Ogres Namsaimniekam būs darbs

Turpmāko sešu nedēļu laikā dzīvokļu īpašniekiem būs jāorganizē kopsapulce (atkal pašiem dz. īpašniekiem?) un jāpieņem lēmums par pārvaldnieka sagatavotā dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāna un aprēķināto pārvaldīšanas maksājumu apstiprināšanu vai noraidīšanu, tostarp par nepieciešamo uzkrājumu veidošanu prioritāri veicamo darbu realizēšanai.

ON panākumi , 2019-10-06 09:48:32

jā, pašiem pašiem, kas tad cits par mūsu īpašumu rūpēsies...!

aha , 2019-10-06 09:52:00

Kas izbrīna? Kam vēl būtu jāorganizē privātīpašnieki???

??? , 2019-10-06 11:39:13

Tas nav izbrīns bet atgādunājums jopcik

To ??? , 2019-10-06 12:57:12

Lampiņ, sāc beidzot strādāt...

Murka , 2019-10-06 13:28:04

ja majas vecaki likvedeti,kas organize sapulce?

??? , 2019-10-06 13:28:43

Murka beidz muldet.

viedoklis , 2019-10-06 13:29:22

Tad lai pats "Namsaimnieks" organizē, vada, nodrošina saziņu, komunikāciju. Citu variantu nav. Skaidri zināms, ka kādam tas viss jādara. Rīt pat, lūdzu grafiku visām 'ON' mājām grafiku! Citādi teiksiet - nepasējām visas ON mājas apkalpot.

Secinājums , 2019-10-06 15:45:54

Tev ir visas iespējas ja kas Lampiņai tas nzv jādara :)

To Murka , 2019-10-06 18:07:43

Nu ko beidzot strādās ON ar dzīvokļu īpašniekiem super 170 mājas ,bļāviens visi kantornieki dabūs pakaļas pakistināt.

Visi lūdzu paši , 2019-10-06 18:09:16

Lampiņa pati sev asti ceļ?

? , 2019-10-06 19:56:32

Kurā rakstā?

To ? , 2019-10-06 20:42:55

Kā kādam patīt spuldzītes. ???? Tu esi muļķe

Ui ui , 2019-10-06 20:46:36

kopuma Namsaimniekam bija 210 majas,palika 170,tomer daudz aizgaja no viniem.

Normunds , 2019-10-06 22:12:46

Esmu ļoti noguris, nespēju strādāt,gribu pīpēt

N.Lapiņš , 2019-10-07 09:56:12

Ciik Daudzdzīvokļu māju 2019.g. oktobrī ir jāapkalpo "Ogres Namsaimniekam"? Kurš zin? Gribu aprēķināt, cik sapulces dienā ar Viņu ('ON') līdzdalību paredzētas. Cik ilgā laikā tas būtu paveicams? Te nebūs nekāda māžošanās un kā Latvijas uzņēmumos pieņemts - necaurspīdīgi gājieni, neadekvātas tāmes nākošajam gadam! Pelēkās zonas, sarunāšanas, kukuļi, karteļi. Viss ar apkures sezonu būs dārgāks (visiem zināms), un mēs nevēlamies vēl "piemaksāt" par ON apzinātām neprecizitātēm. Mums nebūs šogad VIENALGA. PIETIKS MUĻĶOTIES!

PIETIKS MUĻĶOTIES , 2019-10-07 17:41:08

SIA “Ogres Namsaimnieks” pastāvīgi skaidro, ka lēmējiem par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas jautājumiem ir jābūt dzīvokļu īpašniekiem un ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevumu viņi var realizēt gan paši, dibinot biedrības, vai arī uzdodot dzīvojamās pārvaldīšanas darbības pārvaldniekam.

Līdz šim SIA “Ogres Namsaimnieks” ir darbojies tikai kā pašvaldības norīkotais pārvaldnieks jeb pārvaldnieks uz Privatizācijas likuma pamata, nevis dzīvokļu īpašnieku izraudzītais. Šāda situācija ilgtermiņā neveicina dzīvojamo māju pārvaldīšanas nozares attīstību, savukārt dzīvokļa īpašniekiem neveidojas izpratne par to, ka viņi ir atbildīgi par savas dzīvojamās mājas uzturēšanu un saglabāšanu, tostarp, ka viņi ir vienīgā lemttiesīgā institūcija dzīvojamā mājā, kurai jāpieņem lēmumi par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas jautājumiem.

Vienlaikus ar dzīvokļu īpašnieku informēšanu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas jautājumiem, SIA “Ogres Namsaimnieks” ir rosinājis dzīvokļu īpašniekus izpildīt Privatizācijas likumā noteikto - pārņemt no Ogres novada pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesības un turpmāk pārvaldīt māju pašiem vai arī uzdot to darīt pārvaldniekam, kuru viņi ir izraudzījušies.

Dzīvokļu īpašnieku informēšanas rezultātā ir uzsācies likumsakarīgs process - dzīvokļu īpašnieki lemj par savas dzīvojamās mājas turpmāko pārvaldīšanu, izraugoties pārvaldnieku.

SIA “Ogres Namsaimnieks” ir veicinājis brīvās konkurences apstākļus, kuru rezultātā Ogres pilsētā savus pārvaldīšanas pakalpojumus šobrīd piedāvā arī citi apsaimniekošanas uzņēmumi, un dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja salīdzināt SIA “Ogres Namsaimnieks” piedāvāto pārvaldīšanas modeli un tā izmaksas ar citu pārvaldnieku piedāvājumiem.

SIA “Ogres Namsaimnieks” ir pārliecinājies, ka iesāktais dzīvokļu īpašnieku informēšanas virziens ir pareizs un nepieciešams, jo tādā veidā ir iespēja arvien vairāk iesaistīt dzīvokļu īpašniekus savas dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesos un pieņemt lēmumus attiecībā uz dzīvojamās mājas pārvaldīšanu. Par pareizu virzienu liecina arī tas, ka šobrīd notiek sarunas par pārvaldīšanas pakalpojumu nodrošināšanu vairākām dzīvojamām mājām, kuras līdz šim nav pārvaldījis SIA “Ogres Namsaimnieks”.

Vienlaikus SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus atbildīgi izraudzīties savas mājas pārvaldnieku un rūpīgi izvērtēt tā sniegto pārvaldīšanas pakalpojuma piedāvājumu, kā arī pārliecināties par tā pieredzi un kompetenci pārvaldīšanas jomā.

SIA “Ogres Namsaimnieks” kā pārvaldnieks aicina dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus iesaistīties savas dzīvojamās mājas pārvaldīšanā, pieņemt lēmumu par pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu un turpmāko sadarbību ar SIA “Ogres Namsaimnieks”, noslēdzot savstarpēju pārvaldīšanas līgumu. Lai pārvaldīšanas līguma noslēgšana būtu sekmīga, aicinām dzīvokļu īpašniekus būt atsaucīgiem un ieinteresētiem!

Informāciju sagatavoja Kaspars Grīnbergs, Ogres novada pašvaldības SIA “Ogres Namsaimnieks” valdes loceklis

Paši pārvaldīs, organizēs , 2019-10-07 17:57:14

Diemžēl valdīja uzskats, ka kāds ir atbildīgs par mūsu mājām, tik ne mēs paši. It sevišķi viegli pārmest pašvaldībai, piezīdušies pie pupa un nesaprot, ka vairs tā nebūs. Un kad mājas aptaujās jāatbild uz elementāriem jautājumiem, vēlāk kratās no atbildības valā: es jau neko nesaprotu, es - kā citi. Ja jau aptaujā devāt piekrišanu kaut kam, tad arī uzņematies atbildību! Un arī m.v. nav nekāds inženieris, tāds pats iedzīvotājs kā mēs visi, viens no mums. Pirms pieņemat lēmumu, paši interesējaties un izziniet, bet neuzveliet atbildību uz m.v. vai Namsaimnieku vai pašvaldību!

aha , 2019-10-07 19:08:35

Iznāk - par vismazāko ķibeli -piemēram, paklāju, kurš nodilis stāv kāpņu telpas laukumiņā, jānomaina, jāziņo vai jāieplāno. Un ja vēl kādi neparedzami-grūti paredzami lielāki darbi, kas var atklāties nākamajā gadā, vēl jāgaida gads, lai tos novērstu - nebija plānoti? Un ja nu mājas 72 iedzīvotājiem ir atšķirīgi viedokļi, bet "ON" tikai viens? Kurš darbs tiks uzskatīts kā visvajadzīgākais\\\/

Iznāk , 2019-10-08 04:50:53

ja jums viss tik slikti, vienkārši nomainiet apsaimniekotāju. Tikai - bail, ka tad pašiem nebūs par ko pariet...

, 2019-10-08 06:54:14

Interesanta pieeja. Ogres pilsētas dzīvokļu īpašnieki ir izveidojuši gan p/a Mālkalni,gan P/A Ogres namsnieku,gan SIA Ogres Namsaimnieku,gan p/a Ogres komunikācijas. Kāpēc būtu tagad jāļauj tik parazītiski uzvesties un nolaist ON? Uzņēmumam nav ne vainas,bet ar tiem vadītājiem pasùdìgi.

Kamdēļ , 2019-10-08 08:22:42

Māju vecākie grib saņemt samaksu, bet darīt neko negrib. Ar likumu aizliegt, gribi, darbojies kā brīvprātīgais, tad visamaz visādas babenes nelīdīs un nebojās visu, jo viņām pārsvarā neko nevajag.

Pārdomas , 2019-10-08 09:04:50

Dari tu,ja tev nepatīk babenes māki tik rakstīt.

TO pārdomas , 2019-10-08 10:41:51

Lapiņa, ko apklusi? Žults līmenis pzeminājies?

? , 2019-10-09 10:22:23

Lapina visslabaka,mes vinai ticam,mes vinu milam.

Viktors , 2019-10-09 16:45:54

Lapina visslabaka,mes vinai ticam,mes vinu milam.

Viktors , 2019-10-09 16:45:56

Vēzītī

Fakts , 2019-10-09 19:29:15

Tev līdz Lapiņas zināšanam tāls ceļš

To ? , 2019-10-09 21:02:38

Orālajā mākslā?

??? , 2019-10-10 09:35:30

jurustiņ N.Lapiņ tu esi topā visā Ogrē

??? , 2019-10-10 14:46:32

Ogrē ir ļoti daudz jādara daudzdzīvokļu māju labā. Dzīvokļu īpašniekiem beidzot jāsaprot, ka atbildība par māju pieder viņiem. Jāuzņemas atbildība, jāstrādā ar mazāk informētiem iedzīvotājiem, jāveicina adekvāta situācijas izpratne. Kad mājā tiek paaugstināts izpratnes līmenis, kad iedzīvotāji ir gatavi darboties savas mājas labā, tad var lemt, vai šis apsaimniekotājs ir labs vai slikts un mainīt, ja tas nepieciešams. Šobrīd spēle notiek vienos vārtos (t.i., visi rej uz ON). Bet tas nekādi neveicina daudzdzīvokļu māju stāvokļa uzlabošanos, diemžēl :(

Groja , 2019-10-11 11:33:58

Tu tikai memuldi. Ūdens ir jāduļķo, tad labāk ķeras.

Inese , 2019-10-11 12:23:55

Nevaru pastrādāt Kā jurists simtiem ieniegumu ienāk,Namsaimnieks grimst.Kapteinis maziņš sasmērējies un nenoturēs,aizmugure ka iekāps vispār pa birbuli. Hm labs stāts

Normunds , 2019-10-12 12:21:38

Offschore Banking-pro: banka, kas specializējas projektu finansēšanā, profesionālos aizdevumos, kā arī finanšu risinājumu speciālistā neatkarīgi no jūsu pieprasījuma. Offschore Banking-Pro finanšu ekspertīze klientu apkalpošanā. Offschore Banking-pro to novērtē un atzinīgi novērtē klienti ... Lai kur arī būtu jūsu projekts, sazinieties ar mums: infoofchorebankingpro@gmail.com

Offchore Bankingpro , 2019-10-29 17:17:36

Piedalies diskusijā

Atzīmējot opciju Atcerēties mani Jūsu vārds un e-pasta adrese tiks saglabāti, un turpmāk, komentējot rakstus vai veicot ierakstus forumā, nebūs jāievada pa jaunu.
x aizvērt šo paskaidrojumu
(?)
 

Ogrenet