Atgriezties pie raksta

Izsludina pretendentu pieteikšanos uz Lielvārdes novada pašvaldības policijas vecākā inspektora (nepilngadīgo lietu/lietvedis) vakanci.

Prasības pretendentam:


Atbilstība likuma „Par policiju” 21.panta 1., 2., 3. un 4.punktā noteiktajām prasībām;


Augstākā izglītība (vēlams tiesību zinātnēs);


Valsts valodas prasmes C līmenis 1.pakāpe;


Vēlamas svešvalodu (angļu, krievu) zināšanas, lai nodrošinātu profesionālu komunikāciju savas kompetences ietvaros;


B kategorijas autovadītāja apliecība (autovadītāja stāžs ne mazāk kā 3 gadi);


Prasme sagatavot dokumentus, piemērojot normatīvo aktu prasības;

Pārzināt vispārējo un speciālo lietvedību;


Vēlama pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem;


Vēlamas izietas apmācības Bērnu tiesību aizsardzībā;


Ļoti labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, stresa noturība;


Prasme strādāt ar datoru un specializētajām programmām (datu bāzēm);


Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un darboties komandā;


Prasme noteikt prioritātes, plānot, organizēt un kontrolēt savu darbu īsā un ilgstošā laika termiņā;


Augsta atbildības sajūta;


Pieredze darbā tiesību aizsardzības iestādē vai pašvaldības policijā tiks uzskatīta par priekšrocību;


Pašvaldības policijas darbības jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;


Pieredze administratīvo pārkāpumu lietvedības materiālu noformēšanā;


Laba fiziskā sagatavotība un atbilstošs veicamajam darbam veselības stāvoklis.


Galvenie amata pienākumi:


Preventīvais darbs ar pusaudžiem un jauniešiem administratīvo pārkāpumu novēršanai;


Organizēt izglītojoša un audzinoša rakstura pasākumus mācību iestādē;


Sniegt atbalstu pedagogiem un bērnu vecākiem problemātisko bērnu audzināšanā;


Novērst un pārtraukt administratīvos pārkāpumus, sastādīt protokolus, izskatīt lietas par šiem pārkāpumiem vai nodot tās izskatīšanai pēc piekritības;


Sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, bērnu tiesību aizsardzības iestādēm;


Pieņemt apmeklētājus, atbildēt uz iesniegumiem un sūdzībām;


Sagatavot lēmumu projektus administratīvo pārkāpumu lietās;


Plānot un organizēt preventīvos pasākumus sabiedriskās kārtības uzturēšanai;


Veikt darbinieku izglītošanu;


Sagatavot dokumentu projektus, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;


Nodrošināt saņemto un nosūtāmo dokumentu uzskaiti, reģistrēšanu un apriti.


Piedāvājam:


atbildīgu un dinamisku darbu;


pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;


profesionālās pilnveidošanās iespējas;


darba vietu – Lielvārdē;


stabilu atalgojumu - 900 euro (pirms nodokļa nomaksas);


sociālās garantijas;


veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;


atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu;


darba devēja piešķirtu formas tērpu un ekipējumu.


Iesniedzamie dokumenti:


motivēta pieteikuma vēstule;


dzīvesgājuma apraksts (CV) ar norādi uz atsauksmēm;


izglītību apliecinošo dokumentu un apliecības par valsts valodas zināšanām, ja attiecas, kopijas.


Dokumentus līdz 2020.gada 27.martam plkst.15:00 lūdzam iesniegt personīgi Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, administrācijas darba laikā vai nosūtīt uz e-pastu dome@lielvarde.lv, vai pa pastu Lielvārdes novada pašvaldībai, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, LV-5070, uz aploksnes norādot „Pieteikums Lielvārdes novada pašvaldības policijas vecākā inspektora amatam”.


Uzziņas var saņemt pa tālruni 28668872 (Lielvārdes novada pašvaldības policijas priekšnieks Artis Mundurs).


Uz pārrunām tiks uzaicināti 2.kārtas pretendenti.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/lielvarde/46296

9. martā, 20:24, Lielvārdes novada jaunumi
lielvarde.lv

Par šo rakstu vēl nav saņemts neviens komentārs.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet