Par SIA Ogres Namsaimnieks

Iesniegums Nr. 1/2019

Par SIA “Ogres Namsaimnieks” Ogres daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem izsniegto obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotā ieņēmumu un izdevumu tāmi 2020.gadam
Izvērtējot SIA „Ogres Namsaimnieks” valdes locekļa K.Grīnberga publiski sniegto informāciju dažādos laikrakstos, vēlos vairāku mājas pilnvaroto/kontaktpersonu vārdā, informēt, Ogres novada Domes deputātus par šī brīža faktisko situāciju, proti, kādas izmaksas SIA „Ogres Namsaimnieks” valdes loceklis K.Grīnbergs plānojis Ogres iedzīvotājiem uz 2020.gadu.
Mājas tāmes SIA „Ogres Namsaimnieks” ir sagatavojis un 2019.gada 15.oktobrī ievietojis apsaimniekojamo māju dzīvokļu īpašnieku pasta kastītēs.
Tabulā redzamo māju kontaktpersonas/pilnvarotās personas (un ne tikai) apbrīno SIA „Ogres Namsaimnieka” valdes locekļa K.Grīnberga mākslu, zināšanas un darbu māju budžeta plānošanā.
Jautājums, kur, MĒS dzīvokļu īpašnieki redzam SIA „Ogres Namsaimnieks” valdes locekļa K.Grīnberga solīto administrācijas izmaksu samazinājumu?
pieaugums pieaugums pieaug.
Administrat. Administr. Apsaim.
2019.g. 2020.g. izmaksās izmaksās izmaksā
% %
1 Bērzu aleja 1 12 dz. māja 1005.36 1312.79 307.43 30.58% 13.60%
2 Grīvas pr. 9 22 dz. māja 2521.08 3280.92 759.84 30.14% 12.70%
3 Grīvas pr. 11 24 dz. māja 1911.6 2639.4 727.8 38.07% 9.76%
4 Grīvas pr. 19 24 dz. māja 1694.89 2208.24 513.35 30.29% 9.39%
5 Grīvas pr. 21 24 dz. māja 1739.52 2270.64 531.12 30.53% 5.93%
6 Akmeņu iela 50 26 dz. māja 2421.12 3161.28 740.16 30.58% 6.10%
7 Vidzemes iela 2 27.dz.māja 2247.72 2934.84 687.12 30.57% 13.37%
8 Grīvas pr. 1 31 dz. māja 2259.32 2949.16 689.84 30.53% 14.02%
9 Grīvas pr. 25 42 dz. māja 4126.32 5387.28 1260.96 30.59% 12.04%
10 Skolas iela 19 42 dz. māja 4167.48 5440.92 1273.44 30.56% 10.23%
11 Grīvas pr. 8 44 dz. māja 3226.56 4212.36 985.8 30.55% 8.46%
12 Akmeņu iela 50 A 45 dz.māja 3694.56 4882.68 1188.12 32.16% 11.18%
13 Turkalnes iela 9 48 dz.māja 4528.44 5912.52 1384.08 30.56% 10.00%
14 Lapu iela 11 54 dz. māja 5598.12 7292.88 1694.76 30.27% 9.92%
15 Mālkalnes pr. 33 60.dz.māja 4971 6490.32 1519.32 30.56% 9.26%
16 Mālkalnes pr.12 61.dz māja 5461.2 7131.36 1670.16 30.58% 10.59%
17 Mālkalnes pr.27 90.dz.māja 7227.26 9827.76 2600.50 35.98% 8.72%
18 Rīgas iela 6 150 dz. māja 13758.24 17963.04 4204.80 30.56% 9.36%
kopā pieaugums 22738.60eur
Šie ir tikai 18 dzīvojamo māju kontaktpersonu/pilnvaroto personu iesniegtie dati, tātad seko fakti/ jautājumi:
1. SIA „Ogres Namsaimnieks” administratīvo izmaksu paaugstinājums uz 2020.gadu ir no 30%-40% , nav saprotams uzturēšanas izmaksu paaugstināšanas iemesls, ja 2018.gadā SIA „Ogres namsaimnieks” ir veicis administratīvā aparāta optimizāciju. Kur ir aptuveni 40 darba resursu izmaksu ietaupījums?
Lai veiktu SIA „Ogres Namsaimnieks” administratīvo izmaksu analīzi, no obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotā ieņēmumu un izdevumu tāmes 2020.gadam esmu apkopojusi šādas SIA „Ogres Namsaimnieks” plānotās pakalpojuma pozīcijas:
 p.1.2. Dzīvojamās mājas lietas vešana;
 p.1.3. Pārvaldīšanas darba plānošana, organizēšana, pārraudzība;
 p.1.4. Līgumu slēgšana par siltumenerģijas, arī dabasgāzes piegādi, ūdens apgādi un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu, sadzīves atkritumu izvešanu, elektroenerģiju, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu lietošanu;
 p.1.5. Informācijas sniegšana valsts un pašvaldības institūcijām.
2. Uz kāda pamata tiek samazinātas obligāti veicamo darbu izmaksas un paaugstinātas administratīvo pakalpojumu izmaksas? Ogres pilsētas mājas ir diezgan sliktā tehniskā stāvoklī un saimnieciskāk, lietderīgāk būtu šīs finanses ieguldīt māju tehniskā stāvokļa uzlabošanā;
3. Laikrakstā Ogrēnietis, SIA „Ogres Namsaimnieks” valdes locekļa K.Grīnberga apgalvojums, ka apsaimniekošanas izmaksas (tas ir administratīvās izmaksas kopā ar obligāti veicamajām apsaimniekošanas darbībām par kurām ir atbildīgs Ogres novada pašvaldības nozīmētais pārvaldnieks) ir paaugstinātas par 5-7 % (varbūt tā tas ir …. pāris apsaimniekošanā esošām mājām). Informējam (kā tabulā redzams vidēji kopumā pieaugums ir pāri 10 %).
4. Kur ir redzams SIA „Ogres Namsaimnieks” valdes locekļa K.Grīnberga veiktās reorganizācijas darbs/ ieguvums ar pievienoto vērtību, kur ir redzams solītais labums dzīvokļu īpašniekiem?
Lūdzam visus Ogres pilsētas deputātus izvērtēt SIA „Ogres Namsaimnieks” valdes locekļa K.Grīnberga darbību un sniegt skaidrojumu, par konstatēto faktu. Šāda rīcība, mūsuprāt, ir klaji bezkaunīga.
Mēs esam Jūsu vēlētāji. Mēs, atdodot savas balsis par Jums, ticējām un uzticējāmies, ka būs Ogres dzīvokļu īpašnieku, Ogres iedzīvotāju aizstāvji, ka nepieļausiet šādas nekārtības un pret vairākiem dzīvokļu īpašniekiem finansiālas represijas. Labi, ka Ogres pilsētā ir pansionāts un Sociālais dienests.
Atgādinām , ka SIA „Ogres Namsaimnieks” vēl jo projām ir PAŠVALDĪBAS SIA , kuram Ogres Novada pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētājs. Visu kontaktpersonu /pilnvaroto personu vārdā, lūdzu, apstādiniet SIA „Ogres namsaimnieks” patvaļu.
Lūdzu, uzklausiet Ogres pilsētas iedzīvotājus, mēs esam un būsim Jūsu vēlētāji.
Vai apzināti tie radīti apstākļi, lai mājas pieņemtu lēmumu doties pie cita apsaimniekotāja, ja ir tā tad pozīcija ir skaidra.
P.s. Māju pilnvarotās/kontaktpersonas iesaka sākt vākt parakstus par neuzticības izteikšanu SIA „Ogres Namsaimnieks” valdes loceklim K.Grīnbergam

Iesniegums Ogres Deputātiem , 2019-11-15 23:31:33

loti labi uzrakstits,paldies ka ir cilveki kuriem nav vienalga ,sen jau vajadzeja savakt parakstus pret Grinberga,domaju parakstis visa pilseta.

Viktors , 2019-11-16 00:12:43

kur jāparaksta?

ruha , 2019-11-16 08:36:16

Vakardienas māju vecāko sapulcē,uz kuru bija aicināta tikai neliela daļa no māju vecākajiem,uzzināju jeb tikai tad sapratu,ka ON obligātājā māju apsaimniekošanas maksā ir iekļāvusi dzīvokļu civiltiesisko apdrošināšanu. Viņi apdrošinās mūsu privātīpašumu!!! Tam nav nekāda tiesiska pamatojuma,viņi tā esot izlēmuši,kā atbildēja Grīnbergs.

m.v. , 2019-11-16 08:43:09

Kāpēc man būtu jāmaksā 2x par civiltiesisko apdrošināšanu?
Un kādas tiesības svešam apdrošināt manu privātīpašumu, kāds likums to atļauj?

Xxx , 2019-11-16 09:08:41

408 MK noteikumi nosaka, ka TIKAI ar dzīvokļu īpašnieku balsojumu var šādu apdrošināšanu veikt ! Tas ir pretlikumīgi, ON to nedrīkst darīt

408 , 2019-11-16 09:51:31

SIA „Ogres namsaimnieks” ir jāpārdod.
Daudzdzīvokļu māju pārņemšana, kam bija jānoslēdzas 1996. gadā, vēl joprojām Ogrē nav pabeigta. Jāpiebilst, ka Igaunijā vispār nav pašvaldībai piederoši daudzdzīvokļu māju pārvaldnieki kā Ogrē SIA „Ogres namsaimnieks”. Politikas izpausmes veids ir apjomīga un formāla administratīva regulēšana, kas ļauj Ogres politiķiem/ deputātiem izmantojot pārvaldīšanas jomas uzņēmumus par pateicīgu rotaļlietu savstarpējo attiecību kārtošanā un savu ielikteņu bīdīšanu vadošos amatos. Ar šādām politiskām darbībām tiek degradēta iespēja normāli plānot ēku uzturēšanu un pārvaldniekam darboties dzīvokļu īpašnieku interesēs.Ir pienācis laiks pievērsties daudzdzīvokļu ēku sakārtošanai. Eiropas nauda ēku renovācijām faktiski ir beigusies.SIA „ Ogres namsaimnieks” neko nav izdarījis lai veicinātu dzīvokļu īpašniekus aktīvāk iesaistīties renovācijas projektos, aizbildinoties, ka viņiem to nevajag...tāpēc jāpārdod SIA „Ogres namsaimnieks” privātajam investoram, kurš būtu neatkarīgs no Ogres politiķiem un darbotos dzīvokļu īpašnieku interesēs.

viedoklis , 2019-11-17 09:07:00

ON "saimniekošanas" būtību izmainīt mēs nevaram. Domāju, tas visiem skaidrs. Kāpēc velti tērēt laiku un enerģiju neproduktīvi? Ir iespējas dibinat iedzīvotāju biedrības un/vai pāriet pie cita apsaimniekotāja un aizmirst par ON murgu

Groja , 2019-11-17 11:37:48

Citur vēl sliktāk.

durnis , 2019-11-18 13:11:47

Piedalies diskusijā

Atzīmējot opciju Atcerēties mani Jūsu vārds un e-pasta adrese tiks saglabāti, un turpmāk, komentējot rakstus vai veicot ierakstus forumā, nebūs jāievada pa jaunu.
x aizvērt šo paskaidrojumu
(?)
 

Ogrenet