klavierspēle traucē

Jautājusm sekojošs.
Vai kaimiņiene drīks katru dienu (prakstiski visu dienu) un arī brīvdienās pieņemt pie sevis mājās klavierspēles mācekļus? Esmu kaimiņienei aizrādījusi, ka traucē, bet reakcijas nekādas.

Oga , 2014-04-23 11:56:22

Raksti policijai iesniegumu,tie tavu kaiminieni noregulēs

Bet , 2014-04-23 12:29:50

Jā šķiba klavierspēle tas ir PA SMAGO :) Apgaismo kaimiņieni ka BIZNESAM jau sen eksistē elektriskas instrumenti kuras var mācīt kaut vai uz austiņām vai pieklusināti klausoties:) Līdz līmenim kamēr NESIT PA SEDZENĒM pilnīgi pietiek mācībām.

Lunis , 2014-04-23 12:41:48

Mums arī kaimiņos ir viena tāda skolotāja + rejošs suns. Kamēr ar zīdainīti dzīvojām pa dienu mājās - patraki. Tagad, kad esmu pa dienu darbā - viss kārtībā.:)

kaimiņiene. , 2014-04-23 12:48:21

2011.gada 25.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.76 „Noteikumi par trokšņa novērtēšanu dzīvojamo un publisko ēku telpās”. Tālākais iekopēts no http://rpp.riga.lv/index.php/lv/q-a-hidden/35-man-ir-dai-jautjumi-saistb-ar-daudzdzvoku-nama-kaimiu-trokoanu: .Akustiskā trokšņa pieļaujamais normatīvs dzīvojamās telpas un guļamtelpas dienas un vakara stundās ir LAeqj,Tn 35 dBA, taču nakts stundās normatīvs ir LAeqj,Tn 30 dBA, kur LAeqj,Tn – mērītais vai aprēķinātais ekvivalentais nepārtrauktais A–izsvarotais skaņas spiediena līmenis (dB(A)) attiecīgi dienā, vakarā un naktī, kas noteikts standartā LVS ISO 1996–1:2004 "Akustika – Vides trokšņa raksturošana, mērīšana un novērtēšana – 1.daļa: Pamatlielumi un novērtēšanas procedūras". Noteikumu izpratnē diena ir no plkst.7.00 līdz 19.00, vakars – no plkst.19.00 līdz 23.00, nakts – no plkst.23.00 līdz 7.00.
Par augstāk minēto prasību neievērošanu, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 167.1 panta prasībām, par jebkāda veida darbību, kas rada troksni un pārsniedz attiecīgajā diennakts stundā noteikto akustiskā trokšņa pieļaujamo normatīvu vai vides trokšņa robežlielumu, – fiziskajām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no divdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz piecsimt latiem.
Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas,– uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz trīstūkstoš latiem

ogai , 2014-04-23 14:05:10

Un ko tas dod? Mēraparatūras ta nav...

? , 2014-04-23 14:09:12

Piedalies diskusijā

Atzīmējot opciju Atcerēties mani Jūsu vārds un e-pasta adrese tiks saglabāti, un turpmāk, komentējot rakstus vai veicot ierakstus forumā, nebūs jāievada pa jaunu.
x aizvērt šo paskaidrojumu
(?)
 

Ogrenet