Ogres namsaimnieks,mājas vecākā atlīdzība

Šā gada pirmajā rēķinā no apsaimniekotāja pēkšņi parādījusies jauna pozīcija, kas iedzīvotājiem jāapmaksā. Kā pozīcija numur 10 pēkšņi norādīta ”Mājas vecākā atlīdzība”. Maksa mājas vecākajam atkarīga no iedzīvotāju dzīvokļa lieluma.
Ja iedzīvotāji kopsapulcē nav lēmuši par šādas pozīcijas iekļaušanu rēķinā, tad apsaimniekotājs rīkojas nelikumīgi. Nekustamo īpašumu pārvaldīšanas jomas pārzinātājs Vitolds Peipiņš šādu apsaimniekotāja gājienu uzlūko ar aizdomām.

https://skaties.lv/beztabu/nejedzibas/ogres-namsaimnieks-nelikumigi-iedzivotajiem-liek-maksat-algu-maju-vecakajiem/

Fantoms , 2018-02-22 19:25:56

meli!
1) tā nav jauna pozicija, tā pārcelta no augšējās pozīcijas (no apsaimniekošanas maksas) uz apakšējo pozīciju
2) ja iedzīvotāji nav lēmuši, tad tāda pozīcija nemaz nevar būt iekļauta. Aizdomas, ka autors neiet uz sapulcēm.
Rezumē: raidījums veidots uz aplamiem apgalvojumiem!

mm , 2018-02-22 20:56:38

Par kādām sapulcēm ir runa? Man arī šāds naudas iekasējums par kuru es neesmu devis piekrišanu nav pieņemams!

Jānis , 2018-02-22 22:04:17

vakar un šorīt dzīvoklī 28, radiatoriem nevar pieskarties....
vai tiešām tik stipri jākurina, jo nav ko elpot un vēdināšanas režīms logiem.....

inga , 2018-02-23 06:48:14

Šie komentētāji laikam uz mājas sapulcēm nav gājuši,piesakieties par māju vecākiem un rīkojieties!

Ak vai , 2018-02-23 07:24:11

Visu mēnesi istabā ir +25 un nav ko elpot!Bet laikam tā jākurina,lai būtu lielàki rēķini...

Madara , 2018-02-23 08:13:54

Mums arī mjās nenormali karstas, no rita ka izuvis pa maju staigaa, nu drusku varetu piegriezt to siltumu-drusku

zimulis , 2018-02-23 08:29:19

Uzliec griežamos uz saviem radiatoriem un grozi, kamēr nelabi paliek.

, 2018-02-23 09:01:43

Vispār māju pagrabos ir siltuma regulatori , kurus dārgi apmaksātajiem , māju vecākajiem būtu jāgroza pēc iedzīvotāju vēlmēm . Zvaniet māju vecākajiem , lai strādā .

žurka , 2018-02-23 09:47:29

par mājas vecāko samaksu:
lai iekasētu naudu par mājas vecāko, tad ir tam jābūt pamatojumam: iedzīvotāju nolēmums. Ja netiekat skaidrībā, tad varat prasīt Namsaimniekā, lai parāda, uz kāda pamata tieši šai mājā tiek rēķināta maksa, jo ir jābūt vai nu sapulces protokolam vai arī aptaujas lapām. Un visa brīnīšanās tiks atrisināta!

mm , 2018-02-23 09:51:04

Dzīvoju 1.stāvā stūra dzīvoklī un nesaprotu tos bļāvējus par karstumu dzīvoklī.Man nekad nav vairāk par 17 grādiem-es salstu

iedzīvotāja , 2018-02-23 12:41:55

Mājas vecākā atlīdzība ir pārcelta no augšējās pozīcijas uz 10.pozīciju,tikai kāda summa bija agrāk un kāda tagad jāmaksā?Milzīga starpība!Ceru,ka ar Bez Tabu palīdzību kaut kas atrisināsies.

nav tā , 2018-02-23 13:08:26

mums tā milzīgā starpība ir kādi 80 centi mazāk jāmaksā, tas ir PVN tagad nav jāmaksā! un Bez tabu jau nenodarbojas ar iedzīvotāju izglītošanu!!!

mm , 2018-02-23 13:15:02

Nē -Bez Tabu palīdz novērst nelikumībasNu nevarēs viens cilvēks(Namsaimnieka darbinieks)būt mājas vecākais nez cik mājās un saņemt par to naudu!Nu kāda te izglītošana?

to mm, , 2018-02-23 13:48:04

Kāda tajā ir nelikumība? Es arī strādāju Ogres namsaimniekā, tur esmu sētniece. Kāpēc es nedrīkstēšu būt vecākā savā mājā, ja iedzīvotāji mani ievēlēs???

muļķības , 2018-02-23 13:55:57

Sētnieku nekad neievēlēs par mājas vecāko

tas mulkibas , 2018-02-23 14:29:07

Sētnieku nekad neievēlēs par mājas vecāko

tas mulkibas , 2018-02-23 14:29:47

Jo tā arī ir nelikumība? Neesi par daudz no sevis iedomājies?

? , 2018-02-23 14:38:47

kad vēl mājas vecāko, tad neprasa, kāds tev amats, kāda tev profesija!
Viens otrs sētnieks nācis no zinātniekiem, sak, lai galva brīva un var padomāt, un brīvais laiks arī vairāk.
bet starp citu, vienā otrā mājā vispirms ievēl mājas vecāko, un tad tas mājas vecākais izdomā, ka nebūtu slikti strādāt arī par sētnieku. Un priekš mājas tas ir ļoti labi, jo sētnieks visātrāk redz, kur kas mājai nav kārtībā. Un daudz labāk nekā kāds gudriķītis aizņemts savā pamatdarbā.

sētniece , 2018-02-23 14:55:21

Info • Šodien, 13:33
"Cēsīs mājas vecākie ir attiecīgo dzīvojamo namu īpašnieku kopības deleģēti darbinieki, kuri algu par savu darbu saņem no mājas uzkrājuma," informē SIA "CDzP" valdes loceklis Ģirts Beikmanis. "Lai juridiski sakārtotu darba attiecības, šajā gadījumā iespējami divi varianti: mājas vecākais strādā kā pašnodarbinātā persona vai arī viņu pieņem darbā "CDzP". Dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē nosaka mājas vecākā darba stundas likmi. Mēneša beigās informācija tiek apkopota un aprēķināta samaksa. Jāpiebilst, ka šis uzkrājums atrodas pie pārvaldnieka, kas veic norēķinus. Attiecīgi mājas vecākie saņem arī atvaļinājuma naudu. Pirms uzsākt darbu, mājas vecākos informējam par darba pienākumiem, iepazīstinām ar mājas lietu, bilanci un citiem ar nama apsaimniekošanu saistītiem jautājumiem. Esam novērojuši, ka šo pienākumu parasti uzņemas sabiedriski aktīvi ļaudis gan pensijas vecumā, gan jauni, kuriem rūp sava nama uzturēšana un kuri ir gatavi sekot līdzi pārvaldnieka darbam un, piemēram, kontrolēt veikto remontu kvalitāti." Savukārt SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP), lai apmācītu māju vecākos, ir izveidojusi īpašu apmācības programmu. "Lēmumu par speciālu kursu rīkošanu RNP pieņēma pirms diviem gadiem," stāsta SIA RNP preses sekretārs Krists Leiškalns. "RNP izstrādāja divu nedēļu apmācības programmu, piesaistot māju pārvaldīšanas speciālistus. Šajos kursos māju vecākie iegūst pamatzināšanas par spēkā esošo normatīvo regulējumu, pienākumiem un pilnvarām, kopības lēmumu pieņemšanas kārtību, lai tie nebūtu apstrīdami un būtu reāli izpildāmi. Apmācību nobeigumā uz māju vecāko jautājumiem atbild arī RNP darbinieki. Tie parasti skar apsaimniekošanas un finanšu problēmas. Šo kursu beidzēji saņem sertifikātus." Kopumā RNP apsaimniekotajos namos strādā vairāki simti apstiprinātu namu vecāko. Visvairāk šo dzīvokļu īpašnieku pārstāvju darbojas Juglā. "Mājas vecāko skaitam ir tendence pieaugt," uzsver K.Leiškalns. "Arvien vairāk cilvēku sāk apzināties, ka aktīvi jāiesaistās savas mājas apsaimniekošanā."

Kā notiek citur , 2018-02-23 14

Info , 2018-02-23 15:00:51

Vidutāja loma starp māju un tās pārvaldnieku

Dzīvojamo namu pārvaldniekiem neapšaubāmi ir visai sarežģīti uzklausīt katra dzīvokļa īpašnieka vēlmes un priekšlikumus. Turklāt tie parasti ir ļoti atšķirīgi un bieži vien pat pretrunīgi. Cilvēks paliek cilvēks, un savu taisnību parasti tur godā, it īpaši, ja nav audzināts cienīt arī citu domas un visiem pieņemamu viedokli atrast kompromisa ceļā (kas mūsu sabiedrībā it bieži vērojams). Šādas daudzveidības konsolidētājam, kopīga viedokļa veidotājam un paudējam ir jābūt mājas vecākajam.

"Jelgavā māju vecākie darbojas jau kopš 1998.gada, kad tika izveidots mūsu uzņēmums," stāsta SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" (JNĪP) valdes loceklis Juris Vidžis. "Kad ar dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem sākām slēgt līgumus par namu apsaimniekošanu, līgumos māju vecākie tika ierakstīti kā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas. Šeit jāatgādina, ka šie līgumi sastāv no trim daļām – dzīvokļa īpašnieka, pilnvarotās personas un pārvaldnieka tiesības un pienākumi.

Šīs pilnvarotās personas jeb māju vecākie lēmumu pieņemšanas procesa gaitā ir kā tilts starp dzīvokļu īpašniekiem un pārvaldnieku.

Māju vecākie apkopo informāciju no dzīvokļu īpašniekiem un to tālāk sniedz Jelgavas nekustamā īpašuma pārvaldei. Mūsu uzņēmums kopumā apkalpo 15 tūkstošus klientu, bet lielākajā mājā ir 124 dzīvokļi. Tāpēc racionālāk un efektīvāk ir strādāt ar mājas vecāko, kas labi pārzina sava nama problēmas.

Taču tagad, kad JNĪP ir ieviesta informatīvā sistēma, dzīvokļu īpašnieki nepieciešamās ziņas var saņemt e-vidē tieši no pārvaldnieka. Līdz ar to informācija par remontiem, nākotnes iecerēm tagad jau nepastarpināti ir pieejama dzīvokļu īpašniekiem. Taču ne visiem mājās ir datori ar interneta pieslēgumu. Tāpēc nama vecākajam, izmantojot JNĪP informatīvo sistēmu, ir vieglāk informēt savus kaimiņus par dažādiem pasākumiem dzīvojamā mājā."

Taču dažkārt dzīvokļu īpašnieki neizprot, ka mājas vecākais ir viņu pārstāvis, un par neizdarībām sūdzas pārvaldniekam. Šeit jāatceras, ka šo pārstāvi viņi ievēlē kopsapulcē un paši ir arī tiesīgi pieprasīt informāciju par mājas vecākā darbību un, ja nepieciešams, šo pilnvaroto personu nomainīt ar citu.

"Jāuzsver, ka dzīvokļu īpašnieku ikgadējās kopsapulces darba plānu tagad esam papildinājuši ar jaunu punktu – mājas vecākā jeb pilnvarotās personas atskaites ziņojumu," uzsver J.Vidžis. "Šāda atskaite dzīvokļu īpašniekiem ļauj izvērtēt mājas vecākā paveikto vai neizdarīto."

Info , 2018-02-23 14:56:04

Un vēl , 2018-02-23 15:39:23

Laikam kādam maisa māju vecākie

Un vēl , 2018-02-23 15:40:12

Mājas sapulce bija, tika noteikta summa mājas vecākajam 1 eiro no dzīvokļa.Saņemot rēķinu ir pieskaitīsi 1.97.Vai tad bija vajadzīga sapulce ?

iedzīvotāja , 2018-02-23 20:07:27

Kāds var būt intrešu konfliks mājas vecākajam kurš strādā namsaimniekā,blakus mājā mājas vecākā sētniece,riktīgi darbojās,ravē stāda,piekrāso. Vienīgais skatot līgumus, izpētiju iepirkumus ka intrešu konflikts stabili ir juristu daļas vadītājam un iepirkumu komisijai, vot tur viss iet uz urrā gan Lapiņam,gan Vjaksem,gan Bļasam. Vinnēja firmas kuras maksāja dzirdēju it kā vienai firmai bija uzsprasīts tieši...10%būs vinnēsiet. Lielais jurists esot saistīts ar firmu kas veica cokolu siltināšanu un kāpņu telpas remontu. Deratizācijas firmu virzija Rudzīte. Juristu nodaļas vadītājam kabinets laikam ir lielajā gaitenī to tik dara kā stāv un runā pa telefonu,Vjakse laikam paciņudienā nosmēķē cik tuej tik pie stūra stāv. Tad kad apcietināja Briedi, gan Lapiņš gan Vjakse pilnām biksēm stāvēja gaitenī. Uzrakstiju iesniegumu, noskaidroju kam novīzēts 2mēneši pie Lapiņa atrodas,nu protams pa kuru laiku. Elektro iecirkni likvidē,santehniķus un celtniekus samazina uz pusi, bet viss necaurspīdīgākais iecirknis ir apkopes . Apzaļumotāja strādā pilsētai ,bet mums viņa jāuztur,braukā ar darba auto dara domes darbus un par to maksā iedzīvotājs .Tur trīs rīkotāji..uzskatu ka rīkotājs var arī būt cilvēks kas arī pats veic arī darbis,bet nē tur 3gabali kas sēž un izrīko katrs piecus strādniekus. Ne velti Gardievites kundze cīnijās ar Rudzīti un Vjaksi par pierakstiem it kā pat atrada tā saucamās mirušās dvseles kuras saņē.a algu. Mājas vecākā rādija apkopes nodaļas izmaksas...laikam traki lielas algas,ka tāds pārtēriņš. Šitam iecirnim vispār iepirkumu nav namsaimnieka mājas lapā. strādniece stāstija kā Vjakse taisijusi Mālnalnes 4 projektu Veidojam vidi , kā savus stādus veda. Vot tur varētu darbs būt knabam. Dzirdēju ka santehniķi un celtnieki atsakās no šoferiem lai lētāks transports. Intrešu konflikts būs tad ka jaunais priekšnieks ņems firmas strādāt,ja mēs bļāvām par izmaksām spuldzītes nomaiņa atslēgas remonts tad tagad to veiks firma kura gribēs no tā gūt peļņu. Lūgums jaunajam vadonim parādīt salku darbinieku struktūru un pēc reorganizācijas. Samazināti tikai mazie strādnieki.Iesaku visiem iedzīvotājiem un mājas vecākajiem pieprasīt izvērsto atskaiti. Un tad jūs redzēsiet kam tur ir intrešu konflints.

Intrešu konflikts , 2018-02-23 20:44:26

Gaidām visi pārmaiņas, gan būs labām.

Pārmaiņas , 2018-02-23 22:25:56

Kā redzu , katra māja maksā citādu summu par mājas vecāko. Mums 10centi no dzīvokļa platības .

oh , 2018-02-24 14:42:38

Mums majas vecako atlidziba jau sen ir.. apmeram gads.. un mums ari vairaj ka 18 gradi nav

Int , 2018-02-25 13:47:02

Saistībā ar publiskajā telpā izplatīto informāciju par to, ka Ogres novada pašvaldības aģentūra “Ogres namsaimnieks” nelikumīgi iedzīvotājiem liek maksāt algu māju vecākajiem, tad vēlamies norādīt, ka pasniegtā informācija no mediju puses nav atspoguļota pilnībā.

No šī gada 01. janvāra PA “Ogres namsaimnieks” apsaimniekošanā esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām, komunālo pakalpojumu rēķinos parādījusies jauna sadaļa “Mājas vecākā atlīdzība”. Līdz šim šī pozīcija rēķinos nebija atrodama, jo mājas vecākā atlīdzība atradās zem pozīcijas “apsaimniekošanas maksa”.

Ja pozīcija “Mājas vecākā atlīdzība” rēķinos tiek izdalīta atsevišķi, tad tā neapliekas ar pievienotās vērtības nodokli (PVN), bet ja pozīcija būtu palikusi apsaimniekošanas maksā, tad šī summa apliktos ar PVN.

Atgādinām, ka mājas vecākā atlīdzību nosaka tikai attiecīgās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki. Līdz ar to, paši iedzīvotāji lemj, kādu algu un kādos apmēros maksāt savas mājas pilnvarotajai personai. PA “Ogres namsaimnieks” papildus vēlās norādīt, ka par šīs pozīcijas izveidi iepriekš bija jābrīdina iedzīvotāji, bet pozīcijas izveide nekādā gadījumā nav pretlikumīga.

PA “Ogres namsaimnieks” aicina iedzīvotājus izvērtēt informācijas avotus un nevairot nepatiesu, vai līdz galam nepārbaudītu informāciju.

Ja iedzīvotāji vēlās šo pozīciju “mājas vecākā atlīdzība” atgriezt apsaimniekošanas maksā, tad aicinām sasaukt mājas kopsapulci, un lemt par atlīdzības pārvietošanu uz pozīciju “apsaimniekošanas maksa”.

Sapulces protokolu var iesniegt, PA “Ogres namsaimnieks” Ogrē, Mālkalnes prospektā 3, 16. kabinetā.

izlasiet , 2018-02-25 17:56:06

mēs gribam maksāt vairāk, celiet mūs atpakaļ un augšējo rindiņu!

aha , 2018-02-25 19:29:18

mājas vecākais nav pilnvarotā persona !!!

namsaimniekam , 2018-02-26 06:23:25

ir gan! iedzivotāji ir pilnvarojuši m.v.!

hm , 2018-02-26 10:19:38

To nu nevar zināt, jo dzīvokļa īpašuma likuma 17.panta 7.apakšpunkts nosaka, ka par pilnvarojuma došanu vai atsaukšanu jānobalso vismaz 2/3 no visiem dzīvokļu īpašumiem. Pieļauju, ka daudzos gadījumos tā nav, tāpēc m.v. nav tas pats kas pilnvarotā persona.

>hm , 2018-02-26 11:11:40

Runa jau nav par pozīciju pārcelšanu no apakšas uz augšu un otrādi,bet par to ,cik mums jāmaksā un kāpēc ši maksa ir augusi un ko mājas vecākā dara vairāk un labāk kā iepriekšējā mājas vecākā?Reāli mēs to nejūtam!

to izlasiet , 2018-02-26 11:13:56

No mājas vecākā algas ietur zināmu summu namsaimnieks ,no 17 euro 2 euro tad vēl laikam nodokļi un PVN.Darba devējs skaitās namsaimnieks,tam 2euro.Ko par mājas vecākā algas noformēšanu saka namsaimnieka juristi?

zinu , 2018-02-26 12:11:44

kas noticis? Šomēnes m.v. apmaksa pieaugusi gandrīz uz pusi. Vai visiem tā ir? Nekāds mājas lēmums, ne sapulce nav bijusi. Kurš reiz izskaidros tos kalambūrus ar PVN? Ir jāmaksā vai nav? Pozicija tā pati - apakšā, it kā BEZ PVN!

lola , 2018-04-11 10:39:17

jā visiem tāpat...

h , 2018-04-11 12:45:00

Alaska USA Finance and Capital Limited pašlaik piedāvā visu veidu aizdevumus sabiedrībai @ 3% procentu likmi. Mēs izsniedzam kredītus no €5,000 līdz €500,000,000.00. Mūsu aizdevumi ir labi apdrošināti, lai nodrošinātu maksimālu drošību, ir mūsu prioritāte. Visiem ieinteresētajiem pretendentiem jānosūta atbildes uz mūsu e-pasta adresi: unique2aal@gmail.com

Email : unique2aal@gmail.com
Tālr. #: +12542420879

Loan offer , 2018-05-12 16:17:38

Mes dirbame ir specializuojamės, kad padėtume jums užsiregistruoti į TOEFL, IELTS, IDP, ESOL, GMAT CELTA / DELTA, DEGREE, DIPLOMAS ir kitus anglų kalbos sertifikatus. Gaminame TOEFL ir IELTS, ESOL, CELTA / DELTA, DEGREE, DIPLOMAS anglų kalbos jums lengvai.

WhatsApp .............................. + 12182884075
Susisiekite .............. gointernational61@gmail.com
Skype ............... freevisa334
Nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=ijbfWXKBIwk

PIRKTI FAKE IR REAL PASSPORTO VAIRAVIMO LICENCIJĄ ID CARD VISA SSN
Mes turime ilgametę patirtį gaminant originalius kokybės realius / klaidingus pasus, ID, vairuotojų licencijas ir daugybę kitų asmens tapatybės dokumentų, kurie tikrai pigūs tokiose šalyse kaip; Šveicarija, Jungtinė Karalystė, JAV, Ispanija, Švedija, Australija, Austrija, Kanada, Čilė, Danija, Ekvadoras, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Izraelis, Naujoji Zelandija, Pietų Afrika, e.t.c.
Pasai su lustu šioms šalims taip pat gali būti: Australija, Austrija, Suomija, Vokietija, Malaizija, Nyderlandai, Švedija, Šveicarija, Tailandas, Jungtinė Karalystė, JAV, e.t.c.
Mes taip pat galime pateikti dokumentus, tokius kaip leidimas dirbti, JK, JAV, Italijai, norėdami nurodyti kelias.
Galite tiesiogiai susisiekti su mumis, norėdami gauti papildomos informacijos ir pateikti užsakymą per žemiau esantį adresą ..

Pirkite originalą, pasą, atpažinimo korteles, vizą, vairuotojų licenciją, "Toefl", "Ielts", "Toeic", "Celta / Delt"
PIRKTI netikrą britų pasus (JK), amerikiečius, kanadiečius
Neteisingas tapatybės kortelės internete JAV, vairuotojo pažymėjimas
Pirkti netikrą gimimo liudijimus
PIRKTI FAKE VAIRAVIMO LICENCIJĄ
Įsigykite nekilnojamojo ES / JAV / Didžiosios Britanijos / Kanados pasus, vairuotojo pažymėjimą, asmens tapatybės korteles, vizas, JAV žaliąją kortelę ir pilietybę.
pirkti originalius / padirbtus pasus, vairuotojo pažymėjimą, asmens tapatybės kortelę, gimimo liudijimus, diplomus, universitetinius laipsnius ir pan
PIRKTI AUKŠTOSIOS KOKYBĖS ARBA REALIZUOTOS PASSPORTO, ID KORTELIŲ, VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMĄ, PATARIMĄ, tikruosius ar padirbtus pasus, vizą, Prancūzijos vairuotojo pažymėjimą, asmens tapatybės korteles, diplomus, gimimo liudijimus ETC
Pirkite Visa, pasą, asmens tapatybės kortelę, gimimo liudijimą, vairuotojo pažymėjimo stenogramas
Pirkti originalius FAKE pasus, ID kortelių tvarkyklių licenciją
Geriausia kokybė Naujumas tikros prekės nuo suklastotos ID ir pasus, santuokos liudijimus ir vairuotojo pažymėjimą ir tt pirkti dabar aukštą kokybę, mes turime geriausius hologramas IR dauginimo aparatai su daugiau nei 13million out dokumentų cirkuliuoja per world.-ID Scan-Taip ...- hologramas : IDENTINIAI-BAR KODAI: IDS SCAN-UV: YESIDAS, KURIE GREITAI LAIVU

Mes garantuojame ir siūlome aukštos kokybės padirbtus sąskaitas šioms valiutoms;
EUR - euras
USD - JAV doleris
GBP - Didžiosios Britanijos svaras
INR - Indijos rupija
AUD - Australijos doleris
CAD - Kanados doleris
AED - Emyrato dirhamas
ZAR - Randas
CHF - Šveicarijos frankas
CNY - Kinijos juanis-ženminbi
MYR - Malaizijos Ringgitas
THB - tajų batis
Mes gaminame realius, registruotus ir neregistruotiems pasus, vairuotojų sąrašą šioms šalims:
JAV, Australija, Belgija, Brazilija, Brazilija, Kanados, Suomijos, Suomijos, Prancūzijos, Vokietijos, Olandijos, , Meksika (Meksika), Pietų Afrika, Regionų, Kanados, Prancūzijos (Olandijos) (Olandijos ir Olandijos), Vokiečių (Vokietija), Didžioji Britanija (Jungtinė Karalystė), Diplomatinės, Kamufliažas,
DplicatesUSA (Jungtinės Valstijos), Australija, Belgija,
Brazilijos (Brazilijos) pasus parduoti,
Registruotas ir neregistruotas visų šalių pasas. Visas, biometrinis pasas, laipsniai, vairuotojų pažymėjimas, I.D kortelės. Mokymo pažymėjimai M GCSE, A lygiai,
Aukštosios mokyklos diplomą Sertifikatai, GMAT, MCAT ir PASKUTINĖS patikros sertifikatus Naujumas gimimas, vedybos, ir mirties liudijimų, Naujumas pasų ir naują tapatybę Paketai, pakartotas, False Laipsniai / Diplomai iš daugelio povidurinio įstaigų iš viso pasaulio (turime virš 3000 šablonų failas) visos skirtos atrodo 100% identišką į original.Custom Spausdinimas (jei dar neturite šabloną failą - tiesiog rašykite mums kopiją ir mes galime padaryti bet kokius pakeitimus / kaip už savo puses) .second , pilietybė, asmens tapatybės identifikavimas, dokumentai, Taktiškas, tautybės, kaip, kur, gauti, gauti, įsigyti, pirkti, kad, kurti, a, pasas, asmens tapatybės, Didžiosios Britanijos, Hondūras, Didžiojoje Britanijoje, JAV, JAV, Kanados, Kanados , užsienio, viza, šveicariška, kortelė,
ID, dokumentas, gauti, vizos, kortelės, užsienio.
Nedvejodami susisiekite su mumis bet kuriuo metu ir bet kokiu pasirinkimu.

WhatsApp .............................. + 12182884075
Susisiekite su el. Paštu ....................... gointernational61@gmail.com
Skype ............... freevisa334
Nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=ijbfWXKBIwk

kyle morgan , 2018-06-30 19:45:08

Piedalies diskusijā

Atzīmējot opciju Atcerēties mani Jūsu vārds un e-pasta adrese tiks saglabāti, un turpmāk, komentējot rakstus vai veicot ierakstus forumā, nebūs jāievada pa jaunu.
x aizvērt šo paskaidrojumu
(?)
 

Ogrenet