Sia Ogres Namsaimnieka pārvaldīšana

Šobrīd pārvaldīšanas līgumi tiek gatavoti pirmajām dzīvojamām mājām, ar kurām ir saskaņoti līguma nosacījumi, lai tos ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu varētu apstiprināt un nodot parakstīšanai dzīvokļu īpašniekiem.. “Pārējās mājās šobrīd tiek apspriesta pārvaldīšanas līguma redakcija, apkopoti dzīvokļu īpašnieku jautājumi un ieteikumi.. No savas puses aicinām iepazīties ar pārvaldīšanas līgumu, jo pēc tā noslēgšanas tas attieksies uz ikvienu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku. ” skaidro K.Grīnbergs.
Hm.............interesanti kuras ir mājas kuras steidz noslēgt sšos nekvalitatīvi sagatavotos līgumus?

SIA Ogres Namsaimnieks , 2019-07-25 23:28:15

Tiešām Ogrē nav neviena jurista, jeb kādam labs draugs, klasesbiedrs, ar kuru pakonsultēties par līguma projektu un mums darīt zināmu. Citādi... iznāks tā, ka mēs neskatīdamies visam piekrītam. Arī tam, kas būs rakstīts ar tik maziem burtiņiem, ka knapi saskatīt!

Kur tie zemūdes akmeņi , 2019-07-26 05:11:56

Mēs negribam parakstīt līgumu un gribam iet pie cita apsaimniekotāja. Biedrības dibināšanu neviens negrib uzņemties,nav laika ar to nodarboties, jaunie strādā,vecākie neprot.ja ejam pie cita apsaimniekotāja jābūt 2/3 balsojums vai 51%.? Kam ir pieredze, pastāstiet. Paldies

Dagmāra , 2019-07-26 09:01:42

"vecākie neprot"! Augstprātība un nekas vairāk! Mēs jaunue, mēs jaunie...un beigās čiks!!!

ha , 2019-07-26 11:43:09

lasiju avize Nedelja Ogre,ka 15 majas aizgaja no Namsaimnieka,neskaitot citas ielas,jo atrak no viniem aizesiet jo labak jums bus.

Anna , 2019-07-26 12:34:49

Ar mūsu iedzīvotājiem nekā normāla nevar izlemt,jo visi iedomājās ka Lapina var kaut ko izdarīt mājas labā,bet viņa tik uzreiz pieprasīja samaksu ,bet darīt nekā nedara

10-25 , 2019-07-26 12:43:39

Neticu tai Lapiņai un viņas spējām-tad jau labāk pie Namsaimnieka!

nu nē , 2019-07-26 13:06:13

tādi kā auni, visu savu laiku šķiežat strīdoties ar to Namsaimnieku. Kam to vajag? Nepatīk Lapiņa, ejiet pie Stumbrina...nebļaujiet, bet mainiet savā dzīvē kaut ko, portālos tikai visus aprejat un apsaukājat

>nu nē , 2019-07-26 13:11:53

Saskaņā ar Dzīvokļu īpašuma likumu - biedrības dibināšanai nepieciešami 50+1%, pilnvarojuma došanai biedrības valdei vajadzīgs 2/3 balsojums PAR

Groja to Dagmāra , 2019-07-26 13:12:35

Pāriet pie cita apsaimniekotāja jūs varat arī nedibinot biedrību. Tās dibināšana tad varētu būt nakamais solis

Groja to Dagmāra , 2019-07-26 13:26:15

Paldies, bet Ogres namsaimnieks sava mājas lapā raksta, ka lai pārietu pie viņiem vajag 50+1%, citā apkārtrakstā iedzīvotājiem raksta ka vajag 2/3 balsojuma...un ja pāriet pie Ogres namsaimnieka tad pilnvarojumu viņu valdei ar 2/3 nevajag? Kaut kas te nav īsti skaidrs

to Groja , 2019-07-26 13:38:32

Diemžēl ON nav labās prakses piemērs un liek šķēršļus mājām, kas ir nobalsojušas par pāriešanu pie cita apsaimniekotāja. ON izvirza arvien jaunas pretrunīgas prasības māju pariešanai.

Groja to Dagmāra , 2019-07-26 13:44:31

Ja dibina biedrību, tad izvēlas pilnvaroto personu, kas veic obligātās pārvaldīšanas darbības ar pilnvarojuma apjomu 50+1 balss.

Lēmumus, kas attiecas uz obligāti veicamo pārvaldīšanas darbību nodrošināšanu kopīpašumā esošā dzīvojamā mājā — pārvaldīšanas uzdevuma uzdošanu, tā atsaukšanu, mājas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu līgumu slēgšanas noteikumiem, kā arī kārtību, kādā nosakāmi un maksājami obligātie izdevumi un atlīdzība par pārvaldīšanu, pieņem, ievērojot Dzīvokļa īpašuma likuma noteikumus par dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanu 50+1 balss, un tie ir saistoši ikvienam dzīvojamās mājas kopīpašniekam. Ekonomikas ministrijas skaidrojums.

Ja ir paredzēts uzkrājuma fonda izlietojuma noteikšana, remontdarbi, renovācijas, u.c. uzlabojumi - tad pilnvarojuma apmērs 2/3 balsu

>Dagmārai , 2019-07-26 13:46:34

Yes, uz Ekonomikas ministriju mācīties jābrauc Ogres namsaimnieka un Ogres domes juristiem lai viņi nejauc galvu cilvēkiem, vieniem prasa 51%, citiem 2/3. Bet varbūt viņi negrib lai mājas pāriet pie citām sia?

to>Dagmārai , 2019-07-26 13:51:13

Protams, ka ON negrib atteikties no majām :) Kur tad viniem būs business case? :)

Groja , 2019-07-26 13:52:58

apskatījos Ekonomikas ministrijas skaidrojumu:https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/majokli/informacija_un_skaidrojumi/dzivojamas_majas_parvaldisana/
Kārtība, kādā dzīvokļu īpašnieku kopsapulce pieņem lēmumu pārņemt māju savā pārvaldīšanā.
Dzīvokļu īpašnieku kopsapulce pieņem lēmumu pārņemt māju savā pārvaldīšanā ar 50%+1 balss, un noslēdz pārvaldīšanas līgumu ar :
1. Sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA);pašvaldības uzņēmumu vai privātu uzņēmumu;
2. Dzīvokļu īpašnieku biedrību ((DzĪB);
3. Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību (DzĪKS).

Grojai , 2019-07-26 14:09:57

Paldies, tieši kā rakstīju - biedrības dibināšanai nepieciešams 50+1%. Atsevišķs lēmums ir par pilnvarojuma došanu biedrības valdei. Tam, saskaņā ar Dzīvokļu īpašuma likumu, nepieciešams 2/3 balsojums PAR

Groja , 2019-07-26 14:14:14

un arī ja izvēlas citu Pārvaldnieku, t.i. citu SIA , nepieciešamas 50%+1 balss, nevajag nekādus pilnvarojumus sia valdei ar 2/3 balsu

Grojai , 2019-07-26 15:57:57

Iepriekš diskusija bija par biedrības dibināšanu. Nevis par pāriešanu uz citu SIA. Ja runajam par SIA, tad tās valdei, protams, nav vajadzīgs pilnvarojums ar 2/3 PAR. Taču šajā gadījumā LV likumdošana ir tik pretrunīga, ka atstāj iespējas pieprasīt 2/3 balsojumu PAR pilnvarojuma došanai mājas vecākajam/-ai. Situācija ir stipri sarežģīta, diemžēl… :(

Groja , 2019-07-26 17:44:27

ok, bet mēs nekādas pilnvaras mājas vecākajai nedodam, vismaz izpratnē par finansu līdzekļiem. Lai mājas vecākā ir kontaktpersona starp pārvaldnieku un dzīvokļu īpašniekiem , lai viņa var saņemt dokumentus par apsaimniekošanas jautājumiem. Un šajā gadījumā taču nav strīdīgs jautājums? Vai tomēr Ogres namsaimnieks domā citādāk?

to Grojai , 2019-07-26 17:59:01

Lūdzu skaidrăk Lapiņai ir firma?

To 10-25 , 2019-07-26 20:36:17

Māju vecākajiem mēdz būt pilnvaras attiecībā uz maksimālo fin līdzekļu summu, par ko viņi var lemt vienpersoniski. Stndarta summa 1500-2000 EUR. Bet 2/3 balsojums, protams, neattiecas uz šo pilnvarojumu.
Tas, par ko ir runa - pilnvarojums mājas vecākajam noslegt parvaldijuma līgumu. Un par šo, kā Jūs sakāt, ON domā savādāk - ka nepieciešams nevis 50%+1, bet 2/3 balsojums

Groja , 2019-07-26 20:46:56

Likums ir pareizs citādāk tie pilnvaroti sataisīs tādas ziepes,ka mājas iedzīvotāji paliks kādam parādā un nebūs spējīgi to nomaksāt,bet mājas vecākais taču ne par ko neatbild

nu re , 2019-07-27 11:45:50

Pārvaldīšanas līgumu patakstīs katrs dzīvokļa īpašnieks lai nav lieku kreņķu pilnvarotam pārstāvim. Bet tev iesaku vēlreiz to izlasīt ja pierīti ej un pataksti. Mūsu māja tādu neparakstīs.

To nu re , 2019-07-27 16:10:44

Redzēsi kā gandrīz visi parakstīs jo visi ir tik naivi un neparakstīs daži kuri nevar iespaidot pareizos-nepareizos lēmumus,kā tas notika visu laiku un notiek līdz šim brīdim jo tie aktīvisti musina iedzīvotājus uz nepareizu lēmumu pieņemšanu staigājot pa dzīvokliem parakstu vākšanai

nu re , 2019-07-27 16:51:37

Kurš un kurā mājā tad ir tik aktīvs ka var izstaigāt visus dzīvokļus tas ir neprāts uzspiest savu gribu citiem .Var izskaidrot utt.bet piespiest parakstīt...nu jā...

To nu re , 2019-07-27 21:33:15

Tagad itsevišķi tie jaunuli iedomājās ka viņi visu var bet reālas sapraššanas nav ,bet nauda ir tad var darīt absurdas lietas

Ir tā , 2019-07-28 05:30:17

Tur jau tā lieta, ka vākt parakstus, staigājot pa dzīvokļiem, nav likumīgi. Bet visur tas notiek. Kas tad izmeklēs likumību! Var spriest sapulcēs, var diskutēt Wocapiņos un savstarpēji, var izrunāties gan ar m.vecako, gan ar apsaimniekotāju - un tikai tad izdarīt lēmumu, un aizpildīt aptaujas lapu - tāpēc jau likums paredz, laikam 2 nedēļas, apdomāšanai! Bet nevis šitā - pie durvīm mīņājas kaut kādi aktīvisti ar kaut kādiem papīriem un koridira pustumsā cilvēki kaut ko paraksta - ka tik tikt vaļā!
Vēlāk, kad ievārījuši putru, iet uz Namsaimnieku lai paskatītos, ko tad parakstījuši!

Pārsla , 2019-07-28 10:19:53

sia ogres namsaimniekam viss ir likumīgi, viņiem likumi gadiem nav rakstīti

to Pārsla , 2019-07-29 12:21:50

Sveika kundze un kungs;
  Es esmu fiziska persona, kas izsniedz aizdevumus ikvienam, kurš vēlas saņemt finansiālu palīdzību.
Tas ir aizdevums starp privātpersonām ar ļoti vienkāršiem nosacījumiem. Mans piedāvājums ir no 2 000 līdz 8 000 000 eiro.
Mana procentu likme šī aizdevuma laikā ir 3%, un atmaksa tiek veikta katru mēnesi.
Ja jums rodas interese, sazinieties ar mani pa e-pastu: nislandet@gmail.com vai whatsapp: +2 296 738 0578

Aexandra , 2020-03-05 19:37:46

Piedalies diskusijā

Atzīmējot opciju Atcerēties mani Jūsu vārds un e-pasta adrese tiks saglabāti, un turpmāk, komentējot rakstus vai veicot ierakstus forumā, nebūs jāievada pa jaunu.
x aizvērt šo paskaidrojumu
(?)
 

Ogrenet