Atgriezties pie raksta

Lielvārdes novada pašvaldība aicina sakopt savus īpašumus

Lai uzturētu sakoptu vidi, sākoties vasaras sezonai, aktuāla ir zālāju un zāliena pļaušana. Lielvārdes novadā ir spēkā saistošie noteikumi "Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Lielvārdes novada teritorijā", kas nosaka kārtību, kādā kopjama Lielvārdes novada administratīvā teritorija un uzturamas tajā esošās ēkas un būves, nodrošinot sanitāro tīrību, teritorijas sakoptību un aizsardzību.

Noteikumi paredz, ka zālājs jeb pļava, kas ir dabīgi izveidojušās lakstaugu un graudzāļu platības ir jāpļauj ne retāk kā divas reizes gadā – līdz 20. jūnijam un līdz 1. augustam. Zālāja pļaušana pilsētas teritorijā ir regulāra zāles pļaušana, nepieļaujot zāles vidējo garumu virs 20 cm un kūlas veidošanos pilsētā; ciemos un teritorijās ārpus apdzīvotām vietām - regulāra zāles pļaušana, nepieļaujot zāles vidējo garumu virs 30 cm un kūlas veidošanos.


Dzīvojamo ēku, sabiedrisko (publisko) ēku pagalmos, publiskajās teritorijās, ražošanas un citu uzņēmumu priekšpagalmos esošais zāliens, kas ir apstādījumu platība pilsētā un ciemos, kas blīvi nosegta ar zemu augošu zālienaugu zelmeni no agra pavasara līdz pirmajam sniegam,  ir jāpļauj regulāri, nepieļaujot zāles vidējo garumu virs 15 cm. Zāliens ir jāpļauj arī īpašumam vai zemes gabalam pieguļošajā teritorijā – no pārvaldīšanā esoša īpašuma robežas līdz tuvākajai gājēju ietvei vai brauktuves malai, bet, ja nav gājēju ietves, ne vairāk kā 6 m platu joslu mērot no zemes gabala robežas, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas.


Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Lielvārdes novada pašvaldības policija, un par to neievērošanu fiziskajām personām var izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz 350,00 euro. Juridiskajām personām - līdz 1000,00 euro. Atkārtota pārkāpuma gadījumā - fiziskajām personām naudas sods no 350,00 euro līdz 750,00 euro, juridiskajām personām - no 1001,00 euro līdz 1400,00 euro.


Vairāk par teritoriju kopšanas noteikumiem lasiet 2018.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr. 22. "Lielvārdes novada teritorijas kopšanas un ēku uzturēšanas saistošie noteikumi".

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/lielvarde/46999

17. jūnijā, 10:57, Lielvārdes novada jaunumi
lielvarde.lv

Jaunākie komentāri

Ļooti dīvainis • 18. jūnijā, 05:39
....... vai varu cerēt, ka mani kaimiņi sakops piegulošo teritoriju?????
D-īvainis • 4. jūnijā, 19:28
.... vai dos degvielu, utt. šo teritoriju sakopšanai?? Un kāpēc būtu jākopj man nepiedrošs īpašums?? Vai varu cerēt, ka pilsēta kādreiz sakops arī manu!!! ŅEMIET TAČU DARBĀ CILVĒKUS UN KOPIET SAVU TERITORIJU !!!!
Dīvainis • 3. jūnijā, 13:38
Divaini gan pilsētas sakopšanas darbu tiek nogrūsta uz privāto pleciem.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet