pašu atbildību kā meita.
` No Rīgas semināra par estētisko
audzināšanu tikko atgriezusies
Z. Hinca_ Viņa te, bērnudārzā,
vada zīmēšanas nodarbības. No
vismazāko ar lielu cītību uz papīra
vilktajiem baloniņiem līdz akva-
reļiem, ko darina lielākie, - tāds
ir «jauno mākslinieku» attīstības
ceļš. '
Laba zīmētája ir gan pieminētā
Ināra, gan Andris Briedis, Ainārs
Legzdiņš, Armands Grīnbergs un
citi bērni.
Audzinātāja pastāsta ari par lie-
lisko sadarbību ar vecākiem. Lie-
lākā daļa no viņiem aktīvi atbal-
sla bērnudārza pasākumus, daudz
palīdz praktiskā darbā. Tāda ir
Viktora Ostapenko māte, Ingas
Hmeļevskas, Diānas Bormanes,
Sarmītes Klētnieces, Mariannas
Teseles, Ingas Pūpēdes, Helmuta
Preša, Oskara Danovska un citu
bērnu vecāki. Visus nenosaukt.
Bērniem jāāug draudzīgā kolek-
tivā. Vienā no mazākajām dien-
nakts grupiņām kopā laiku pavada
krievu un latviešu tautības bērni.
Vieni interesējas, kā to vai citu
priekš/netu nosaukt latviešu, otri
- kā krievu valodā. Un skaties,
driz jau abas valodas būs vienādi
labi pārvaldāmas.
Audzināšana netiek aizmirsts arī
patriotisma temats. Lai bērni mā-
cās mīlēt savu pilsētu, savu no-
vadu. Viņiem tiek stāstīts par
Ogres attistību, par tās augošo
rūpniecība,

Vietējā prese 31.05.1969, bērnus var atpazīt, 57 gadi viņiem , 2020-04-03 16:21:51

Piedalies diskusijā

Atzīmējot opciju Atcerēties mani Jūsu vārds un e-pasta adrese tiks saglabāti, un turpmāk, komentējot rakstus vai veicot ierakstus forumā, nebūs jāievada pa jaunu.
x aizvērt šo paskaidrojumu
(?)
 

Ogrenet