Atgriezties pie raksta

Lielvārdes novadā īstenots projekts īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā "Daugava pie Kaibalas"  Foto

Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldības ir īstenojušas projektu "Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas "Daugava pie Kaibalas" dabas aizsardzības plānā noteikto tūrisma un dabas aizsardzības aktivitāšu ieviešana".

Konkursu aktivitātes "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu ieviešana" ietvaros līdzfinansē Latvijas vides aizsardzības fonds. 


Projekta ietvaros ir uzstādītas trīs pontonu tipa ūdens transportlīdzekļu pietauvošanās vietas  - uz Lielās salas Daugavā,  pie Dzejas ozoliem Kaibalā un uz Garās salas. Uz Lielās salas, pie Dzejas ozoliem Kaibalā un divās autostāvvietās Dzelmēs ir uzstādīti informācijas stendi, kur iespējams smelties noderīgu informāciju par dabas liegumā mītošajiem aizsargājamiem biotopiem, putnu un zivju sugu daudzveidību, kā arī tuvumā esošajiem tūrisma objektiem. Stāvlaukumos izvietoti arī atpūtas soliņi un atkritumu urnas. Pie Dzejas ozoliem Kaibalā blakus ūdens transportlīdzekļu pietauvošanās vietai izveidota atpūtas zona ar galdu un soliņiem.


Līdz ar ūdens transportlīdzekļu pietauvošanās vietas izveidi uz Lielās salas, ir izveidota arī 500m gara un 1.2m plata dabas pastaigu taka. Taka ierīkota, apejot īpaši aizsargājamo augu sugu - Lielās raganzālītes un Ūdeņu ērkšķuzāles atradnes, šādā veidā pasargājot retos augus no antropogēnās ietekmes.  Pastaigu laikā apmeklētājiem ir iespēja iepazīt dabisku, neskartu mežu, mitrās un slapjās pļavas un Daugavas lejtecei raksturīgu ainavu.


Lai lieguma apmeklētājiem un atpūtniekiem tiktu dažādota iespēja tuvāk iepazīt neskartu dabu, vērot ūdensputnu daudzveidību un dzīvesveidu,  uz Lielās salas uzstādīta  arī skatu terase (6 x 6 m) un nojume (2,5 x 2 m) ar galdu un krēsliem, ierīkota ugunskura vieta.  


Projekta laikā tika īstenota arī dabīgo zālāju biotopu apsaimniekošanas aktivitāte, kuras mērķis ir dabisko zālāju atjaunošana lieguma pļavās uz Lielās salas Daugavā,  uz Kaibalas salas, uz Garās salas, Dauguļu līcī un uz Dzelmju pussalas, nepieļaujot šo pļavu aizaugšanu ar krūmiem. Veicot šo aktivitāti, tiek veicināta bioloģiskās daudzveidības palielināšanās, kā arī radīta labvēlīgāka vide ligzdojošiem un caurceļojošiem putniem.


Vienlaicīgi vērts iegaumēt, ka visas aktivitātes notiek dabas liegumā, kur dažāda veida darbības (piemēram, zvejošana, pārvietošanās ar motorizētiem ūdens transportlīdzekļiem u.c.) ir ierobežotas ar dabas lieguma individuālajiem izmantošanas un aizsardzības noteikumiem.


Tā kā visas aktivitātes ir veiktas dabas liegumā, tad liela nozīme ir arī cilvēku radītajai ietekmei. Lai mainītu sabiedrības priekšstatus un uzvedību par atkritumu apsaimniekošanu un pievērstu apmeklētāju uzmanību dabas un vides piesārņošanai, Ķeguma un Lielvārdes novadu pašvaldības, atsaucoties uz Dabas aizsardzības pārvaldes un Pasaules Dabas Fonda aicinājumu, ir  iesaistījušās kampaņā “Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes!”, izvietojot arī lieguma teritorijā informatīvi izglītojošās zīmes ar šo aicinājumu.


Projekta īstenotāji aicina ikvienu lieguma apmeklētāju izturēties saudzīgi un atbildīgi gan pret apkārtējo vidi, gan jaunizveidotajiem atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektiem.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/lielvarde/45114

2019. gada 1. novembrī, 22:30, Lielvārdes novada jaunumi
www.lielvarde.lv

Par šo rakstu vēl nav saņemts neviens komentārs.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet