Ogres Namsaimnieka

SIA “Ogres Namsaimnieks” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) ir konstatējusi, ka sociālajā tīklā “Facebook” ir publicēts daļējs informācijas izvilkums no Sabiedrības 2019. gada publiskā gada pārskata. Diemžēl publikācijas autori ir publicējuši, viņuprāt, “interesantāko” daļu no publiskā pārskata, to daļu, kas varētu sasniegt šīs “dzeltenās lapas” autoru mērķi – radīt ažiotāžu. Nav jābūt speciālai izglītībai, lai saprastu, ka pārskats sniedz objektīvu informāciju, ja tas tiek analizēts kopumā.

Lai arī Sabiedrības publiskie gada pārskati ir brīvi pieejami, Sabiedrība uzskata, ka publisko gada pārskatu informācijas izvilkumu publicēšana bez atbilstoša skaidrojuma sniegšanas nav korekta, jo tiek maldināti iedzīvotāji! Tādēļ Sabiedrība iedzīvotājiem sniedz skaidrojumu par publicēto publiskā pārskata daļu. Arī “dzeltenās lapas” autorus aicinām iepazīties ar skaidrojumu.

Sabiedrības 2018. gada publiskajā gada pārskatā tiek atspoguļota informācija par sešiem mēnešiem, bet 2019. gada publiskajā gada pārskatā – par 12 mēnešiem.
2019. gadā Sabiedrība turpināja nošķirt (pārdalīt) izmaksas, kuras ir attiecināmas uz apsaimniekošanas pakalpojumu, no izmaksām, kuras ir attiecināmas uz siltumenerģijas pakalpojumu. Šo izmaksu nošķiršana (pārdale) tieši ietekmē administrācijas izmaksu pieaugumu 2019. gadā, jo daļa no iepriekš uz siltumenerģijas pakalpojumu attiecināmām izmaksām tika pievienota apsaimniekošanas pakalpojuma izmaksām. Pirms Sabiedrības reorganizācijas administrācijas izmaksas tika dalītas uz četriem dažādiem pakalpojumiem, nevis uz diviem, kā tas ir pašreiz.
Līdz Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” reorganizācijai administratīvās izmaksas tika dalītas starp visām aģentūras nodaļām, lai gan ēku apsaimniekošanas nozarē administratīvā korpusa iesaiste ir vislielākā. 2019. gads ir pirmais pilnais Sabiedrības nostrādātais gads, un šī gada faktiskie dati ir atspoguļoti publiskajā gada pārskatā. Sabiedrība aprēķina savu pakalpojumu cenas, korekti attiecinot izmaksas atbilstoši sniegtā pakalpojuma piekritībai pēc nozares. Ogres novada iedzīvotājiem, maksājot par siltumenerģiju, nav jāsedz apsaimniekošanas pakalpojuma zaudējumi, un otrādi.
2019. gadā Sabiedrība iegādājās un atjaunoja daļu no darbam nepieciešamā inventāra, turpināja darbu pie programmatūras nomaiņas, turpināja ieviest vairākus jauninājumus, kas tieši nepieciešami apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšanai.
Administratīvo izmaksu pieaugumu ietekmēja arī vispārējs darbības nodrošināšanai nepieciešamo preču un pakalpojumu cenu pieaugums 2019. gadā.
Attiecībā par publicēto administrācijas darba algu samaksu, vēršam uzmanību uz jau iepriekš minēto, ka salīdzinošie dati publicēti par 2018. gada sešiem mēnešiem un 2019. gada 12 mēnešiem. Sabiedrības darba izmaksas neveido tikai izceltās administrācijas darba algas izmaksas. Lai salīdzinātu, ir jāvērtē visu Sabiedrības darbinieku darba izmaksas, kas 2018. gadā sešos mēnešos sastāda 663 858,00 EUR, bet 2019. gada 12 mēnešos – 1 114 289,00 EUR, tātad 2019. gadā Sabiedrības darbinieku atalgojums ir mazāks nekā 2018. gadā.
Nobeigumā Sabiedrība vēlas uzsvērt, ka ar patieso un oficiālo Sabiedrības informāciju iedzīvotāji var iepazīties Sabiedrības mājas lapā www.ogresnamsaimnieks.lv, “Facebook” lapā, Sabiedrības birojā (Mālkalnes prospektā 3, Ogrē) vai zvanot uz Klientu apkalpošanas nodaļas tālruņa numuru 65049114.

Related Posts

12.05.2020
Centralizētās apkures atslēgšanu uzsāks 18. maijā
OGRES NAMSAIMNIEKSAKTUALITĀTES0

11.05.2020
SIA “Ogres Namsaimnieks” darbinieki piedalās labdarības akcijā
OGRES NAMSAIMNIEKSAKTUALITĀTES, COVID-190

07.05.2020
19. maijā vairākās adresēs uz laiku atslēgs siltumenerģijas padevi
OGRES NAMSAIMNIEKSAKTUALITĀTES0

Gada pārskata skaidrojums , 2020-05-14 16:05:39

Gada pārskata minets

Ines Inenes , 2020-05-14 18:20:27

Teksta vidusdaļā - rakstīts, ka iedzīvotājiem maksājot par siltumu, nav jāsedz apsaimniekošanas zaudējumi un otrādi. Tad tiek atzīts, ka strādājat ar zaudējumiem?
Tālāk tiek rakstīts, ka iegādāta programmatūra, veikti jauninājumi apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšanai. Kāpēc veikti tādi nelietderīgi tēriņi, ja SIA stratēģiskais mērķis ir ieviest privatizācijas likumu, t.i., lai visas mājas atdalās un aiziet pie privātā apsaimniekotāja?
Tātad, strādā ar zaudējumiem un veic nelietderīgus tēriņus?

Ogrēnis , 2020-05-14 18:54:39

Nav jābūt speciālai izglītībai, lai redzētu, cik smalki te SIA aizgāja no jautājuma par administrācijas algām - "to tā atsevišķi nevar skatīties, jāskatās taču kopā, skatieties kopējās algas!". Uzpūstā administrācija ar savām 2 priekšniecēm uz 2 klientu apkalpošanas meitenēm un visādiem departamentiem ir neaizskarama, jo jūs samazinat parastos strādniekus un iznāk burvju triks - kopējais algu līmenis tiešām samazinās! Tikai noslēpjat to, ka atlaisto strādnieku darbs tiek turpmāk atdots firmām, visdrīzāk saviem čomiem. Burvīgi. Jūs domājat, ka visi Ogrē ir i..ioti un neredz jums cauri?

... , 2020-05-14 19:18:25

Diemžēl publikācijas autori ir publicējuši, viņuprāt, “interesantāko” daļu no publiskā pārskata, to daļu, kas varētu sasniegt šīs “dzeltenās lapas” autoru mērķi – radīt ažiotāžu. Nav jābūt speciālai izglītībai, lai saprastu, ka pārskats sniedz objektīvu informāciju, ja tas tiek analizēts kopumā.
SIA viss gudrākie tiešām atlaiž strādniekus uzaudzē skolnieku admin.aparātu lielās ka ietaupījuši.kaunieties gada pārskatā viss ir sadalīts pa grupām un skaidri redzams kurā naudas plūsmas pozīcijā kādi rādītāji. Nevienu gadu ne Mālkalne Rozes laikā ne Ogres nsmsaimnieks Brieža laikā nav gadu noslēdzis sr šādu mīnusu. Ksm Grīnbrrgs ar Zīverti grib aizmālēt acis?
Ir tiešām jābūt izglītībai lai vadītu yik lielu Uzņēmumu un nesalaistu visu gtīstē.
Helmaņa kungs liekat šīm personām apmakdāt mīnusu 177 046 eur iespējams tad sapratīs kā līst parasto iedzībotāju makos. Nākamgad atkal visas izmaksas paaugstinās??

Šitais izcils teikums , 2020-05-15 08:38:11

Tie zaudējumi neradās tāpēc, ka lapeņai samaksāja par deguna urbināšanu?

? , 2020-05-15 13:26:04

Lapiņai maksā mājas ar savu lēmumu un viņa, kā redzams, savu algu atpelna - neļauj apkrāpt savas mājas ar pierakstījumiem un seko visam līdzi. Bet ko urbina Žīverte un visādi citi departamentu vadītāji un priekšnieki, ka mājas mūk no Namsaimnieka, nenotiek nekādi projekti, tikai paši elementārākie darbi - piekrāsot kaut ko, pieskrūvēt...tas ir jautājums - ko viņi urbina

Ieva , 2020-05-15 14:24:37

Lasu un brīnos, kā var šādus cilvēkus zeme nes.
Viens ņem, liek otram rakstīt muļķīgus attaisnošanās rakstus un visi vainiegie priecīgi !!! Redz kā mēs čakarējam visus. Vai Grīnberga rakstniece pati saprata ko uzrakstija? Starp citu, attaisnojošais raksts tapa svētku dienā, pēc tā kā informācija tika nosūtīta Helmaņa kungam.
Tauta nav muļķi un zina , ka 2018.gads ir atskaite par 6 mēnešiem. Nu tad lūk maziet paskatīsim, gan 2018.gadu (6 mēnešus, protams varam RUPJI pareizināt ar 2) ,gan 2019.gadu (12 mēnešus). Analīze pa pozīcijām:
1. Uzņēmuma gada pārskats.- posteņa nosaukums, pašu kapitāls,
*) pozīcija Nr.7.Pārskata gada peļņa vai zaudējumi:
2018.gads (6 mēneši, domāju, ka nereizināsim ar 2) = + 108 439,00 eur
2019.gadas (12 mēneši ) = - 177 046,00 eur
Domāju, ka tas nav uzjautrinoši, jo tā ir mūsu dzīvokļu īpašnieku nauda.

2. SIA "Ogres Namsaimnieks" GADA PĀRSKATS - PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
x) BRUTO PEĻŅA VAI ZAUDĒJUMI:
...)Administratīvās izmaksas (gada pārskata 4 pielikums)
2019.gads (12 mēn)= 848 297,00 eur
2018.gads (6 mēn) = 226 429,00 eur rupji rēķinot (12mēn.)=226 429x2=452 858,00eur.
Tātad 2019.gadā tieši admin. izmaksas pieaug par 395 439 eur

...)parējās saimnieciskās darbības izmaksas (gada pārskata pielikums Nr5):
2019.gads (12 mēn) =74 337 eur
2018.gads (6 mēn) =3921 eur rupji rēķinot (12 mēn) =3921x2=7 842 eur
Tātad 2019.gads izmaksas ir palielinājušās par nieka 74337-7842=66 495 eur
(dati ņemti no gada pārskata 6 lp)

X)BILANCE
...) pamatlīdzekļi - nekustamie īpašumi:
a) zemesgabali, ēkas, inženierbūves (gada pārskata pielikums Nr.7)
2019.gads (12 mēn) = 1 902 853,00 eur
2018.gads (6 mēn) = 2 019 992,00 eur, nu šeit nereizināšu ar divi, jo treorganizācijas laikā uzņēmumam sadaloties, vēl šōbrīd nav saprotams, kuram kas pieder, bet nu tas tā k

!)tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas (gada pārskata pielikums Nr.7):
2019.gads = 275 171,00 eur
2018.gads = 391 688, 00 eur
Šī pozīcija ir interesanta, tātad SIA "Ogres Namsaimnieks" pēc reorganizācijas 2018.gada 1. jūlijā uzsāk darbību ar pamatlīdzekļiem tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas, kuru vērtība ir 391 688, 00 eur, bet uz 2019.gada beigām jau tikai 2019.gads = 275 171,00 eur, tātad ko var secināt, ka pa 2019.gadu tika norakstītas tehn.iekārtas 391 688 - 275 171= 116 517eur,
tātad norakstītas, pārvietotas,likvidētas ir iekārtas par summu 116 517 eur.

!) pārējie pamatlīdzekļi un inventārs (gada pārskata pielikums Nr.7)
2019.gads (12mēn) = 206 811,00 eur
2018.gads ( 6 mēn) = 256 943,00 eur
Arī šī pozīcija ir interesanta, tātad SIA "Ogres Namsaimnieks" pēc reorganizācijas 2018.gada 1. jūlijā uzsāk darbību ar pamatlīdzekļiem un citu inventāru ar mat.vērtību 256 943,00, bet 2019.gadā jau par pamatlīdzekļu vērtība sarūk 206 811,00 eur.
ko var secināt, ka pa 2019.gadu tika norakstīta šo pamatlīdzekļu summa (tajā skaitā arī iekārtu amortizācija) 256 943,00-206 811,00= 50 132,00 eur.
tātad norakstītas, pārvietotas, likvidētas, amort. % ir iekārtas par summu 50 132,00 eur.

X) IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA:
...) reorganizācijas rezultātā saņemtie naudas līdzekļi
2019.gada (12 mēn.) = 0,00 eur
2018.gads (6 mēn) =684 704 eur
...) pamatlīdzekļu un nemateriālo līdzekļu iegāde
2019.gads(12 mēn.) = 202 164,00 eur
2018.gads ( 6 mēn) = 36 151,00 eur
Vai šeit SIA Ogres Namsaimnieks nerīkojas nesaimniecisk???
Nu tiesa gan 2019.gadā SIA "Ogres Namsaimnieks" ir guvis ieņēmumus no pamatlīdzekļu un nemateriālo eguldījumu pārdošana 820,00 euro :)

...) ieņēmumi no attīstības fonda finansējuma:
2019.gads (12 mēn) = 872 00,00 eur
2018.gads (6 mēn) = 0,00 eur
...) saņemtie procenti:
2019.gads (12 mēn) = 3 251,00 eur
2018.gads (6 mēn) =0,00 eur
Līdz ar to kopā SIA Ogres Namsaimnieks ieguldīšanas naudas plūsama
2019.gadā (12 mēnešos) = 673 907,00 eur
2018.gada (6 mēnešos) = 648 553,00 eur
Seko jautājums, ko ir guvis dzīvokļu īpašnieks no šiem ieguldījumiem un kādi tie ir? Iespējam lietderīgi.

X)NETO APGROZĪJUMS (2 - otrā grupa)
...) Ienākumi no Sabiedrības pamatdarbības un pārvaldīšanas pakalpojumi :
2019.gads (12mēn) = 8 114 420,00 eur
2018.gads (6 mēn) = 4 203 621,00 eur, gads rupji rēķinot būtu 8 407 042,00 eur
Ko var secināt , ka ienākumi, kuri ir dzīvokļu īpašnieku maksājumi, ir stabīli, 2018.gadā pat lielāki.
2019.= 8 114 420,00 eur
2018.= 8 407 042,00 eur

X) PĀRDOTĀS PRODUKCIJAS RAŽOŠANAS PAŠIZMAKSA, PĀRDOTO PREČU VAI SNIEGTO PAKALPOJUMU IEGĀDES IZMAKSAS (3 grupa):
neminēšu visu, bet gan svarīgāko punktu par , kuru SIA Ogres Namsaimnieks uzkata, ka mēs neko nesaprotam, tātad:
...) darba samaksa un uzkrājumi atvaļinājumiem:
2019.gads (12 mēn)= 1 114 289, 00 eur
2018.gads (6 mēn)= 663 858,00 eur, tātad 12 mēn. rupji rēķinot būtu 1 327 716,00 eur
Piebildīšu, ka šeit ir jāņem vērā, ka reorganizācijas laikā tika atlaisti aptuvenu 40 darbinieki (gan parastie strādnieki, gan admin.darbinieki) kā arī liela daļa darbinieku ir pārgājuši uz P/a Ogres komunikācijas uzņēmumu, un nebūtu īsti korekti 6 mēnešu atalgojumu dubultot. Bet nu labi.....

X) ADMINISTRATĪVĀS IZMAKSAS ( gada pārskats 4 grupa)
...) darba samaksas:
2019.gads (12 mēn) = 645 546,00 eur
2018.gads (6 mēn) = 139 523,00 eur
Tātad 2018.gads (12 mēn) 139 523,00 X2 =279 046 eur
Tātad 645546-279046 =366 501,00 eur 2019.gadā vairāk par 2018. gadu

...) biroja uzturēšanas izmaksas:
2019.gads (12 mēn) =23 771,00 eur
2018.gads (6 mēn) = 9 320 ,00 eur
Šeit izskatās , ka visas mēbeles un datortehniku ir atņēmis P/a "Ogres komunikācijas", un šīs skaitlis jau vien liecina par to, ka uzaudzis administratīvais aparāts.
Tātad 23771-9320 = pieaudzis tikai par 14 451,00 eur

...) reprezentācijas, saliedēšanās pāsākumu izmaksas
2019.gadas (12 mēn.) = 7 815,00 eur
2018.gads (6 mēn) = 1156,00 eur
??????????? vai vajag, ja jūti ka neiet bizness?????

...) transporta izmaksas :
2019.gads (12 mēn.) = 4866,00 eur
2018.gads (6 mēn) = 1 577 eur

...) citas administr.izmaksas:
2019.gads (12 mēn)= 7190,00 eur
2018.gads (6 mēn) = 3835,00 eur

secinājums: 2019.gadā samazinājums uz strādnieku rēķina ir 231 427,00 eur
2018. palielinājums uz administratīvām izmaksām 366 501,00 eur
Atzīmēju, ka viss ir rēķināts aptuveni, bet šeit rodas jautājums, kurš tad ir muļķis un bez izglītības?

...) pēdējā interesantā lieta gada pārskatā :
PAMATLĪDEKĻU VĒRTĪBAS SUMMA ;
1) 01.01.2019. - IEKĀRTAS UN MAŠĪNAS = 391 688,00 EUR
31.12.2019. - IEKĀRTAS UN MAŠĪNAS = 275 171,00 EUR
GADA LAIKĀ NORAKSTĪTA = 116 517,00 eur

2) PĀRĒJIE PAMATLĪDZEKĻI UN INVENTĀRS ATLIKUSĪ VĒRTĪBA
01.01.2019. =256 942,00 EUR
31.12.2019. = 206 811,00 EUR
GADA LAIKĀ NORAKSTĪTA = 50 131,00 eur
Pēc šādas saimniekošanas ir -177 046,00 euro
Gada pārskatā atrodams teikums:Gadu , kas beidzās 2019.gada 31.decembrī, Sabiedrība noslēdza ar zaudējumiem.
Nu lūk kaut kā tā, bet , ja ir vēlēšanās iepazīties ar SIA ON gada pārskatu pilnībā , tas ir atrodams SIA ON mājas lapā sadaļā PUBLISKIE PĀRSKATI

Ogrēnietis , 2020-05-15 15:17:22

Aizmirsu pašu gaveno:
VADĪBAS ATALGOJUMS (16 gupa)
Tas ir valdes loceklis K.Grīnbergs
2019.gads (12 mēn.) 37000,00 eur
2018.gads (6 mēn) 18 614,00 eur

Ogrēnietis , 2020-05-15 15:24:27

Lapiņa no 01.07.2018. nesaņem neko no SIA Ogres Namsaimnieks.

Atbilde Zinātkārajai (-am)? , 2020-05-15 15:27:04

HELMAŅA KUNGS LIEKAT ATMAKSĀT ŠO IZSAIMNIEKOTO SUMMU 177 046.00 EUR

Opā , 2020-05-15 15:43:08

Pat Helmim , Sīviņam Bārbalei mazāka alga par Grīnbergu

ha , 2020-05-15 16:03:32

Pēc šīs rindkopas......Attiecībā par publicēto administrācijas darba algu samaksu, vēršam uzmanību uz jau iepriekš minēto, ka salīdzinošie dati publicēti par 2018. gada sešiem mēnešiem un 2019. gada 12 mēnešiem. Sabiedrības darba izmaksas neveido tikai izceltās administrācijas darba algas izmaksas. Lai salīdzinātu, ir jāvērtē visu Sabiedrības darbinieku darba izmaksas, kas 2018. gadā sešos mēnešos sastāda 663 858,00 EUR, bet 2019. gada 12 mēnešos – 1 114 289,00 EUR, tātad 2019. gadā Sabiedrības darbinieku atalgojums ir mazāks nekā 2018. gadā.

Grīnbergs ar raksta autori arī strādnieku bērnus baro un uztur???? tak jāskatās viss kopumā. Sviests

Interesanti , 2020-05-15 16:18:22

Inese Lapiņa, vai vari apstiprināt, ka 2019.gadā tev neko nesamaksāja no mūsu naudas?

ines_nedirs , 2020-05-16 18:07:51

Saprotams, ka pēdējo komentāru rakstīja SIA Ogres Namsaimnieks pārstāvis? Kultūras līmenis redzams uz delnas, nav brīnums, ka tādi strādā ar zaudējumiem.

Hehe , 2020-05-16 19:07:36

Atbilde ines_nedirs
Kā tu vari ieņemt tādu amatu?
Darba attiecības ar SIA Ogres Namsaimnieks tika pārtrauktas 2018.01.07. Tālāk līdz tiesas procesam turpināju darba attiecības P/a Ogres komunikācijas , tas ir 2018.decembris.
SIA Ogres Namsaimnieks valdes loceklis iespējams baidījās ar mani tiesāties, un pārcēla mani uz P/a Ogres komunikācijas. Jūnija mēnesī saņēmu telefona zvanu,kur Valdes locekļa nolīgtais advokāts aicināja mani uz pārrunām. Es nepiekritu,bet jautāju... cik Grīnbergs ir gatavs maksāt iedzīvotāju naudu,lai es mierīgi aizietu. Tā mūsu saruna beidzās.
Ir vēl jautājumi?
Iespējams būs jāpublicē vēl kaut kas vairāk. Grīnberga kungs , es zinu ka Jūs gan sekojat ,gan komentējat Ogrenetā...nu tad lūk nododiet sveicienu savam padotajam juridiskās un iepirkumu nodaļas vadītājam N.Lapiņam,lai atgriež naudu 633.00 eur Grīvas 1 mājai . Jums Grīnberga kungs mēģiniet bobkatu, kurš nav SIA Ogres Namsaimnieks transports aizdzīt uz savu garāžu. To, ka tas nav SIA ON transports liecina dati lursorft datu bāzē. Ko vēl Jums uzrakstīt?
Pastāstiet dzīvokļu īpašniekiem kāpēc SIA ON nepievieno Iepirkumu programmā EIS noslēgtos sadarbības līgumus - par civiltiesisko apdrošināšanu,par avārijas dienestu.
Pastāstiet ar kādu degvielu SIA ON transports brauca, ja iepriekšējais līgums beidzās 2019.gada decembrī,bet jauno noslēdzāt tikai 2020.maijā,kaut gan iepirkums beidzās janvārī
Un vissbeidzot nu iztāstiet māju iedzīvotājiem,kā Jūsu padotais admin.departamenta R.Cinītis veikli 2019.gada 30.decembrī izdeva rīkojumu par iekārtu, kurš ir SIA ON pamatlīdzeklis ( datu nolasīšanas sistēmas) veikli pārcēlāt uz dzīvojamām mājām un noskaitījāt no mājām vērienīgas summas no 300-600 eur. Kaut gan iekārtas ir iegādātas no pastāvīgā siltumtarifa. Šo jaut.,lai tālāk skata un risina citas iestādes. Es ļoti ceru,ka pēc pārbaudes SIA ON liks šo summu atgriezt mājām....
Ja šo summu SIA ON nenoskaitītu no mājām vēl lielāks mīnus būtu Ogres Namsaimnieks.
Un vēl beidziet cilvēkus mānīt ,ka Jūsu civiltiesiskā apdrošināšana strādā ātri un Jūs ātru izmaksājiet zaudējumu kompensāciju. Šobrīd iet jau otrs mēnesis un Jūs neizmaksājat aprēķināto summu dzīv.īpašniekam.
Skaistie Cinīša kunga raksti ir nulles vērti.
Dzīvokļu īpašniekiem, kuri veic civiltiesiskās iemaksas SIA ON....lūdzu pieprasiet līgumu,noteikumus utt ...par civiltiesisko apdrošināšanu.

Inese Lapiņa , 2020-05-17 00:10:41

Ja kādam intresē, vai man maksāja mājas iedzīvotāji, tad varu paskaidrot dzīvokļu īpašnieki maksāja to summu par kuru bija nobalsojuši un ne centu vairāk.
Grīnberga kungam palika žēl un ar 2019.gada 1.jūliju māju vecākajiem vairs nemaksā neko.
Toties šobrīd ar 2020.gaduvaldes loceklis ir izdomājis ,ka tie paši māju vecākie varētu būt SIA ON pārvaldieka palīgi par ko var saņemt atalgojumu. Ir tikai noteikumi:
1.māja iedz.jāpārņem pārvaldīšanā;
2.jāievēl pilnvarota persona,kura noslēgs līgumu ar dz.īpašniekiem un SIA
3. Iedzīvotājiem jānobalso kādu summu maksās m.v.
4. Šo maksu SIA skaitīs no apsaimniekošanas maksas
NU ĪSTENĪBĀ BEIGU BEIGĀS TIE PAŠI MĀJU VECĀKIE KĀ IEPRIEKŠ.
VARU OGRES IEDZĪVOTĀJUS INFORMĒT PAR Grīnberga kunga pavēstīto , ka mani uz māju vecāki sapulcēm neaicinās un sadarbības līgumu ar mani neslēgs.
Šāda attieksme tiek vērsta ne tikai pret mani,bet arī pret maniem 225 dzīvokļu īpašniekiem.
Nu ko lai dara Valdes loceklis visu varens. Es ļoti ceru,ka Helmaņa kungu pārņems veselais saprāts un tiks izvērtēts kas ir kas un pieņemts pareizais lēmums.

Inese Lapiņa , 2020-05-17 00:28:50

Izskatās ka te viens sev bedrīti rok

Nu jā , 2020-05-17 01:18:35

Un cik pašvaldības aģentūra samsksāja pēc tās tiesāšanās?

? , 2020-05-17 07:38:57

Cinītis izcēlās? No mājām paņēma naudu par jau iepriekš nopirktām iekārtām? Kas tur visi ir viena zagļu banda? Bet ko vari gribēt no tāda Cinīša - kaut kādā bankā strādājis - ja to ieliek māju apsaimniekošanā par departamenta vadītāju. Ne tādi kaut ko var saprast, kas ir datu nolasīšanas sistēma, ne ko citu. Kauns par Ogri.

Ilze , 2020-05-17 08:35:21

Atbilde zinātkārajam (?)
Visu... kas atbilstoši likumam pienācās.

Rīkojumu PAMATLĪDZEKĻA datu nolasīšanas sistēmu parvietošanu sastādija SIA ON grāmatvedības nodaļas vadītāja E.Pičugina un parakstija admin.dep.vadītājs R.Cinītis,kā saprotams viņam ir paraksta tiesības. Arī iesprūdušo degvielas līgumu paraksta Cinītis.
Nu es domāju, ka šie cilvēki pilda tikai un vienīgi valdes locekļa Grīnberga paveles

Inese Lapiņa , 2020-05-17 10:53:46

"lai atgriež naudu" ... nu man liekas, ja nauda izrādisies panemta nelikumīgi, tad ne tikai atgriež, bet arī galu galā par zādzību parasti kādam ir jāatbild. Kāpēc mums, iedzīvotājiem, pastāvīgi jābūt modriem, ka tik kaut ko nepaņem?! Tāpēc tādos gadījumos būtu "jādod pa pirkstiem", lai turpmāk varētu dzīvot mierīgi!

mia , 2020-05-17 14:13:52

Kādam likumam? Kāpēc jāmelo? Tātad - tas bija 2019.gadā, Inese, vai ne? Kautrējies atklāt, cik saņēmi ogrēniešu naudas par neko? Vai tomēr pietiek drosmes arī par sevi kā mūsu naudas tērētāju pastāstīt?

? , 2020-05-17 17:04:46

Tak SiA pashi pasakat un miers, ko te praatu chakaree un kaa tik pashus piekjer blediibaas, taa breec - a taa Lapinja tak tur toreiz mums naudu atnjema! Kads vinjai sakars ar to, ka jus stradajat ar zaudejumiem, krapjaties, uzpusts adminstrativais aparats, majas muk, nekas nenotiek? Kas vinjai izmaksja tos 176 tukstosus? Droshi vien izmaksja dazhu meneshu algu par nelikumigu atlaisanu, tas ir viss. Dazhi tukstosi. Un taa jacepjas?! Labak parekjiniet, cik izmaksaa visadu Cinishu, Zivertu, kaivu, pichuginu uztureshana bez jegas - paaris gados vairaki simti tukstoshi

Hmm , 2020-05-17 18:28:28

Nemiers dīda? ...nu nu!! :)
Nu ja tev ar vienu reizi nepielec, palīdzēt nevarēšu.

Ne velti saka:" KO DIEVS VAV DEVIS AR KAROTI NEIELIKSI".
TURIES

Atbilde zinātkārajam ( ?) , 2020-05-17 19:41:03

Grīnbergs kritiku grūti panes. Iespējams javēršas pie Širova.

Jaaaa , 2020-05-18 00:00:35

jums te kāda mīž uz galvām un vēl iestāsta, ka tas ir tikai silts lietutiņš...

ku-kū? , 2020-05-18 05:27:18

Es jau sen Kaspara vietā būtu atlūgumu uzrakstījis...

domāju , 2020-05-18 08:07:42

Kaspariņ puišuk tā tik turpini, nolaid visu pa burbuli,noraksti visus pamatlīdzekļus,tehnikas lai kads var nest uz mājām. Papildini administrāciju,iecel pa nodaļu vadītājiem skolniekus,atlaid strādniekus un tad pašvaldībai pasaki, :"piedodiet man nesanāca "

Es , 2020-05-18 08:24:59

Tie 225 māju iedzīvotāji mierīgi dzīvos bez Ineses

nu nu , 2020-05-18 16:02:06

Kauns, ka visi TE no malas noskatās. Gaišā dienas laikā tak' acu priekšā tiek zagts.

Auns , 2020-05-18 17:04:41

rilo v puhu...

U samoy , 2020-05-18 20:58:40

:) :) gribējās tev...nu nu gribi gribi

Atbilde nu nu , 2020-05-18 21:07:11

Malači Ogres iedzīvotāji,klusējiet, pareizi, nav ko ,slēdziet ar Grīnbergu pārvaldīšanas līgumu,tikai pirms tam izlasiet,nevis uzticiet izvēlētajam pensionāram,kurš lasot pātvaldīšanas līgumus aizver acis,kurš staigā pa dzīvokļiem un lūdzas, lai paraksta. Malači tā tik turpiniet.

Ogrenietis , 2020-05-18 22:53:04

Riebjas tā lūgšanās pa dzīvokļiem. Labāk uztaisa sapulci, lai cilvēki "izmet villu", un tad taisa aptauju. Ja kas kādam vēl neskaidrs, lūdzu, zvaniet vecākajam!

Airisa , 2020-05-19 14:23:55

Pie SiA on negāja neviens kā Grīnbergs piedāvāja naudu tā sāk skriet Lapu 4, Parka8, Celtnieku 6 un par ko vislielakais izbrīns Lapu 8. Tur tak normāli iedzīvotāji,tikai m.v.visiem lien bez šampūna. Bermunda trīstūria apmeklējums Grīnbergs,Laizāns un Helmanis. Viens trakums

Valdes loceklis , 2020-05-20 22:13:03

Piedalies diskusijā

Atzīmējot opciju Atcerēties mani Jūsu vārds un e-pasta adrese tiks saglabāti, un turpmāk, komentējot rakstus vai veicot ierakstus forumā, nebūs jāievada pa jaunu.
x aizvērt šo paskaidrojumu
(?)
 

Ogrenet