Ogres namsaimnieka lapele

Šodien pastkastītē saņēmu lapeli no Ogres namsaimn.Lūdzu zinošie māju vecākie, paskaidrojiet parastiem iedzīvotājiem. Vai, tad neesam automātiski pierakstīti pie ON.

Zuze , 2019-07-05 15:29:43

Es nemaz netaisos neko parakstīt, ko viņi uzbāžās ar saviem papīriem, es pats izlemšu, kur un pie, kā iet.

Zuzei , 2019-07-05 15:34:33

man vēl nekā nav, kas tā par lapeli? Par ko tur raksta?

zuzei , 2019-07-05 16:13:03

loti daudz majas aizgaja no viniem,tagad vini baidas ka visi parejie aizies,tapec prasa parakstit,bet zagli paliek zagli,vissdargakas tames tikai no Ogres Namsaimnieka,citi divreiz mazak dod tames.

Roberts , 2019-07-05 18:20:52

Ar steigu ir jāmeklē cits apsaimniekotājs, domāju par to nevienam vairs nav šaubu!

Dzintars , 2019-07-05 19:54:39

tas ir līgums?

>Zuzei , 2019-07-05 20:24:50

Mēs aizgājām pie Latvijas namsaimnieka. Cenu piedāvājums zemāks nekā Ogres namsaimn. un pats galvenais, ka viņi grib sadarboties ar iedzīvotājiem un mājas vecāko. Caurspīdīgs apsaimniekošanas piedāvājums.Ogres namsaimniekam tādas nav.

Zuzei , 2019-07-05 20:40:59

Tas ir pārvaldīšanas līguma projekts ( saīsināts ).

Zuze , 2019-07-05 20:43:55

Interesanti,bet tas tika iemests pasta kastēs tikai dažām mājām.

Interesanti , 2019-07-05 23:32:15

figņa tur ir , nekā jauna un interesanta nav , tas pats vecais projekts bez izmaiņām.Nezinu kādam nezinītim jābūt lai šādu murgojumu parakstītu.

to Interesanti , 2019-07-05 23:37:43

skaidrs, iemeta to maju pastkastītēs kuras iet prom no Ogres namsaimnieka

to Interesanti , 2019-07-05 23:38:40

SIA Ogres Namsaimnieks nedaudz būs nokavējis un pamodies bet tas nav uz ilgu laiku nav tur komandas atnāk jauna slota vicina vicina un būs vēl zemāk paklupuši nekā bija. Neko darīt ka galvā sakāpj priekšnieces gars. Dārgie mainiet ATTIEKSMI - pret kolēği,pret darbu,pret pakalpojuma saņëmëju citādi varēsiet vicināt ilgi. Un vēl ļoti nesmuki tiek paaugstināta balss uz apmeklētājiem un kolēğiem. Ir dzirdēts no viena kabineta neadekvāta kliegšana iespējams jauna kolēğu apmācības metode.

Taki gan , 2019-07-06 10:32:39

domājat cilvēki neparakstīs? Da parakstīs visu ko, domājošo paliek arvien mazāk...diemžēl...

hm , 2019-07-06 12:30:00

kadas atsauksmes par Hausmaister ,es prasu majam kas aizgaja pie viniem?

Raimonds , 2019-07-06 12:45:34

ja ir normāls, domājošs mājas vecākais tad visu var sakārtot, tikai ne ar Ogres namsaimnieku jo viņiem mājas vecākie ir kā dadži pakaļā

>Raimondam , 2019-07-06 13:48:06

Lūdzu, tik nepievēršiet uzmanību 9. punktam:
9. Līguma termiņš, grozīšanas un izbeigšanas kārtība - [tiks iekļauts, slēdzot katru līgumu]

Ieliksim kādu līgumsodiņu par līguma izbeigšanu, lai būtu grūtāk pārbēgt pie cita apsaimniekotāja.

egiljo , 2019-07-06 21:22:15

Īstenībā šādu līgumu parakstīt nedrīks. Un namsaimniekam tav nekādu tiesību iekļaut punktu par līgumsodu ja es gribu iet prom ja man neapmietina viņa palalpojums. Šobrīd ir elle. Dzīvoju gam Ogrē 20 gadus bet šāda veida apsaimniekotājs nav redzēts.

To egilo , 2019-07-06 22:36:22

tikai atpalikusi var palikt pie Ogres Namsaimnieka,visi kas skatas nakotne aizgajusi prom un daudz taisas iet prom.

Raimonds , 2019-07-06 23:26:57

tas nav līgums , tā ir kā sākumā Zuze rakstīja LAPELE

! , 2019-07-06 23:47:25

Kā var izsūtīt līgumu ,kurś saucās "SAĪSINĀTĀ VERSIJA"???

M.v. , 2019-07-07 11:16:44

kāpēc vispār jāparaksta? Ir spēkā esošais beztermiņa līgums ,ON jaunais izdomājums liekams miskastē, neko viņi nevar izmainīt.

>M.v. , 2019-07-08 09:20:45

un vēl,tagad Ogres namsaimnieks ir tāds pats SIA kā citas apsaimniekošanas firmas, tātad kā dzīvokļu īpašnieki gribēs pie tā arī turpmāk ies lai apsaimnieko māju

>M.v. , 2019-07-08 09:22:36

zdrasti, ja vaša tjotja--------visnotaļ cien. Ogres publika, KO īsti nozīmē ==//NORMĀLS, DOMĀJOŠS MĀJAS VECĀKAIS// !?! Vai tad ar podjezda DEŽURANTU nepitiek ! Stipri lētāk un //atdeve// lielāka ! Tak nevajag apsaimniekotājiem algu samazināt !!!

uz //<// , 2019-07-08 15:35:04

vesela rinda ar majaam taisas prom

runa , 2019-07-08 22:44:36

Taisās gan, vienīgi dome liek šķēršļus, lai tik ātri nepārbēgtu pie cita apsaimniekotāja.
Ogres baronam būs vairāk naudiņas jāsagādā.
Broku paņēma ciet, kurš būs nākamais no šīs partijas?

miskūzī , 2019-07-09 12:57:03

kad maja taisas iet prom dokumentus jagaida loti ilgi,vini speciali tik ilgi skaita lai vairak var zagt,ja izdara darbu cik tas maksaja jagaida no Ogres Namsamnieka menesi,vai ta strada godigie darbinieki,sen vajag viniem zinat,ka ta tagad neviens nestrada.

Viktors , 2019-07-09 15:07:14

jums 100% taisnība, NA Ogres vadonis zāģē zaru uz kura sēž...arī to māju, kuri pāriet pie cita apsaimniekotāja, iedzīvotāji maksā nodokļus Ogrei lai vadonis var spodrināt spalvas...skumji ka tāda attieksme...vienalga mēs ejam projām no tā bardaka kas saucas Ogres namsaimnieks!!!

to Viktors un miskūzī , 2019-07-09 17:12:38

SIA Ogres Namsaimnieks nav noslēdzi līgumus ar zemes īpašniekiem,bet naudu no dzīvokļu īpašniekiem iekasē un ne kau 4 % bet ar peļņu. Arī 2018.un 2017.gadā.

Zināšanai , 2019-07-09 22:29:38

paldies par nepatīkamo ziņu,ņemsim vērā pie dokumentu un finansu pārņemšanas, bet ne ko citu jau no ON nevar gaidīt

>Zināšanai , 2019-07-10 07:14:55

Ņemot vērā, ka ir uzsākts dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas process, SIA "Ogres Namsaimnieks" ir sagatavojis Pārvaldīšanas līguma projektu un nosūta dzīvokļu īpašniekiem galvenos līguma noteikumus (saīsinātu līguma projektu). Slēdzot Pārvaldīšanas līgumu ar katras dzīvojamās mājas īpašniekiem, atsevišķi Pārvaldīšanas līguma punkti var tikt koriģēti un līgums papildināts.

Atgādinām, ka SIA "Ogres Namsaimnieks" šobrīd darbojas kā "likumiskais" pārvaldnieks, tas ir, uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" pamata, nodrošinot normatīvajos aktos noteikto pārvaldīšanas darbību veikšanu.

Noslēdzot Pārvaldīsanas līgumu, dzīvokļu īpašnieki vairāk piedalīsies savas dzīvojamās mājas pārvaldīšanā. Vienlaikus informējam, ka arī tām dzīvojamām mājām, ar kuru īpašniekiem šāds līgums netiks noslēgts, SIA "Ogres Namsaimnieks" turpinās nodrošināt normatīvajos aktos noteiktās pārvaldīšanas darbības.

Jautājumu gadījumā, aicinām sazināties ar SIA "Ogres Namsaimnieks" (e-pasts: info@flgresnamsaimni eks,lv, adrese: Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001, kontakttālrunis: 65049100

PĀRVALDĪŠANAS LĪGUMA PROJEKTS (saīsināts)
1. līguma priekšmets
1.1. Īpašnieki uzdod un pilnvaro Pārvaldnieku (SIA "Ogres Namsaimnieks), bet Pārvaldnieks apņemas par. Līgumā (pielikumā) noteikto samaksu pārvaldīt – veikt obligātās un citas pārvaldīšanas darbības (turpmāk – Pārvaldīšana), dzīvojamās mājas Ogrē (turpmāk – Dzīvojamā māja) kopīpašumā esošo daļu.
1.2. Obligātās pārvaldīšanas darbības ir šādas:
1.2.1. dzīvojamās mājas uzturēšana (fiziska saglabāšana) (turpmāk — uzturēšana) atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā:
1.2.1.1. dzīvojamās mājas sanitārā apkope;
1.2.1.2. siltumenerģijas piegāde, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana, sadzīves atkritumu izvešana
1.2.1.3. elektroenerģijas nodrošināšana Dzīvojamās mājas kopīpašumā esošajai daļai (arī kopīpašumā esošo iekārtu darbības no&ošināšanai),
1.2.1.4. dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts,
1.2.1.5. dzīvojamai mājai kā vides objektam izvirzīto prasību izpildes nodrošināšana,
1.2.1.6. dzīvojamās mājas energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību izpildes nodrošināšana;
1.2.2. nodrošināt:
1.2.2.1. pārvaldīšanas darba plāna, tajā skaitā uzturēšanai nepieciešamo pasākumu plāna, sagatavošanu;
1.2.2.2. finanšu uzskaites organizēšanu;
1.2.3. dzīvojamās mājas lietas vešana;
1.2.4. līguma par piesaistītā zemesgabala lietošanu slēgšana ar zemesgabala īpašnieku;
1.2.5. informācijas sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām.
1.3. Citas pārvaldīšanas darbības ir darbības, kas saistītas ar Dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un tiek veiktas atbilstoši Dzīvojamās mājas īpašnieka gribai un maksātspējai. Pie tām pieder ar dzīvojamās mājas uzlabošanu un attīstīšanu un šim nolūkam nepieciešamo pasākumu ilgtermiņa plāna sagatavošanu saistītās darbības.
2. Pārvaldnieka pienākumi un tiesibas
2.1. Pārvaldniekam ir pienākums:
2.1.1. veikt Pārvaldīšanu, ievērojot Līgumu un normatīvos aktus, kas saistīti ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu;
2.1.2. Īpašnieku kopības vārdā slēgt līgumu ar ūdens, kanalizācijas, atkritumu apsaimniekošanas, siltumenerģijas pakalpojumu sniedzējiem, elektroenerģijas piegādātāju koplietošanas telpās.
2.2. Pārvaldniekam ir tiesības:
2.2.1. saņemt viņam dotā pārvaldīšanas uzdevuma izpildei nepieciešamo finansiālo nodrošinājumu, kā arī saņemt maksājumus no Dzīvojamās mājas īpašniekiem atbilstoši Līguma nosacījumiem;
2.2.2. veikt Dzīvojamās mājas kopīpašumā esošo daļu un komunikāciju vizuālo apsekošanu un remontu, ja šo darbību veikšana saistīta ar iekļūšanu konkrētam dzīvoklu īpašuma īpašniekam piederošā īpašumā, iepriekš saskaņojot šo darbu veikšanas laiku ar īpašnieku;
2.2.3. pārstāvēt Dzīvojamās mājas īpašnieku intereses jautājumos, kas saistīti ar Dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un uzlabošanu valsts un pašvaldību institūcijās, tiesās, attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām, tajā skaitā pieprasīt, iesniegt un saņemt visus nepieciešamos dokumentus, izziņas un citus datus valsts un pašvaldību iestādēs;
2.2.4. iesniegt izskatīšanai dzīvokļu īpašumu īpašnieku kopībai jebkuru jautājumu, kas saistīts ar Dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;
2.2.5. nepieciešamības gadījumā sasaukt dzīvokļu īpašumu īpašnieku kopsapulci vai organizēt īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanu aptaujas veidā vai savstarpēji vienojoties;
2.2.6. veikt pēc saviem ieskatiem parādu piedziņai nepieciešamās darbības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā gadījumā, ja Dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašuma īpašnieks Līgumā (rēķinos) noteiktajos termiņos un kārtībā neveic noteiktos maksājumus;
2.2.7. Pārvaldnieks, lai nodrošinātu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību nepārtrauktību ir tiesīgs nodot īpašnieku kavēto maksājumu piedziņas tiesibas trešajām personām, kas ietver arī īpašnieka personas datu apstrādi;
2.2.8. saņemt atlīdzību (peļņu) par pārvaldīšanas pienākumu pildīšanu, saskaņā ar Pārvaldnieka izstrādāto un dzīvokļu īpašnieku kopības apstiprināto tāmi;
2.2.9. Pārvaldīšanas pienākumu veikšanai piesaistīt attiecīgu personālu un/vai ārpakalpojumu un slēgt nepieciešamos līgumus, taja skaitā — Īpašnieku kopības vārdā.
3. Īpašnieku pienākumi un tiesības
3.1. Īpašniekiem ir pienākums:
3.1.1. piedalīties Dzīvojamās mājas pārvaldīšanā;
3.1.2. ievērot un katram personīgi būt atbildīgam par jebkuru normatīvo aktu ievērošanu, kas attiecas uz dzīvojamo māju;
3.1.3. savlaicīgi un pilnā apjomā veikt Pārvaldniekam visus Līgumā paredzētos maksājumus; 3.1.4. nodrošināt, lai Pārvaldnieks un/vai tā pilnvarotās personas (darbinieki un/vai ārpakalpojuma veicēji) nekavējoties varētu iekļūt konkrētam dzīvokļa īpašniekam piederosā īpašumā, ja ir notikusi avārija vai darbību pārtraukušas kopīpašumā esošās komunikācijas vai iekārtas;
3.1.5. nodrošināt, lai Pārvaldnieks un/vai tā pilnvarotās personas (darbinieki un/vai ārpakalpojuma veicēji) 2 (divu) dienu laikā varētu iekļūt konkrētam dzīvokļa īpašniekam piederošā īpašumā, ja ir nepieciešams veikt dzīvokļa īpašumā esošo mērierīču kontroli, vai kopīpašumā esošo komunikāciju, iekārtu vai sienu konstrukciju apsekošanu un/vai remonta darbus.

3.1.6. atlīdzināt visus zaudējumus, kas radušies kopīpašumā esošajai dalai un Dzīvojamajā mājā esošām iekārtām dzīvokla īpašnieka un/vai ar viņu kopā dzīvojošo personu un/vai viesu vainas dēļ. 3.1.7. sniegt Pārvaldniekam savu aktuālo kontaktinformāciju, ka arī norādīt kontaktpersonu, kura var nodrošināt iekļuvi dzīvokļa īpašumā gadījumos, ja īpašnieks neatrodas dzīvokļa īpašumā vairāk kā nedēļu pēc kārtas.
3.1.8. piedalīties rīkotajās kopsapulcēs un aptaujās.
3.1.9. ievērot dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumus.
3.1.10. atsavinot dzīvokļa īpašumu, nekavējoties informēt par īpašnieku maiņu Pārvaldnieku. Līdz brīdim, kamēr jaunā īpašnieka īpašumtiesības nav reģistrētas Zemesgrāmatā, visus maksājumus veic īpašnieks, kura īpašumtiesības reģistrētas Zemesgrāmatā.
3.2. Īpašniekam ir tiesības:
3.2.1. netraucēti lietot dzīvojamās mājas kopīpašumā esošo daļu atbilstoši dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumiem, Līguma un normatīvo aktu prasībām.
3.2.2. sniegt Pārvaldniekam iesniegumus ar jautājumiem, priekšlikumiem un sūdzībām, kas attiecas uz Pārvaldīšanu.
4. Maksājumi un norēķinu kārtība
4.1. Obligāti veicamajām un citām pārvaldīšanas darbībām nepieciešamo finansējumu nodrošina Īpašnieki, kuri sedz mājas pārvaldīšanas izdevumus kopīgi, proporcionāli katra īpašumā esošajai kopīpašuma domājamai daļai.
4.2. Dzīvojamās mājas Pārvaldīšanas maksa 2019.gadā noteikta saskaņā ar Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi 2019.gadam, kas stājusies spēkā 2019.gada O 1 .j anvārī.
4.3. Pārvaldnieks līdz katra gada 15.oktobrim iepazīstina Īpašniekus ar nākamā gada Pārvaldīšanas izdevumu tāmi, kur iekļauts darbu uzskaitījums, to veikšanas regularitāte un maksa par šo darbu veikšanu (tāme tiek ievietota dzīvokļu pasta kastītēs vai rēķinā tiek iekļauta informācija, kur var iepazīties ar tāmi).
4.4. Īpašnieki 30 (trīsdesmit) dienu laikā pieņem lēmumu par Pārvaldīšanas maksas apstiprināšanu vai noraidīšanu. Par Pārvaldīšanas maksas apstiprināšanu uzskatāms attiecīgs dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums, kas pieņemts kopsapulcē, aptaujas veidā vai citādi vienojoties, kā arī, ja Pārvaldniekam līdz tā paša gada 15.novembrim nav iesniegts Pārvaldīšanas maksas noraidījums, kas pieņemts kopsapulcē, aptaujas veidā vai citādi vienoj oties.
4.5. Ja Pārvaldīšanas maksa ar attiecīgu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu tiek noraidīta, Īpašnieki no nākamā gada 01.janvāra pārņem pārvaldīšanas tiesības vai uzdod tās veikt citam pārvaldniekam, ievērojot, ka par šādu lēmumu, iesniedzot attiecīgus dokumentus,
4.6. Citas pārvaldīšanas darbības, kas saistītas ar Dzīvojamās mājas uzlabošanu un attīstīšanu un šim nolūkam nepieciešamo ilgtermiņā plānu sagatavošanu, tiek veiktas atbilstoši Īpašnieku kopības lēmumiem, kuros Īpašniekiem jāparedz šo izdevumu segšanas kārtība.
4.7. Pārvaldnieks izraksta un izsūta Īpašniekiem rēķinus līdz katra mēneša 15.datumam.
4.8. Visi maksājumi tiek veikti Pārvaldnieka kasē vai bezskaidras naudas norēķinu veidā, pārskaitot naudu uz Pārvaldnieka bankas norēķina kontu. Jebkurš maksājums ir uzskatāms par veiktu dienā, kad attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta Pārvaldnieka bankas norēķinu kontā.
4.9. Visi Īpašnieku norēķini tiek veikti pamatojoties uz Pārvaldnieka nosūtītajiem rēķiniem par iepriekšējo mēnesi līdz katra mēneša pēdējai dienai, pārskaitot naudu vienā no Pārvaldnieka norēķinu kontiem.
4.10. Līdzēji vienojas, ka Pārvaldnieks rēķinus sagatavo elektroniski un tie ir derīgi bez paraksta. Rēķins tiek uzskatīts par saņemtu, ja īpašnieks par tā nesaņemšanu nav paziņojis līdz attiecīgā mēneša 20. datumam.
4.11. Ja īpašnieks Pārvaldnieka rēķinā norādītajā termiņā un apmērā nesamaksā Pārvaldnieka rēķinu, tad īpašnieks pēc Pārvaldnieka pieprasījuma maksā līgumsodu 0,3 (nulle komats trīs) procentu apmērā no kopējās nesamaksātās parādu summas par katru nokavēto dienu.
4.12. Ar īpašnieku kopības lēmumu var noteikt vienreizējus maksājumus Pārvaldniekam konkrētu darbu vai līgumsaistību izpildei.
5. Kontaktpersona.
[kontaktpersonas dati]
6. Īpašnieku pilnvarotā persona
6.1. Ipašnieki ir tiesīgi pilnvarot citu personu (turpmāk — Pilnvarotā persona) izlemt jebkuru Īpašnieku kopības kompetencē esošu jautājumu, izņemot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus.
6.2. Ja Īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem, rakstveidā — parakstot apliecinājumu, kura paraugs [tiks] pievienots Līguma _.pielikumā (turpmāk — Apliecinājums) izsaka vēlmi maksāt atlīdzību Pilnvarotajai personai, Pārvaldnieks veic starpniecību atlīdzības izmaksā šādā kārtībā:
6.2.1. to Īpašnieku rēķinos, kuri ir parakstījuši Apliecinājumu, tiks norādīts Pilnvarotās personas konts, uz kuru pārskaitīt atlīdzību Pilnvarotajai personai. Iemaksu var veikt arī Pārvaldnieka kasē;
6.2.2. Pārvaldnieks līdz katra mēneša 25.datumam pārskaita Pilnvarotajai personai iepriekšējā mēnesī Pārvaldnieka kontā/kasē iemaksāto/pārskaitīto atlīdzību Pilnvarotajai personai saņemtajā apmērā.
6.3. ja Īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem rakstveidā — parakstot apliecinājumu, kura paraugs [tiks] pievienots Līguma _.pielikumā (turpmāk — Apliecinājums) izsaka vēlmi piemērot atlaidi apsaimniekošanas maksai un/vai iemaksām uzkrājumu fondā Pilnvarotajai personai, ja tā ir dzīvokļa īpašuma īpašnieks Dzīvojamajā mājā un/vai tā ir deklarēta kādā no dzīvokļa īpašumiem Dzīvojamajā mājā. Pārvaldnieks šo atlaidi sadala un iekļauj rēķinos tām personām, kuras parakstījušas apliecinājumu.
6.4. Nemot vērā, ka atlīdzības maksāšana Pilnvarotaiai personai ir labprātīga un balstīta uz brīvprātības principu, Pārvaldnieks neveic nekāda veida piedzinas darbības pret tiem īpašniekiem, kuri nav veikuši samaksu. Nesamaksātā atlīdzība Pilnvarotajai personai netiek uzskatīta un uzskaitīta kā Īpašnieka parāds.
7. Līdzēju atbildība
7.1. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par zaudējumiem, kas kādam no Līdzējiem radušies otra Līdzēja darbības vai bezdarbības rezultātā.
7.2. Konstatētos zaudējumus citiem īpašniekiem, kas radušies sakarā ar Dzīvojamās mājas un mājā esošā kopīpašuma bojājumiem kāda īpašnieka un ar viņu kopā dzīvojošo personu vainas dēļ, sedz attiecīgais īpašnieks.
8. Īpašnieku kopības lēmumu pienemšana
[tā kā to nosaka normatīvie akti]
9. Līguma terminš, grozīšanas un izbeigšanas kārtība
[tiks iekļauts, slēdzot katru līgumu]
10. Nobeiguma noteikumi
[tiks iekļauts, slēdzot katru līgumu]

Zināšanai , 2019-07-10 11:41:50

zagli paliek zagli,nekad Ogre neatmazgaties.

Ogres Namsaimniekam , 2019-07-10 12:28:26

Piedalies diskusijā

Atzīmējot opciju Atcerēties mani Jūsu vārds un e-pasta adrese tiks saglabāti, un turpmāk, komentējot rakstus vai veicot ierakstus forumā, nebūs jāievada pa jaunu.
x aizvērt šo paskaidrojumu
(?)
 

Ogrenet