Atgriezties pie raksta

"Ķeguma novada lepnums 2019" – Ķeguma novada bibliotēkas vadītāja Inese Cīrule Foto

Ķeguma Komercnovirziena vidusskolā Valsts svētkiem veltītajā pasākumā "Manu dvēseli – spītīgo zemi, ozoli paceltām rokām svētī" 17.novembrī tika sveikti novada izcilākie cilvēki. 

Latvijas Republikas Proklamēšanas 101. gadadienā klātesošos uzrunāja Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Raivis Ūzuls.


"Šovakar vēlos jums katram teikt paldies par darbu, ko jūs veicat ikdienā, jo nav mazu vai lielu darbu. Katrs darbs ir svarīgs, ja to veic atbildīgi un ar mīlestību pret savu valsti,"sacīja R.Ūzuls. "Ir svarīgi atcerēties, ka mēs katrs esam daļa no Latvijas. Ar savām domām, sapņiem un darbiem mēs veidojam mūsu valsti – mūsu Latviju."


Valsts svētku svinīgajā pasākumā domes priekšsēdētājs pasniedza Ķeguma novada pašvaldības apbalvojumus.


Tituls "Ķeguma novada lepnums 2019" šogad piešķirts Ķeguma novada bibliotēkas vadītājai Inesei Cīrulei, par kuru iesūtītajā pieteikuma vēstulē rakstīts: "Neraugoties uz to, ko viņa ikdienā paveic savā darbā – Ķeguma novada bibliotēkas vadītājas amatā – viņa ir arī deju kolektīva "Kadiķis" prezidente. Šogad deju kolektīvam tiks svinēti 30 gadi, un viņa ir vienīgā dejotāja, kura stāvējusi pie kolektīva dzimšanas šūpuļa. Inese Cīrule ir ne vien deju kolektīva, Ķeguma Tautas nama, bet visa Ķeguma dvēsele."


Šogad Ķeguma novada pašvaldība pasniedza divus Atzinības rakstus. Par aktivitāti sabiedriskajā dzīvē ar Atzinības rakstu apbalvota Ilze Kantore – bijusī Ķeguma novada pensionāru biedrības vadītāja, tagad valdes locekle, viņa šobrīd arī dzied vokālajā ansamblī "Kvēlziedi" un aktīvi piedalās biedrībā "Ķeguma saulespuķes". 


"Ilze Kantore izstrādāja vairākus projektus radoši izglītojošiem pasākumiem, un to laikā organizēja lekcijas par veselības tematiem, kā arī veselības vingrojumu kursu, kas dalībniecēm deva stimulu un viņas turpina darboties, kaut projekts ir beidzies. Viņa paveica lielu organizatorisko darbu, vācot materiālus un receptes brošūrai "Novada garšas", sagatavošanā un izdošanā. Ilze piedalās Latvijas Sporta veterānu spēlēs un palīdz organizēt komandu novadu sacensībām ar draugu sporta biedrībām. Ilze Kantore ar savu sabiedriski aktīvo darbību popularizē Ķeguma novadu pāri tā robežām," teikts pieteikuma vēstulē.


Atzinības rakstu par ieguldījumu novada kultūras dzīvē saņēma Rembates Tautas nama vadītāja Liene Lazdiņa. Pieteikuma iesniedzēji raksta: "Pateicoties viņas iniciatīvai, Ķeguma novads var lepoties ar kultūrvēsturisko vērtību mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu. Rembatē tiek organizēti visdažādākie pasākumi, pēc kuriem Rembates vārds vēl ilgi atskan dažādos novados. Liene vienmēr savu iespēju robežās atbalsta novada sportistus. Rembates Tautas namā atrod vietu ne tikai kultūra, bet arī sociālais darbs – ar Lienes atbalstu tiek nodotas drēbes mazturīgajām ģimenēm, vienmēr atrodas kāds uzmundrinošs vārds cilvēkiem, kuri nonākuši grūtībās. Jau gadu ne tikai Rembate, bet arī Ķeguma pilsēta var izjust viņas darbaspēju lielo iespaidu. Ķeguma vārds šogad izskanēja plaši, jo "tik skaisti un izdevušies novada svētki vēl nebija pieredzēti". Ne tikai Liene ir mūsu lepnums, bet arī viņas ģimene, jo visi kopā viņi iedvesmo apkārtējos būt labākiem, stiprākiem un saliedētākiem. Varam viennozīmīgi apgalvot, ka Rembate bez Lienes nebūtu tāda, kāda tā ir!"


Laureātus un visus klātesošos ar muzikāliem priekšnesumiem sveica dziedātāji un dejotāji: Ķeguma jauktais koris "Lins" (diriģente Maira Līduma), Ķeguma Komercnovirziena vidusskolas zēnu koris "Ziķeri" (diriģente Marija Sprukule), solistes Astra Ruņģe un Loreta Lazdiņa, PII "Gaismiņa" dejotāji (vadītāja Daiga Sosnare), vidējās paaudzes deju kolektīvs "Kadiķis" (vadītājs Juris Čakans), dāmu deju kopa "Rasa" (vadītāja Mirdza Dzerkale), senioru deju kolektīvs "Ķegums" (vadītājs Juris Driksna).


Pēc svētku koncerta, pasākuma apmeklētājus gaidīja īpašs pārsteigums – svētku salūts. Svētku pasākuma noslēgumā visi tika aicināti uz balli Ķeguma Tautas namā kopā ar grupu "Lustīgais blūmīzers".

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/kegums/45250

2019. gada 17. novembrī, 23:48, Ķeguma novada jaunumi
Ogrenet

Par šo rakstu vēl nav saņemts neviens komentārs.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet