Kārtējais K.Grīnberga stāsts

Ņemot vērā, ka SIA “Ogres Namsaimnieks” visiem tās pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem ir izsūtījis Obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotā ieņēmumu un izdevumu tāmi (turpmāk – Tāme) 2020.gadam, un daļai dzīvojamo māju kopējā apsaimniekošanas maksa par vienu kvadrātmetru ir paaugstinājusies, daļai – samazinājusies, kā arī no atsevišķiem dzīvokļu īpašniekiem ir saņemti jautājumi par apsaimniekošanas maksas paaugstināšanās iemesliem, SIA “Ogres Namsaimnieks” sniedz skaidrojumu par izmaiņu iemesliem atsevišķās Tāmes pozīcijās, kā arī apsaimniekošanas maksas izmaiņām kopumā.

Kā būtiskākais faktors, kas ietekmē apsaimniekošanas maksas izmaiņas 2020.gadā, jāmin tas, ka SIA “Ogres Namsaimnieks” nošķir izmaksas, kas attiecināmas uz apsaimniekošanas pakalpojumu no izmaksām, kas attiecināmas uz siltumenerģijas tarifu, precīzi ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – SPRK) izstrādātu metodiku par izmaksu attiecināšanu.

Kā nākamais faktors, kas ietekmē apsaimniekošanas maksas pieaugumu 2020.gadā, jāmin tas, ka tiek iegādāts un atjaunots darbam nepieciešamais inventārs, mainītas programmatūras, ieviesti jauninājumi, kas tieši ietekmē katra dzīvokļa īpašnieka iespējas piedalīties savas dzīvojamās mājas pārvaldīšanā.

2020.gadā neliels darba stundas likmes paaugstinājums plānots atsevišķām strādnieku kategorijām. Šādas izmaiņas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu strādnieku atalgojuma apmēru atbilstoši darba tirgus tendencēm un to neaizplūšanu uz citām, labāk apmaksātām darba vietām, kas tiešā veidā negatīvi ietekmētu pārvaldīšanas pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību.

Daļēji apsaimniekošanas maksa 2020.gadā tiek paaugstināta, jo pieaugušas Avārijas dienesta izmaksas – pagājušajā gadā vienā maiņā strādāja viens darbinieks (kopā 4 darbinieki), šobrīd vienā maiņā strādā divi darbinieki (kopā 8 darbinieki). Iepriekš Avārijas dienesta izmaksas tika attiecinātas gan uz apsaimniekošanas, gan uz siltumenerģijas tarifiem, taču nākamajā gadā tiek ņemti vērā iepriekš minētie SPRK norādījumi.

Nebūtiskākais apsaimniekošanas maksas 2020.gadā pieaugums ir saistīts ar visu dzīvokļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izmaksu iekļaušanu apsaimniekošanas maksā. Šis jauninājums civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises veidā pasargās no lieliem finansiāliem izdevumiem tos dzīvokļu īpašniekus, kas savas neuzmanības dēļ būs nodarījuši bojājumus un zaudējumus citām personām. Precīzu informāciju par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises niansēm katra dzīvokļa īpašnieki saņems decembra beigās.

Tāpat apsaimniekošanas maksas paaugstināšanos ietekmē arī vispārējs komunālo pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo preču un pakalpojumu cenu pieaugums.

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka apsaimniekošanas maksas pieaugumu nevar vērtēt pēc vienas vai dažām atsevišķām Tāmes 2020.gadam pozīcijām, bet ir jāvērtē kopējā apsaimniekošanas maksa par vienu kvadrātmetru. Vidējais 2020.gada apsaimniekošanas maksas pieaugums ir nepilni četri centi uz vienu kvadrātmetru, kas piemēram, 60 kvadrātmetru lielā dzīvoklī rada divu ar pusi eiro pieaugumu mēnesī, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Lasītājs , 2019-11-17 11:52:56

SIA „Ogres namsaimnieks” ir jāpārdod.
Daudzdzīvokļu māju pārņemšana, kam bija jānoslēdzas 1996. gadā, vēl joprojām Ogrē nav pabeigta. Jāpiebilst, ka Igaunijā vispār nav pašvaldībai piederoši daudzdzīvokļu māju pārvaldnieki kā Ogrē SIA „Ogres namsaimnieks”. Politikas izpausmes veids ir apjomīga un formāla administratīva regulēšana, kas ļauj Ogres politiķiem/ deputātiem izmantojot pārvaldīšanas jomas uzņēmumus par pateicīgu rotaļlietu savstarpējo attiecību kārtošanā un savu ielikteņu bīdīšanu vadošos amatos. Ar šādām politiskām darbībām tiek degradēta iespēja normāli plānot ēku uzturēšanu un pārvaldniekam darboties dzīvokļu īpašnieku interesēs.Ir pienācis laiks pievērsties daudzdzīvokļu ēku sakārtošanai. Eiropas nauda ēku renovācijām faktiski ir beigusies.SIA „ Ogres namsaimnieks” neko nav izdarījis lai veicinātu dzīvokļu īpašniekus aktīvāk iesaistīties renovācijas projektos, aizbildinoties, ka viņiem to nevajag...tāpēc jāpārdod SIA „Ogres namsaimnieks” privātajam investoram, kurš būtu neatkarīgs no Ogres politiķiem un darbotos dzīvokļu īpašnieku interesēs.

viedoklis , 2019-11-17 09:07:00 , 2019-11-17 14:24:40

Civiltiesisko apdrošināšanu esmu maksājusi gadiem ilgi, apdrošinot savu dzīvokli, netaisos maksāt dubultā. Ar kādām tiesībām to iekļaus zem apsaimniekošanas maksas. Tad lūdzu visu detalizētāk.

Nebūtiskākais apsaimniekošanas maksas 2020.gadā pieaugums ir saistīts ar visu dzīvokļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izmaksu iekļaušanu apsaimniekošanas maksā. Šis jauninājums civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises veidā pasargās no lieliem finansiāliem izdevumiem tos dzīvokļu īpašniekus, kas savas neuzmanības dēļ būs nodarījuši bojājumus un zaudējumus citām personām.

??????? , 2019-11-17 15:05:04

Kas par divkosību? Esošā dome ir izdomājusi, ka totāli nodarbosies ar biznesu - pērk un remontē restorānus, ko zem "sociālajiem projektiem" iznomās kaut kam, ieguldīto naudu neatpelnot nekad. Veidos jahtu piestātnes un ēdināšanas punktus jeb visu uzbūvēs par nodokļu naudu un atkal iznomās "konkursā. Un vēl gan jau cierē uz estrādes atpirkšanu, lai pensionāri varētu lepni elst, ka beidzot atkal pieder "mums", tikai nekas, ka tas būs maksājis miljonus (iegāde plus vēl ntie miljoni remontam), ko iznomās pēc tam "konkursā". Jaunā "ražošanas vieta" Pārogrē par 7 miljoniem, ko vēl pirms izbūves izsolīja "konkursā" nesavējam protams. Tātad šī dome gulda nodokļu naudu visur, kur privātais nekad to nedarītu, jo nav efektīvi un neatmaksājas. A par namsaimnieku nevajag melot. Viss bija normāli līdz Briedim un Grīnbergam. Ir ideja, par ko balsot vēlēšanās - par Trapiņu. Cik runā, viņš par šmaukšanos atbrīvoja Grīnbergu no Ikšķiles namiem. Ja visa Ogre plus Ikšķile nobalso par Trapiņu, viņš var tikt galā ar Grīnbergu arī Ogrē. Helmanis neko nedarīs, jo Grīnbergs piesedz viņa pakaļu Brieža zagšanas lietā, kā arī Grīnbergs jau par daudz zina un var "runāt"- Helmaņa uzdevumā grasījās atdot Mālkalnes 3 telpas Feodorovam, tikai tauta uzzināja un grasījās viņus pakārt par tādu bezkaunību, tāpēc šie nomīza. Roka roku mazgā.

Neviedoklis • Šodien, 14:14 , 2019-11-17 15:15:35

Lūdzu Ogrēnieši apturam Grīnbergu ..aizdzenam atpakaļ uz Ikšķili un lai turpina savus zinātnieciski pētnieciskos darbus. Namsaimnieka juristu līdzās uz Ropažiem

Es , 2019-11-17 17:22:15

Ikšķiles novada pašvaldības SIA „Ikšķiles māja” (turpmāk –pārvaldnieks) informē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 11.jūlija noteikumu Nr. 408 „Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi ”10.punktu par aprēķinātajiem pārvaldīšanas maksājumiem nākamajam kalendāra gadam pārvaldnieks rakstiski paziņo dzīvokļa īpašniekam līdz attiecīga gada 15. oktobrim.
Tā kā siltumapgādes un apsaimniekošanas dienesta vadītājs K.Grīnbergs nebija iepazinies ar Ministru kabineta 2017.gada 11. Jūlija noteikumu Nr.408 prasībām, tad līdz iepriekšējam datumam pārvaldīšanas maksājumu tāmes bija sastādītas nekvalitatīvi un neatbilstoši jauno normatīvo aktu prasībām, kā arī netika sagatavotas dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāns .Ņemot vērā, ka ar K.Grīnbergu darba attiecības tika izbeigtas...

no Ikšķiles vēstures... , 2019-11-17 17:59:21

Hm...............šis arī ir viens no racionālajiem graudiem..........vajadzētu tikai paiet pretī vienam pret otru. :), bet te džeks bliež uz nebēdu

Sēde , 2019-11-17 18:01:09

408 MK noteikumi nosaka, ka TIKAI ar dzīvokļu īpašnieku balsojumu var šādu apdrošināšanu veikt ! Tas ir pretlikumīgi, ON to nedrīkst darīt

408 , 2019-11-16 09:51:3 , 2019-11-17 19:31:46

Priecājies ka tevi apdrošina.

? , 2019-11-17 22:31:30

Cilvēki paši sevi var apdrošināt...šeit tu apdrošini un pat īsto nezini nedz nosacījumus nedz summu. Interesanti kāda kompānija ir vinnējusi un kādi mosacījumi.

To? , 2019-11-17 22:40:39

Privatizācijas likums paredzēja, ka mājas dzīvokļu īpašnieki dibinās (DzīB ) biedrības. Tad arī nevajadzētu tērēt laiku un līdzekļus uzturot šādus kantorus. Uz priekšu!

DzĪB , 2019-11-17 23:11:45

Fragments labs. Tikai turpinājums pietrūkst,ka tika atlaists ar 101 panta kuru tur punktu

Ikšķiles vēsture , 2019-11-18 00:21:01

Pirmajā K.Grīnberga publikācijā "Ogrēnietis" bija 3 apsaimniekošanas maksas paaugstinăšanas iemesli,te jau var lasīt 7 faktorus. Vēršoties pie attaisnošanās autora K.Grīnberga jāuzdod jautājums,kurš likums nosaka ka dzīvokļu īpašniekam jālemj par visu apsaimniekošanas maksu kopumā? Vai tiešām Jums nedz jurists ,nedz ekonomists( kaut gan dzied jau to pašu dziesmu)nevar pastāstīt ka apsaimniekošanas maksa sastāv no tiešām un netiešām izmaksām,kā arī no konkrētu pakalpojuma pozīciju izmaksām. Līdz ar to dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības novērtēt un lemt par katru izmaksu vienību, tas ir izvērtēt atsevišķi admin.izmaksas un obligāti veicamo darbu izmaksas.Jūs līfz šim brīdim neesat atbildējuši uz vairākos iedniegumos prasīto- precīzas konkrētā darba plānotā izmaksas um precīzas faktiskās izmaksas. Bet patiesībā runa nav par to ,runa ir par KUR PALICIS 40 ATLAISTO DARBINIEKU IETAUPĪTAIS ALGU FONDS? Ja regulātors saka, ka dažas paaugstinājuma izmaksas ir administr.izmaksas..tad tās jau tur ir, Jūs taču neko citādāk neveiksiet. Kāpēc ir jāmaldina cilvēki- Ogres dzīvokļu īpašnieki. Nu nav viņi muļķi ,nu lasa viņi likumus.Savu darbinieku apdrošināšanu Jūs kā SIA varētu iegādāties no savas peļņas nevis iekļaujot apsaimniekošanas maksā . Jūs taču esat pelnoši,nu tad arī darniniekam pacelt algu Jūs arī varētu no peļņas,ne?

Skaidrojums , 2019-11-18 00:43:00

man patika Ogres kasjakos izteiktā ideja , tad lai Grīnbergs nopērk veselības apdrošināšanu visiem Ogrē deklarētajiem iedzīvotājiem, maksu pieliekot pie apsaimniekošanas maksas.

ideja , 2019-11-19 08:21:58

tā ir Ogres namsaimnieka civiltiesiskā apdrošināšana, jo 2019.gadā namsaimnieka neveikto remontu dēļ tika bojāts dzīvoklis un tas bija apdrošināts. Zaudējumu summu apdrošinātāji piedzina no Ogres namsaimnieka 680 eur. Un tad dzīvokļa īpašnieks Ogres namsaimniekam nemaksāja kamēr summa tika dzēsta. Tā kā lai nepūš miglu acīs visiem.

starp citu , 2019-11-19 08:25:25

Ogrē neviena nav darbijies

Ši tik atklāti , 2019-11-19 10:14:12

Var atteikties no apdrošināšanas ,nevajag taisīt problēmas !

ogrenietis , 2019-11-19 11:58:24

Kamēr mēs te ņemamies, Grīnbergs par mums visiem smejas un turpina no mūsu maciņiem saņemt milzu aldziņu. Varēs arī atnākt uz iedzīvotāju sapulci un paklausīties no malas. Paklausīties un viss. Tad aizsteigties projām, jo nebūs laika neko risināt. T.i. jo loģiska iznākuma nav!

Kamēr , 2019-11-20 14:06:46

kā zinām tad dzīvokļa īpašumus pērk un pārdod. Vai Grīnbergs naudu atdos tam dzīvoklim kurš tiek pārdots vai tieši pretēji jaunajam īpasniekam prasīs naudu? Tad jau atkal ON būs darbinieki kuri menedžēs šīs apdrošināšanas polises :-) smieklīgi

to ogrenietis , 2019-11-20 14:55:25

Ja godīgi,šitais variants ir kaut kas neredzēts#bet par to lai lemj augstākas iestādes. Droši vien pēc lsika teiks ka atkal mës neesam sapratuši.

To to ogrēnietim , 2019-11-20 20:05:13

Piedalies diskusijā

Atzīmējot opciju Atcerēties mani Jūsu vārds un e-pasta adrese tiks saglabāti, un turpmāk, komentējot rakstus vai veicot ierakstus forumā, nebūs jāievada pa jaunu.
x aizvērt šo paskaidrojumu
(?)
 

Ogrenet