Atgriezties pie raksta

Ķeguma novada pašvaldība izsludina otro projektu konkursu

Ķeguma novada pašvaldība izsludina otro 2020.gada Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu.

Konkursam 2020.gadā ir noteikts virsmērķis: Sabiedrībai pieejamas ārtelpas labiekārtošana Ķeguma novadā, kas nosaka arī šī gada prioritāti mērķa sasniegšanai:


dzīves fiziskās un sociālās kvalitātes uzlabošana (piem. sabiedrībai svarīgas teritorijas labiekārtošana, sporta laukuma, bērnu rotaļu laukuma ierīkošana u.tml.)


Maksimālais finansējuma apmērs, kuru var piešķirt vienam projektam, ir 4000,00 (četri tūkstoši) euro. Līdzekļus projektu realizācijai piešķir konkursa kārtībā.  Atbalsta intensitāte ir 100 procenti no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, bet ne vairāk kā 4000,00 euro vienam projektam.


Projektu iesniegumus var iesniegt no 2020.gada 6.maija līdz 2020.gada 5.jūnija plkst. 13:00 Ķeguma novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 1, Ķegums, LV-5020.


Projekti jāīsteno laika posmā no 2020.gada 1.jūlija līdz 2020.gada 31.oktobrim.


Konkursā var piedalīties projekti, kuru realizācija notiek Ķeguma novadā un kuru rezultāti ir sabiedrisks ieguvums Ķeguma novadam, vai projekta rezultātu ieguvēji būs Ķeguma novada iedzīvotāji.


Konkursā var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kas deklarētas vai reģistrētas Ķeguma novada teritorijā, ar ne vairāk kā 3 projektiem, ja tie atbilst konkursa mērķim. 


Konkursā kā projekta ierosinātājs nevar piedalīties pašvaldība vai tās iestāde. Projektu konkursa komisija nepieņem un neizskata pieteikumus no pretendentiem:


1. Kuriem ir nodokļu parādi;


2. Kuriem ir nenokārtotas līgumsaistības ar pašvaldību.


Sagatavojot projektu pieteikumus, lūdzam rūpīgi iepazīties ar  “Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa nolikuma” (apstiprināts ar Ķeguma novada domes 2019.gada 13.marta lēmumu Nr. KND1-3/19/78) prasībām. Nolikumu var saņemt un ar to iepazīties Ķeguma novada pašvaldības valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, tālrunis: 65038883, 25746001, e-pasts: dome@kegums.lv, kā arī šeit:

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/kegums/46713

28. aprīlī, 22:46, Ķeguma novada jaunumi
kegumanovads.lv

Par šo rakstu vēl nav saņemts neviens komentārs.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet