Atgriezties pie raksta

Lielvārdes novada pašvaldība ziņo par lokālplānojuma publisko apspriešanu

Lielvārdes novada pašvaldība paziņo, ka saskaņā ar Lielvārdes novada domes 2020.gada 29.janvāra lēmumu Nr.3 (protokols Nr.2, 1.punkts) „Par lokālplānojuma, ar kuru tiek grozīts Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016.–2027. gadam nekustamajā īpašumā Parka ielā 8B, Lielvārdē, 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” izstrādātā lokālplānojuma 1.redakcija ir nodota publiskajai apspriešanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2020.gada 10.februāra līdz 2020.gada 8.martam (ieskaitot).


Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020.gada 26.februārī plkst.16.00 Lielvārdes novada pašvaldības ēkā Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, sēžu zālē.


Publiskās apspriešanas laikā lokālplānojuma 1.redakcija būs apskatāma Lielvārdes novada būvvaldē, Lielvārdes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv un tīmekļa vietnē www.geolatvija.lv. 


Skatīt ŠEIT


Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Lielvārdes novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 15.00, izņemot pusdienas laikus (pirmdienās no 12.00 līdz 13.00, ceturtdienās no 12.00 līdz 12.45), vai elektroniski parakstītus, sūtot uz e-pastu: dome@lielvarde.lv.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/lielvarde/45879

31. janvārī, 13:04, Lielvārdes novada jaunumi
lielvarde.lv

Par šo rakstu vēl nav saņemts neviens komentārs.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet