Atgriezties pie raksta

Paziņojums par publisko apspriešanu derīgo izrakteņu – dolomīta ieguves darbiem atradnē „Upesvekteri – Ceļavekteri”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā

Lielvārdes novada pašvaldība paziņo, ka saskaņā ar Lielvārdes novada domes 2020.gada 26.februāra lēmumu Nr.44 (prot. Nr.4, 12.punkts) „Par publiskās apspriešanas organizēšanu derīgo izrakteņu – dolomīta ieguves darbiem atradnē „Upesvekteri – Ceļavekteri”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā”

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2020.gada 2.marta līdz 2020.gada 5.aprīlim (ieskaitot).


Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020.gada 12.martā plkst.16.00 Lielvārdes novada pašvaldības ēkā Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, sēžu zālē.


Publiskās apspriešanas laikā ar ieceri var iepazīties Lielvārdes novada pašvaldībā Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, un tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv


Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Lielvārdes novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 15.00, izņemot pusdienas laikus ((pirmdienās no 12.00 līdz 13.00, ceturtdienās no 12.00 līdz 12.45), vai elektroniski parakstītus, sūtot uz e-pastu: dome@lielvarde.lv.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/lielvarde/46294

9. martā, 19:59, Lielvārdes novada jaunumi
lielvarde.lv

Par šo rakstu vēl nav saņemts neviens komentārs.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet