SIA Ogres Namsaimnieks aicinājums

1995.gada 27.jūlijā stājās spēkā likums “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” (turpmāk - Privatizācijas likums), kas paredz, ka pēc privatizācijas procesa uzsākšanas 6 mēnešu laikā dzīvokļu īpašniekiem ir jāsasauc dzīvokļu īpašnieku kopsapulce un jālemj par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu.


Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, kas attiecas uz visu dzīvojamo māju pārvaldīšanu Latvijā, nosaka, ka dzīvojamās mājas īpašnieks uzdod pārvaldniekam pārvaldīšanas uzdevumu, noslēdzot rakstveidā ar viņu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu. Dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki pārvaldīšanas līgumu slēdz saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, kas pieņemts Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā.

Ja dzīvokļu īpašnieki šo sapulci nesasauc un nenoslēdz pārvaldīšanas līgumu ar izraudzīto pārvaldnieku, pašvaldības uzdevums ir nodrošināt īpašuma pārvaldnieku, ko līdz šim Ogres novada pašvaldība ir darījusi, nododot dzīvojamo māju pārvaldīšanas uzdevumu gan izveidotai pašvaldības aģentūrai, gan vēlāk izveidojot arī apsaimniekošanas uzņēmumu SIA “Ogres Namsaimnieks”.

Pašvaldības uzdevums ir nodrošināt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumu līdz brīdim, kad dzīvokļu īpašnieku kopība pārņem mājas pārvaldīšanas tiesības, slēdzot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu ar dzīvokļu īpašnieku izvēlētu pilnvarotu personu – biedrību, fizisku personu vai arī kādu komersantu, kas nodrošina pārvaldīšanas pakalpojumu.

2018.gada 1.jūlijā tika reorganizēta pašvaldības aģentūra “Ogres namsaimnieks”, lai būtu iespējams iesaistīties dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanā, slēdzot pārvaldīšanas līgumus ar dzīvokļu īpašnieku kopībām, kuras nolēmušas pārņemt savu māju pārvaldīšanas tiesības atbilstoši Privatizācijas likuma prasībām.

SIA “Ogres Namsaimnieks” dzīvojamo māju pārvaldīšanas nozarē šobrīd darbojas konkurences apstākļos un turpina uzlabot, kā arī paplašināt savu pakalpojumu klāstu, lai būtu arvien pieejamāki savam klientam.

SIA “Ogres Namsaimnieks” politika ir vērsta uz to, lai iesaistītu pēc iespējas vairāk dzīvokļu īpašniekus dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesā. Ir ieguldīts liels darbs dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku informēšanā par dzīvojamo māju pārvaldīšanas jautājumiem, skaidrojot jautājumus par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu gan ar mediju starpniecību, gan dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs, kā arī individuāli pārrunājot šos jautājumus ar dzīvokļu īpašniekiem. Lielākajai daļai dzīvokļu īpašnieku līdz šim nav bijusi informācija par pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas jautājumiem. SIA “Ogres Namsaimnieks” pastāvīgi skaidro, ka lēmējiem par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas jautājumiem ir jābūt dzīvokļu īpašniekiem un ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevumu viņi var realizēt gan paši, dibinot biedrības, vai arī uzdodot dzīvojamās pārvaldīšanas darbības pārvaldniekam.

Līdz šim SIA “Ogres Namsaimnieks” ir darbojies tikai kā pašvaldības norīkotais pārvaldnieks jeb pārvaldnieks uz Privatizācijas likuma pamata, nevis dzīvokļu īpašnieku izraudzītais. Šāda situācija ilgtermiņā neveicina dzīvojamo māju pārvaldīšanas nozares attīstību, savukārt dzīvokļa īpašniekiem neveidojas izpratne par to, ka viņi ir atbildīgi par savas dzīvojamās mājas uzturēšanu un saglabāšanu, tostarp, ka viņi ir vienīgā lemttiesīgā institūcija dzīvojamā mājā, kurai jāpieņem lēmumi par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas jautājumiem.

Vienlaikus ar dzīvokļu īpašnieku informēšanu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas jautājumiem, SIA “Ogres Namsaimnieks” ir rosinājis dzīvokļu īpašniekus izpildīt Privatizācijas likumā noteikto - pārņemt no Ogres novada pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesības un turpmāk pārvaldīt māju pašiem vai arī uzdot to darīt pārvaldniekam, kuru viņi ir izraudzījušies.

Dzīvokļu īpašnieku informēšanas rezultātā ir uzsācies likumsakarīgs process - dzīvokļu īpašnieki lemj par savas dzīvojamās mājas turpmāko pārvaldīšanu, izraugoties pārvaldnieku.

SIA “Ogres Namsaimnieks” ir veicinājis brīvās konkurences apstākļus, kuru rezultātā Ogres pilsētā savus pārvaldīšanas pakalpojumus šobrīd piedāvā arī citi apsaimniekošanas uzņēmumi, un dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja salīdzināt SIA “Ogres Namsaimnieks” piedāvāto pārvaldīšanas modeli un tā izmaksas ar citu pārvaldnieku piedāvājumiem.

SIA “Ogres Namsaimnieks” ir pārliecinājies, ka iesāktais dzīvokļu īpašnieku informēšanas virziens ir pareizs un nepieciešams, jo tādā veidā ir iespēja arvien vairāk iesaistīt dzīvokļu īpašniekus savas dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesos un pieņemt lēmumus attiecībā uz dzīvojamās mājas pārvaldīšanu. Par pareizu virzienu liecina arī tas, ka šobrīd notiek sarunas par pārvaldīšanas pakalpojumu nodrošināšanu vairākām dzīvojamām mājām, kuras līdz šim nav pārvaldījis SIA “Ogres Namsaimnieks”.

Vienlaikus SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus atbildīgi izraudzīties savas mājas pārvaldnieku un rūpīgi izvērtēt tā sniegto pārvaldīšanas pakalpojuma piedāvājumu, kā arī pārliecināties par tā pieredzi un kompetenci pārvaldīšanas jomā.

SIA “Ogres Namsaimnieks” kā pārvaldnieks aicina dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus iesaistīties savas dzīvojamā

M.v. , 2019-09-12 20:19:52

Ogres novada pašvaldība akceptēja 6 daudzdzīvokļu māju aiziešanu no SIA Ogres Namsaimnieks pie cita Apsaimniekotāja

Šodien , 2019-09-12 20:31:12

neko labu Ogres Namsaimnieks neizdarija tikai palika sliktak,dzivokli palika dargak pat divreiz,neko nedara,bet ja izdara panem tadu naudu,ka negribas vairs neko no viniem prasit ,tie kas aizgaja laimigie,vini var izlemt kadu firmu panemt ,nezin ko tie kas palika baidas no viniem aiziet,pat karstais udens tiem kas aizgaja mazak maksa,tapec ka firma kontrole Namsaimnieku,tie kas palika maksas dubulti.

Raimonds , 2019-09-13 01:30:46

tās ir tikai pirmās mājas,..ies noteikti vēl projām

>šodien , 2019-09-13 09:32:58

bet lasiju krievu Ogres avize ,ka 15 majas tikai pa vasaru aizgajis,nevis 6,ka seit bija rakstits.

Viktors , 2019-09-13 21:09:31

citas mājas vēl domē gaida lēmumu, būs jau, būs

to Viktors , 2019-09-13 21:56:11

Mūsu mājā tiek veikta aptauja par apsaimniekotāja maiņu, jo iedzīvotāji nav apmierināti ar SIA Ogres apsaimniekotāja vienpersonisko rīcību, kā arī naudas līdzekļi tiek atskaitīti nepamatoti.Finanšu plūsma nav caurspīdīga, aizbildinās, ka visu var redzēt ON mājas lapā, kautkāds sviests. Netiek informēti iedzīvotāji par sadārdzinājumiem,nav informācijas vispār un tas ir ON klupšanas akmens, vienkārši nav sadarbība un totuāla iedzīvotāju mānīšana ( solīšana un nemākulīga skaidrošana).

Zane , 2019-09-14 07:25:40

visiem... • Šorīt, 10:41
Mēs ON esam balti un pūkaini, atskaites gatavojam tad, kad zinām cik naudu vajag atskaitīt no mājām, dzīvokļu īpašnieku protokoli ir nolikti plauktā un tos lēmumus vienkārši neņemam vērā, māju vecākie mums nav vajadzīgi-tikai traucē mums saimniekot, māju renovācijas projektus necenšamies bīdīt -tad iedzīvotāji vairs negribēs maksāt lielo apsaimniekošanas maksu, vispār strādājam kā gribam un nav jēgas jums te klaigāt...ON

to Zane , 2019-09-14 17:27:14

Laaaaasbs

To to Zane , 2019-09-14 17:38:22

Helmanim visslielaka kluda tas Grinbergs,parejais vinam viss labi.

Raimonds , 2019-09-14 20:55:54

Ogres Namsaimnieks ir SIA, nevis Pašvaldibas uzņēmums. Tāpēc, lūdzu, nejauciet cilvēkiem galvu ar Helmani un Domi šajā sakarā. Bet, protams, Zanei ir taisnība par ON nemākulīgo attieksmi un komunikāciju. Šādi varēja strādāt Padomju laikā, bet ne 21.gs. Dīvaini, ka ON neredz, ka biznesā ļoti palīdz progresīva uzņēmuma pārvaldība. Kā jau vairākkārt esmu rakstījusi - cien. ogrēnieši, uzņemieties atbildību par SAVU māju, dibiniet biedrības, pārvaldiet SAVU naudu un izvēlieties labākos pakalpojumu sniedzējus

Groja to Raimonds , 2019-09-15 17:57:55

Ogres dome prasa 2/3 pozitīva balsojuma par pilnvarojuma došanu mājas vecākajam. Tapēc māju pāriešana pie cita apsaimniekotāja kavējas - tiek vākti paraksti. Bet process virzās uz priekšu - iedzīvotāji ir ļoti neapmierināti ar ON servisu un 2/3 parakstu būs.

Groja to Viktors , 2019-09-15 18:01:47

Vai tad SIA kapitāla daļu turētājs nav pašvaldība? Vai tad visi pamatlīdzekļi ir tagad SIA īpašumā un praktiski ar šo jauno reģistrāciju viss, kas bija pašvaldības īpašums tika uzdāvināts SIA? Nu, ja tas ir tā, tad tā ir pašvaldības mantas izsaimniekošana un šeit ir darbs tiesībsargājošajām institūcijām.

>Groja , 2019-09-15 19:06:24

Sveika kundze un kungs;
  Es esmu fiziska persona, kas izsniedz aizdevumus ikvienam, kurš vēlas saņemt finansiālu palīdzību.
Tas ir aizdevums starp privātpersonām ar ļoti vienkāršiem nosacījumiem. Mans piedāvājums ir no 2 000 līdz 8 000 000 eiro.
Mana procentu likme šī aizdevuma laikā ir 3%, un atmaksa tiek veikta katru mēnesi.
Ja jums rodas interese, sazinieties ar mani pa e-pastu: nislandet@gmail.com vai whatsapp: +2 296 738 0578

Aexandra , 2020-03-05 19:33:32

Piedalies diskusijā

Atzīmējot opciju Atcerēties mani Jūsu vārds un e-pasta adrese tiks saglabāti, un turpmāk, komentējot rakstus vai veicot ierakstus forumā, nebūs jāievada pa jaunu.
x aizvērt šo paskaidrojumu
(?)
 

Ogrenet