Atgriezties pie raksta

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas absolventiem skola dod vērtīgu ceļamaizi Foto

15.jūnijā desmit Ķeguma komercnovirziena vidusskolas absolventi saņēma sertifikātu par vidējās komercizglītības iegūšanu, un kā piederības zīmi savai mācību iestādei – lietussargu ar skolas logo.

Sertifikātus izsniedza Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktors Vladimirs Samohins un direktora vietniece Ilze Krastiņa.


Skolēnu mācību sasniegumi ir kopīgs skolas un vecāku sadarbības rezultāts, tāpēc, saņemot sertifikātu, tika aicināti arī vecāki, lai svinīgais brīdis tiktu iemūžināts kopīgā fotogrāfijā.


Absolventus bija ieradies sveikt Ķeguma komercnovirziena vidusskolas absolvents, Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Raivis Ūzuls. Pašvaldības vadītājs atgādināja, ka, lai sasniegtu lielus panākumus, jauniešiem visbiežāk nāksies pārvarēt pašiem sevi – savu slinkumu, negribēšanu un nevarēšanu. Tikai tad, kad būs pilnveidota personība, neviens izaicinājums nebūs par grūtu.


R.Ūzuls pieciem šī gada absolventiem – Lienei Krūmiņai, Ilvai Mālniecei, Atim Koreškovam, Ligitai Ābelei, Annijai Spilbergai – pasniedza pašvaldības naudas balvas par sasniegumiem mācībās. Viņiem visiem vidējais vērtējums ir augstāks par septiņām ballēm. Annija Spilberga, kurai vidējais sekmju vērtējums ir 8,29 balles, saņēma arī Latvijas Simtgades stipendiju 500 eiro apmērā.


Apzinīgo, mērķtiecīgo, draudzīgo un saliedēto kolektīvu novērtējis arī skolas direktors Vladimirs Samohins: "Šie absolventi ir tie, no kuriem ir žēl šķirties. Man ar viņiem nav bijis tiešas saskares mācību priekšmetos, bet šie skolēni nes Ķeguma komercnovirziena skolas vārdu plašajā pasaulē, Eiropā, iesaistījušies vērienīgos projektos. Arī pēc vidusskolas atestāta saņemšanas viņi turpinās godam nest skolas vārdu."


Absolventi sveica savu audzinātāju, pedagogus un vecākus. Īpaši tika sumināts šī gada 12.klases absolventu audzinātājs Artūrs Ābols, kuram vienubrīd audzināšanā līdztekus bijušas divas klases. Pagājušā gadā beidza skolu viena divpadsmitā klase, šogad otrā. Pērn viņa audzināmā klase bija labākā klase skolā, šīgada divpadsmitie – otrie labākie skolā.


Skolas direktors Vladimirs Samohins, sveicot klases audzinātāju, uzsvēra: "Artūrs Ābols ir audzinātāju audzinātājs, visu balvu fondu savācējs. Zinošs, varošs. Paldies viņam par to, ka katra  klase, ko viņš audzina, izveidojas ar savu "es". Katrai klasei ir savs kodols, savs viedoklis, savs vārds. Paldies Artūram Ābolam, ka viņš uzņemas audzināt klases visgrūtākajos brīžos un aizved tās līdz ļoti labiem panākumiem."


Artūrs Ābols, tāpat kā viņa audzēkņi, saņēma dāvanu – lietussargu ar skolas logo, ko tūdaļ atdāvināja šī gada absolventu pirmajai audzinātājai Silvijai Čeverei, ar humoru aizbildinoties, ka viņam pēdējo dažu gadu laikā šis jau ir trešais lietussargs. Pirms diviem gadiem viņš izvadījis lielajā dzīvē vēl vienu divpadsmito klasi.


Atestātus par vispārējo vidējo izglītību absolventi saņems 28.jūnijā, bet šis sertifikāts viņiem dos priekšrocības gan turpinot izglītību augstākajās mācību iestādēs, gan pēc vidusskolas beigšanas iekļaujoties darba tirgū. Mācoties komerczinības, jaunieši iegūst zināšanas ekonomikā, grāmatvedībā, mārketingā, lietvedībā, saimnieciskajās un darba tiesībās un ir labāk sagatavoti darba dzīvei.


Šajā pašā dienā notika arī 9.klašu izlaidums. 9.klasi Ķeguma komercnovirziena vidusskolā šogad beidza divas devītās klases: 9.a klasē – 13, bet 9.b klasē – 15 absolventu. Liela daļa no 9.klašu absolventiem turpinās mācības Ķeguma komercnovirziena vidusskolā. Vidusskolas posmā mācīties Ķeguma skolā izvēlas arī citu pamatskolu absolventi, kuri vēlas apgūt komerczinības. 


"Jaunajā mācību gadā no 1.septembra komercizglītība mūsu skolā tiks piedāvāta daudz augstākā līmenī,'' atklāj Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktora vietniece Sandra Bērziņa. ''Šobrīd esam uzsākuši sadarbību ar Biznesa vadības koledžu. Komerczinību apguve notiks pēc šīs mācību iestādes programmām un grāmatām. Tas ļaus mūsu skolas absolventiem pasniegt oficiālu apliecību par vidējo komercizglītību līdzšinējā sertifikāta vietā, kas ir mūsu pašu skolas izdots. Esam padomājuši arī par skolēniem, kuri septembrī uzsāks mācības 12.klasē. Īpaši pielāgojot programmu, viņi šo kursu varēs apgūt viena gada laikā." 


Svinīgo izlaiduma ceremoniju vadīja Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sākumskolas skolotāja Agita Ziediņa un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas nu jau 12.klases skolnieks Daniels Kubiškins.


Ar muzikāliem veltījumiem absolventus, pedagogus un vecākus sveica dziedātāja Inga Deigele. Skaistās balss īpašniece pati ir strādājusi par pedagogu Ķeguma komercnovirziena vidusskolā  programmas "Iespējamā misija" ietvaros.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/kegums/44080

2019. gada 16. jūnijā, 11:14, Ķeguma novada jaunumi
Ogrenet

Jaunākie komentāri

>fredis • 2019. gada 19. jūnijā, 13:47
Tu arī esi oligofrēnais un džagulēna klases biedrs? Pēc tava rakstītā tā var secināt. Nabadziņš!
fredis • 2019. gada 18. jūnijā, 16:08
Vilhelmīne - Tu esi mēsls , salīdzinot ar tiem ,kas Ķeguma skolā dod audzēkniem ļoti labu izglitību!!
Vilhelmīne • 2019. gada 17. jūnijā, 22:18
Cela maizi mīcīja un cepa sēmuškins ar džagulēnu, nezi, vai tik nebūs pajēla...

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet