Ogrenet
Atgriezties pie raksta

Smirnovs: Ķeguma novadā notiekošais lielu optimismu neievieš

Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks Imants Smirnovs dalās pārdomās par pirmajā mēnesī paveikto un redzēto pēc ievēlēšanas jaunajā amatā.

"Laiks ir nežēlīgs un skrien ātri. Daudz laika esmu izmantojis, lai iepazītos ar situāciju novada pārvaldē. Vēl daudz jāapgūst un jāapzina, bet to, kas redzēts, dzirdēts un runāts – lielu optimismu neievieš," atklāj domes priekšsēdētāja vietnieks.


Kā domes iepriekšējā sasaukuma lielākās problēmas I.Smirnovs uzskaita domes pieņemto lēmumu nesekmīgo realizāciju no pašvaldības izpildinstitūciju puses, kā arī pašvaldības saistību vājo izpildi pret attiecīgajām struktūrvienībām, it īpaši tām, kas uzrauga "Eiropas projektu" izpildi. "Deputāti lēma par labām lietām, bet to realizācija "pieklibo". Redzu lielu neskaidrību un nespēju no mūsu izpildinstitūcijām kontrolēt šos procesus. Projektu realizācija tika uzticēta vairākām personām, nav vienotas kontroles, uzskaites, izpildes un atskaites sistēmās. Tas jālabo," uzsver domes priekšsēdētāja vietnieks.


Vēl viena problēma, Smirnovaprāt, ir nespēja kontrolēt un uzraudzīt pašvaldībā notiekošo procesu norisi, fiksēts arī struktūrvienību izpilddarbību vājais darbs. "Ieradināta "bezzobaina" novadā notiekošo būvniecības procesu uzraudzība, savu komunikāciju un teritorijas nosargāšana no būvnieku patvaļas. Ķeguma prospekta rekonstrukcijas un "Sadales tīkla" spēklīniju ierīkošanas gaitā ir jāuzmana katrs būvnieku solis, katra rīcība un izdarība, jo, veicot savus darbus, diemžēl bieži tiek sagandēti mūsu zālāji, ielas, trotuāri. Esmu vairākkārt uz to norādījis izpilddirektorei un viņas vietniekam. Intensīvi veicam pārrunas arī paši – kopā ar domes priekšsēdētāju – vienojamies ar būvniekiem par defektu likvidāciju."


Secināts arī, ka lielāka vērība jāvelta pašvaldības struktūrvienību darbības kontrolei un darba uzlabošanai. I.Smirnovs neslēpj, ka ir jāveic attiecīgas strukturālas izmaiņas, veicot procesu optimizāciju, jo bez tās labus rezultātus sasniegt neizdosies.


Neatkarīgi no domes priekšsēdētāja vietnieka konstatētajām nebūšanām projektu īstenošana novadā turpinās. "Esam sekmīgi pabeiguši projektus par pacēlāju uzstādīšanu Birzgales un Ķeguma ambulancēs, Ķeguma bibliotēkā, aktīvās atpūtas laukuma izveidi Rembatē. Cilvēki sāk just, ka pozitīvā virzienā mainās domes attieksme, pašvaldība kļuvusi pieejamāka, pretīmnākošāka."


Svarīgākais no jaunajiem projektiem būs Ķeguma bērnudārza paplašināšana, veidojot klāt vēl vismaz četru grupu telpas. Sākts arī risināt sen "sasāpējies" jautājums par apkuri Ķeguma pilsētā, kas līdz šim no domes vadības puses "kustināts" vāji. "Risinājums skaidrs – katlumājas iegāde no VAS "Latvenergo" vai arī alternatīva – savas katlumājas izbūve. Jārisina arī jautājums par jaunu katlumāju Birzgalē. Pirms realizācijas, protams, jāskaita un jārēķina, vai tas nesīs vēlamo rezultātu – samaksas par siltumu samazinājumu," iespējamos risinājumus ieskicē I.Smirnovs.


Darāmo darbu sarakstā iekļauta arī ceļu infrastruktūras uzlabošana. Plānots sakārtot Misiņu ceļu, rekonstruēt Ogres un Daugavgrīvas ielas Ķegumā, asfaltēt autoceļu Ķegums-Rembate-Lielvārde. Šovasar jau paredzēts noasfaltēt vairākas ielas Birzgalē, Tomē un Ķegumā.


Nobeigumam tuvojas SIA "Ķeguma Stars" ūdensapgādes sistēmas izbūve Rembatē, kur jau izsenis bijušas problēmas ar dzeramo ūdeni. "Nākamgad šo māju rajonam asfaltēsim ielas. Tas jau ir ieplānots," sola domes priekšsēdētāja vietnieks.


Turpmākajos gados pašvaldība domās arī par kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas paplašināšanu Ķegumā. "Diemžēl nācās atteikties no vērienīga projekta ar Eiropas struktūrvienību atbalstu. Tas saistīts ar iepriekšējās vadības nesavlaicīgu šī projekta virzību un izstrādi, kā rezultātā mums tik īsā laikā nebija iespējams sagatavot pienācīgu pieteikumu. Arī finansējuma apmēri, kādā pašvaldībai un SIA "Ķeguma Stars" būtu jālīdzfinansē projekts, tika paredzēti milzīgi. Realizējot šo projektu, mums no ļoti daudz kā būtu jāatsakās. Bet, domāju, ka paši lēnām un ar apdomu varēsim realizēt šo projektu ne tik tālā nākotnē."


Uzskaitīto un citu plānoto darbu realizēšanai ir nepieciešamas lielas finanses, kas novada rīcībā nav, tā piemetina I.Smirnovs. "Var aizņemties, taču – jāmaksā procenti. Un tāpēc, jo īpaši svarīgi, pirms projektu realizācijas izsvērt visus tos svarīgākos, nepieciešamākos un arī finansiāli realizējamākos projektus, grupēt tos prioritārā kārtībā un tikai tad lemt par izpildi."


Viens no šādiem "pārdomu" projektiem ir Ķeguma estrādes būvniecība. "Daudzi saka, ka tā ir vitāli nepieciešama. Un tieši iepriekšējās estrādes rekonstrukcija Estrādes ielā vai jaunas estrādes būvniecība Liepu alejā. Gaidām no iedzīvotājiem priekšlikumus un ierosinājumus par šīm un citām vajadzībām. Ieteikumus var rakstīt uz e-pastu: imants.smirnovs@kegums.lv," iesaistīties iedzīvotājus novadam svarīgu jautājumu risināšanā aicina Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/kegums/39322

2017. gada 1. augustā, 11:20, Ķeguma novada jaunumi
no www.kegumanovads.lv

Jaunākie komentāri

mācītājs>skatitajs • 2017. gada 17. augustā, 17:53
vienreiz pateic man, kur džagas tagad zog, bez zagšanas jau šie nedzīvo? līdz šim brīžam zaga nodokļu maksātāju naudu no domes naudas lādes, bet kur tagad zog?
skatitajs • 2017. gada 17. augustā, 13:23
Skatīt Ķeguma domes sēdes ierakstu -ogresfakti .lv no šg. 16.augusta.
Eduards Lunis • 2017. gada 10. augustā, 11:42
---Ja'Martiņ! Kamēr nebūs patriekti Jūsu nosauktie nelieši un vēl policija vismaz no Matroskina netiks vaļā, tikmēr te nekas uz labo pusi nemainīsies...!?

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet