Atgriezties pie raksta

Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Ķegumā

Ķeguma novada pašvaldība izsludina bērnu, jauniešu un komersantu pieteikšanos nodarbinātības pasākumā.

Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk - NVA) sadarbībā ar darba devējiem arī šovasar no jūnija sākuma līdz augusta beigām īstenos aktīvās nodarbinātības pasākumu "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs" (turpmāk - Pasākums), kurā varēs piedalīties skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kas mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.


Lai palielinātu skolēnu iespējas iesaistei Pasākumā, kurā skolēni iegūst praktisku pieredzi par darba tirgus vidi, uzzina, kas ir darba intervija, darba līguma noslēgšana, darba pienākumi un darba tiesiskās attiecības, un veicinātu komersantu interesi par dalību Pasākumā, Ķeguma novada dome ir izstrādājusi „Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā nolikumu” (apstiprināts ar Ķeguma novada domes 2016.gada 16.marta lēmumu Nr. 97 (protokols Nr. 9, 9.§)). Nolikumā noteikta gan darba devēju - komersantu, kuri piedalās Pasākumā, atbalsta kārtība, gan skolēnu pieteikšanās kārtība Ķeguma novada pašvaldības līdzfinansētajām un izveidotajām darba vietām. 


Šajā gadā pašvaldība Pasākuma ietvaros NVA ir iesniegusi pieteikumu 24 darba vietu izveidei, kā arī plāno atbalstīt vismaz 15 komersantu izveidotās darba vietas ar līdzfinansējumu 25% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas mēnesī.


KAS JĀDARA SKOLĒNAM, lai pieteiktos pašvaldības izveidotajai vai līdzfinansētajai darba vietai?


Skolēns, skolēna vecāks vai aizbildnis no 2020.gada 08.jūnija līdz 17.jūnija plkst.17:00 iesniedz pašvaldībā Lāčplēša ielā 1, Klientu apkalpošanas centrā noteiktas formas iesniegumu (Nolikuma 1.pielikums, skatīt pašvaldības mājas lapā: , ārsta izziņu (forma 027/U), kurā norādīts, ka skolēna veselības stāvoklis ir atbilstošs algota darba veikšanai atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, un izziņu no mācību iestādes, kurā ietverta šāda informācija: apliecinājums, ka skolēns mācās konkrētajā mācību iestādē, un skolēna mācību darba novērtējums: I semestra liecība.


KAS JĀDARA KOMERSANTAM, kurš pieteicies darba vietu izveidei Pasākuma ietvaros, lai saņemtu līdzfinansējumu skolēna darba vietai?


Komersants no 2020.gada 08.jūnija līdz 17.jūnija plkst. 17:00 iesniedz pašvaldībā Lāčplēša ielā 1, Klientu apkalpošanas centrā noteiktas formas pieteikumu (Nolikuma 2.pielikums, skatīt pašvaldības mājas lapā: 


Sīkāku informāciju par Pasākumu var iegūt NVA mājas lapā, par pašvaldības piedāvātajām iespējām: tālr. 25427473; e-pasts: dace.soboleva@kegums.lv

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/kegums/47025

6. jūnijā, 10:35, Ķeguma novada jaunumi
kegumanovads.lv

Jaunākie komentāri

Ilga • 8. jūnijā, 17:16
Nauda ir tik, cik ir. Tāpēc arī Kristaps sāk rakstīt garus tekstus jo nauda sāk aptrūkties um drīz Līgo svētki, un grib tak papardēs padraiskoties ar savu jauno brūti. Nez kad nāks pie prāta, ka pliks un nabags
nedaudz dīvaini • 8. jūnijā, 15:07
ka kapitālismā ir grūtības ar naudu, ja nauda ir kapitālisma pamatā, cilvēks tikai var izlemt, kam viņam to vajag, jo lavijā vienīgā kvalitatīvā lieta, ko iespējams preobresķi par naudu ir izglītba, protams, ja tu apzinies, ka viss ir laicīgs un kādu dienu tu sāc domāt, ja ņem vērā, ka laiku pa laikam paziņo, ka tiek izsniegti aizdevumi, pilsētu labiekārtošanai, paliek ērmoti, ka labklājības iestādē, izbrīnā nosaka kādā sakarā, mums jums jādod lietošanā prastākais miteklis, un šeit tiek izmestas miskastē visas klades un burtnīcas ar elementārām zināšanām savu vajadzību nodrošināšanai, proti pamatskolu, viss parējasi ir lai tu sāktu domāt, ka ir jāmaksā nodokļi
Elga • 8. jūnijā, 13:13
Vai Kristaps ar Aneti arī var pieteikties? Abi bez darba. Cik ilgi pārtiks no mīlestības

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet