Atgriezties pie raksta

Baznīcu nakts Ogrē – iespēja satikt sevi, Dievu un cilvēkus!

Jau vairākus gadus vasaras sākumā dažādās Latvijas baznīcās tiek rīkoti kultūras un garīgi pasākumi, kas vienoti zem nosaukuma “Baznīcu nakts”.

Piektdien, 7. jūnijā, no 18.00 līdz 24.00 pie sevis viesos gaidīs četras Ogres kristīgās baznīcas – Ogres Evaņģēliski luteriskā draudze, Ogres Trīsvienības baptistu draudze, Ogres Svētā Meinarda Romas katoļu draudze un Ogres kristiešu draudze “Vārda Spēks”.


Programmā - radošās darbnīcas bērniem un pieaugušajiem, dažādas aktivitātes, koncerti, svētbrīži, garīgas pārdomas, aizlūgumi un individuālas sarunas.


Ogres Svētā Meinarda Romas katoļu draudzes priesteris Ivars Babris atzīst, ka Dievs atklājas noslēpumainā veidā. To mēs varam lasīt Bībelē. Cilvēku vidū noslēpumainību pārstāv krēslas un nakts stundas. Tāpēc, viņaprāt, tā ir veiksmīga izvēle, ka Baznīcu nakts notiek, metoties krēslai un tuvojoties pusnaktij.


Krēslas stundās atklāt Dievu aicina arī Ogres evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Mārtiņš Kalējs, sakot, ka tā ir lieliska iespēja nepiespiestā gaisotnē ienākt pa dievnama durvīm, lai sastaptu To Kungu, kurš mūs ir radījis, sargājis un svētījis. Lai sastaptos ar Viņu - mīlošo, svētījošo un atbrīvojošo! Lai ļautos Viņa pieskārienam - dziedinošam un dzīvudarošam.


Ogres kristiešu draudzes “Vārda Spēks” mācītājs Agris Ginko uzsver, ka dalība Baznīcu naktī vispirms jau vieno pašus kristiešus. Tā ir iespēja tuvināties viens otram, sadarboties, iepazīties, nojaucot aizspriedumu mūrus un pieņēmumus. Turklāt, Baznīcu nakts ir par mums pašiem. Mēs, kas esam atzinuši Dievu, debess un zemes Radītāju un Jēzu Kristu kā savu Glābēju, esam baznīca. Mēs esam “dzīvie akmeņi” no kuriem top celts Dieva nams. Mēs gribam būt tie, kas atver savas sirds nama durvis cilvēkiem, kuri vēlas caur tām ienākt un iepazīt ne tikai mūs, bet pašu Dievu un dažkārt varbūt ir nepieciešams no jauna iepazīt arī pašam sevi.


Arī Ogres Trīsvienības baptistu draudzes mācītājs Dainis Pandars aicina iepazīties: “Lai kādu vislabāk iepazītu, ir jāaiziet pie viņa mājās. Lai labāk iepazītu baznīcu, ir jāaiziet pie tās “mājās”. Baznīcu nakts ir tieši tāds neliturģisks pasākums, kurā var iepazīt baznīcas mājas sajūtu – to neformālo atmosfēru, kuru veido draudzes cilvēki. Baznīca ir kļuvusi viesmīlīgāka ienācējam, atvērtāka dialogam un radošāka savā darbībā. To visu varēs piedzīvot Baznīcu naktī, apmeklējot Ogrē darbojošās draudzes, kuras ir atšķirīgas savā liturģiskajā praksē, taču sadarbībā vienotas.”


Satikties, iepazīties, draudzēties un kopā darboties – uz to aicināts ikviens!


www.baznicunakts.lv


 BAZNĪCU NAKTS PROGRAMMA OGRES TRĪSVIENĪBAS BAPTISTU DRAUDZĒ, VIDUS PROSPEKTĀ 15


www.otbd.lv


“Iedraudzējies taču ar Dievu un saglabā mieru ar Viņu, no tā tev nāks labums.” (Ījaba 22:21) 


18.00 – 18.30 /Lielā zāle/ Baznīcu nakts atklāšana


 “Tā Kunga draudzība ir ar tiem, kas Viņu bīstas.” (Ps.25:14)


Mācītāja Daiņa Pandara uzruna


Zanes Biķes gleznu izstāde


Muzikāls sveiciens


18.30 – 20.45  /Mazā zāle/ Sarunu kafejnīca


 “Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar jums visiem!” (2.Kor.13:13)


Domino ar mācītāju, Intervijas, Refleksijas, Cienasts


18.30 – 20.45 /Baznīca un pagalms/ Dažādas aktivitātes 


“Lai tavas ticības sadraudzība kļūtu darbīga visa laba atziņā, kas mūs tuvina Kristum.” (Filem.1:6)


Uzdevumi lieliem un maziem, Iespēja uzrakstīt aizlūgšanu vajadzības


Balvas katram, kas izpildījis visus uzdevumus


20.50 – 22.30 /Lielā zāle/ Nakts programma


 “Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī..” (Jņ.15:13)


Lūgšana “Mūsu Tēvs” (vienlaicīgi visā Latvijā)


Slavas un pielūgsmes mūzika, Liecības un stāsti, Kopdziedāšana, Mazliet romantikas, jautrības un…


22.30 /Lielā zāle/ Aizlūgšanas par Baznīcu nakts apmeklētāju vajadzībām


 “..un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās.” (Ap.2:42)


23.00 /Baznīca un/vai pagalms/ Foto orientēšanās


24.00  Noslēgums


BAZNĪCU NAKTS PROGRAMMA OGRES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJĀ BAZNĪCĀ, BRĪVĪBAS IELĀ 51


www.ogresdraudze.lv


17.50  Baznīcu nakts ieskaņa ar baznīcas zvana skaņām


18.00  Mācītāja Mārtiņa Kalēja ievadvārdi


18.15–20.00  “KRĀSAS BAZNĪCĀ”


Lieli un mazi ir aicināti apmeklēt un līdzdarboties radošajās stacijās baznīcā un tās apkārtnē


20.15–20.45  Klusuma pusstunda – apcerei un lūgšanai


21.00 Lūgšana “MŪSU TĒVS” un valsts himna “DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU!” (vienlaicīgi visā Latvijā)


21.15 KONCERTS


Piedalās sieviešu koris “RASA”, mākslinieciskā vadītāja Aira Birziņa


22.30 Slavēšanas un lūgšanu vakars (kopā ar draudzes slavēšanas grupu)


23.30 Aizlūgšanas par Baznīcu nakts apmeklētāju vajadzībām


24.00 Noslēgums


Vēl: Fotoportretu un liecību izstāde “KĀPĒC BAZNĪCA IR VISLABĀKĀ    VIETA PASAULĒ?”


Iespēja uzkāpt baznīcas tornī (līdz plkst. 20.00)


Iespēja uzrakstīt aizlūguma vajadzību vai pateicību, aizdegt lūgšanu svecīti


Iespēja aprunāties ar draudzes mācītāju 


Tēja un našķi


BAZNĪCU NAKTS PROGRAMMA OGRES KRISTIEŠU DRAUDZĒ “VĀRDA SPĒKS”, BRĪVĪBAS IELĀ 39


Facebook: Vārda Spēks


18.00 – 21.00   Satikšanās stacijas


                        Bībeles stāsti - Dievs ienāk rotaļā (plkst. 18.30 un 19.30)


                        Lūgšana “MŪSU TĒVS” un valsts himna “DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU!”


                        (vienlaicīgi visā Latvijā)             


BAZNĪCAS NAKTS PROGRAMMA OGRES SVĒTĀ MEINARDA ROMAS KATOĻU DRAUDZĒ, MEŽA PROSPEKTĀ 1


17.50   Zvanu skaņas


18.00   Sv. Mise


19.00   Tridentes Sv. Mise latīņu valodā. Es iešu pie Dieva altāra, pie Dieva, kas iepriecina manujaunību. (Sv. Raksti) Pēc senas katoļu baznīcas tradīcijas. Tulkojums latviešu valodā, sekojot līdzi grāmatiņā.


20.00  Priestera Katehēze jaunlaulājamiem


(dažādu ticības jautājumu atspoguļojums saistībā ar Bībeles tēmām).


20.00   Radošā darbnīca bērniem


21.00   Lūgšana “MŪSU TĒVS” un valsts himna “DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU!” (vienlaicīgi visā Latvijā)


21.15   Priesteru uzruna


21.30   Ekskursija katoļu baznīcā


22.00   Jēzus žēlsirdības vakars


Vissvētākā sakramenta adorācija.


Iespēja sarunai ar priesteri. Iespēja izsūdzēt grēkus. Atnest svecīti pie Dieva Tēva altāra. Uzrakstīt savu lūgšanu vajadzību. Saņemt Dieva Vārda stiprinājumu.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/kristīgā/44001

2019. gada 4. jūnijā, 10:35, Kristīgās ziņas
Ogrenet

Jaunākie komentāri

>sens dumpinieku teiciens • 2019. gada 6. jūnijā, 16:33
Mūsdienās, vismaz Latvijā, žurkas lien uz komandtiltiņa un stūrē sev vajadzīgā virzienā!
sens dupminieku teiciens • 2019. gada 6. jūnijā, 15:04
grimstošu kuģi pirmās pamet žurkas, bet vai tad žurka nav grauzējs, zinkā agrāk tak koka kuģi bija
>gudrais • 2019. gada 6. jūnijā, 12:15
Dieva griba tāda.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet