Atgriezties pie raksta

Ķegumā pieejams pašvaldības atbalsts, lai pieslēgtos pilsētas ūdens un kanalizācijas tīkliem

Ķeguma novada dome 2018.gada 12.decembrī pieņēma saistošos noteikumus par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Nr. KND1-6/18/13. Noteikumi izstrādāti, lai samazinātu vides piesārņojumu un uzlabotu dzeramā ūdens kvalitāti urbumos vai akās.

Atbalsta saņēmēji ir fiziskās personas, kuru īpašumu tuvumā izbūvēti pilsētas ūdens un kanalizācijas tīkli. Šīs fiziskās personas var izmantot pašvaldības atbalstu, lai tiem pieslēgtos.


Ūdens un kanalizācijas tīkli ir izbūvēti šādās ielās:


• ĶEGUMĀ: Daugavgrīvas, Kastaņu (tikai kanalizācija), Komunālā, Lazdu (tikai kanalizācija), Kuģu, Lāčplēša, Rīgas, Upes , Liepu aleja, Stacijas laukums,  Aizvēja, Pakalnes, Pļavas, Priežu (ne visā garumā), Staru, Birzes (ne visā garumā), Celtnieku, Rasas, Siguldas, Ogres, Skolas, Smilšu ielas.


• REMBATĒ: Birzes, Dārza, Kaktu, Ķeguma, Lejas, Lielvārdes, Liepu, Meža, Pļavas, Sporta ielas.


No 2016.gada 21.decembra ir spēkā saistošie noteikumi Nr.25/2016 “Ķeguma novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem”, kas izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta 6.daļu. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ķeguma novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu tās administratīvajā teritorijā esošu, fiziskām personām piederošu, nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem ar mērķi veicināt kanalizācijas un ūdensvada tīklu sakārtošanu, kā arī ar mērķi samazināt vides piesārņojumu.


Uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt gan nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, gan nekustamā īpašuma zemes nomnieks. Jāņem vērā, ka pieslēguma izbūve ar pašvaldības līdzfinansējumu ietver ūdensapgādes vai kanalizācijas tīklu izbūvi pretendenta nekustamajā īpašumā esošo ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmu savienošanai (tieši vai pastarpināti) attiecīgi ar centralizētā kanalizācijas vai ūdensvada maģistrālo vadu pieslēguma vietām. Pieslēguma izbūve šajā izpratnē neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju.


Līdzfinansējums tiek piešķirts pieteikumu saņemšanas secībā, pašvaldības attiecīgā gada budžetā šim mērķim paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. Līdzfinansējums tiek piešķirts 40 eiro apmērā par vienu garuma metru katra pieslēguma izbūvei gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas tīklam, bet ne vairāk kā 800 eiro par vienu pieslēgumu.


Īpašnieka pieteikums decentralizētās sistēmas reģistrācijai

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/kegums/46378

14. martā, 09:46, Ķeguma novada jaunumi
kegumanovads.lv

Jaunākie komentāri

Pieslēgšana • 16. martā, 11:03
Veicam kanalizācijas un ūdens vadu pieslēgšanu pie pilsētas centralizētiem tīkliem! rdl.imperial@gmail.com, 26665938.
Rasas krāsas • 15. martā, 16:22
Ar šarlatānismu drīkst šeftēties?

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet