Atgriezties pie raksta

Trijām Lielvārdes pamatskolas skolotājām piešķirts Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojums "Atzinība"

1. septembrī, svinīgajā Lielvārdes pamatskolas līnijā Lielvārdes novada domes deputāts Edgars Gribusts pasniedza Atzinības rakstus trijām ilggadējām Lielvārdes pamatskolas skolotājām!

17. augustā, ar skolas direktora Anda Pētersona gādību, iesniedzot pieteikumu Apbalvojumu konsultatīvajai padomei, apbalvojumam “Atzinība” tika izvirzītas trīs skolotājas: Anda Bariņa, Sandra Pētersone un Rudīte Kažociņa. Visām skolotājām šogad apritējuši 25 gadi Lielvārdes pamatskolā skolojot Lielvārdes novada skolēnus.


Izvirzot apbalvojumam, par ilggadējo skolotāju un nu jau direktora vietnieci Andu Bariņu pieteikumā sacīts, ka skolotāja jau trešo gadu uzsāks kā direktora vietniece mācību darbā. Līdz šim strādājusi gan kā sākumskolas skolotāja, gan kā sākumskolas mācību pārzine. Anda ir radoša skolotāja, kas ir atvērta jaunākajām mācību metodēm un izglītības novitatēm, to apliecina iesaistīšanās dažādos pasākumos un projektos. Andas vadībā jau trešo gadu Lielvārdes pamatskola ir pilotskola projektam “Skola 2030”. Viņa ar patiesu prieku un aizrautību darbojas pati un kā līdere mudina iesaistīties arī kolēģus.


Lieliski, ģimeniski un ļoti sirsnīgi ir skolotājas organizētie pasākumi, tie ir priecējuši skolēnus un viņu vecākus gan klases vakaros, gan skolas koncertos un dažādās pēcpusdienās. Skolas pasākumos Anda ir iesaistījusi arī savu ģimeni – kā lieliska vecmāmiņa uzstājusies kopā ar saviem mazbērniem, radot īpaši mīļu un sirsnīgu atmosfēru. Klases vakaros bērni vecākus ir ielīksmojuši ap pašu iestudētām ludziņām un dejām, kuru horeogrāfiju ir veidojusi pati Anda.


Andas tiekšanās pēc izcilības un vislabākā rezultāta rosina arī pārējos kolēģus  uzdrošināties izmēģināt jaunas metodes un nebaidīties eksperimentēt. Skolotāja ar savas labās prakses piemēriem nesavtīgi dalās gan savā skolā, gan novadā, gan valstī, tādējādi iedvesmojot kolēģus strādāt radoši, interesanti un inovatīvi.


Apbalvojums "Atzinība" Andai Bariņai piešķirts par ilggadēju profesionālo darbību, mērķtiecīgu darbu izglītības procesa vadībā un attīstībā Lielvārdes pamatskolā.


Sandra Pētersone ir aizrautīga dabas pētniece, apzinīga, izturēta, mierīga. Ar radošu pieeju skolotāja ir veicinājusi skolēnu aktīvu līdzdalību skolas un klases dzīvē. Organizētie klases pasākumi ir pārdomāti, mērķtiecīgi, ar audzinošu un izglītojošu ievirzi. Lai saliedētu klases kolektīvu un veicinātu draudzīgas savstarpējās attiecības, skolotāja organizē interesantas, radošas ekskursijas un klases pasākumus. Organizējot kopīgos pasākumus, skolotājai izveidojusies veiksmīga sadarbība ar skolēnu vecākiem. Ar savu atklāto sarunas veidu par dzīvi iekarojusi skolēnu uzticēšanos.


Sandra spēj atrast kontaktu ar dažāda vecuma bērniem, prot pozitīvi disciplinēt savus audzēkņus ar jauku smaidu. Skolotāja ilgus gadus vada un virza skolēnu pētniecisko, eksperimentālo un praktisko darbību, radoši darbojas ārā – dabā. Skolotāja Sandra labi zina, ko māca, un jūt, kā mācīt, lai būtu interesanti! Skolotāja spēj panākt, ka katrs skolēns pats ir atklājējs – pats domājot un darot nonāk līdz idejām, secinājumiem un jaunām zināšanām. Skolotājai ir bagāta un veiksmīga pieredze skolēnu sagatavošanā bioloģijas olimpiādēm. Viņas audzēkņi ir guvuši regulārus panākumus mācību olimpiādēs. Skolotājas vadītās stundas pārsteidz ar radošumu, plašu zināšanu loku un kvalitāti.


Apbalvojums "Atzinība" Sandrai Pētersonei piešķirts par ilggadēju, mērķtiecīgu, radošu un profesionālu pedagoģisko darbu izglītojamo izaugsmes veicināšanā.


Par skolotāju Rudīti Kažociņu kolēģi velta šādus vārdus: Rudīte Kažociņa ir sava darba entuziaste. Visus sava darba gadus ir bijusi klases audzinātāja sākumskolas skolēniem. Pēc stundām skolā nemanāma, jo garas stundas pavada savā darba kabinetā labojot skolēnu darbus un plānojot nākamās mācību stundas. Skolotāja nesavtīgi veltījusi savu laiku un zināšanas skolēnu izglītošanā. Rudītes stiprā puse ir vēlēšanās dažādot un pilnveidot mācību procesu. Skolotāja māca bērnus būt godīgiem, draudzīgiem, kopīgi pieņemt lēmumus un sadarboties. Rudīte ir stingra, prasīga un neatlaidīga. Viņa ir skolotāja, kura vada mācīšanos, iedvesmo, virza un atbalsta skolēnus izaugsmē, un rosina katru darīt labāko, kas viņa spēkos, veido attīstību veicinošu un iekļaujošu vidi, kurai skolēns jūt piederību. Rudīte prot akcentēt skolēnu radošo spēju un noturīgu rakstura īpašību veidošanu – atbildību, izpalīdzību un labestību.


Rudīte ir pieredzes bagāta skolotāja, kas dalās ar savu pieredzi vadot atklātas stundas un veiksmīgi piedaloties metodisko darbu skatēs. Skolotājas sagatavotās mācību stundas ir aizraujošas gan bērniem, kuriem tās ir interesants piedzīvojums, gan skolotājiem, kuri vēro stundas un smeļas idejas. Rudītei piemīt aktrises talants, kas vairāku gadu garumā skolā ir bijis visiem baudāms gan dzejas lasījumos, gan skolotāju iestudētā izrādē par lācīti Vinniju Pūku galvenajā lomā.


Apbalvojums "Atzinība" Rudītei Kažociņai piešķirts par ilggadēju, mērķtiecīgu, radošu un profesionālu pedagoģisko darbu izglītojamo izaugsmes veicināšanā.


Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumu “Atzinība” piešķir par izciliem sasniegumiem un ievērojamu ilgtermiņa ieguldījumu Novada labā izglītības, kultūras, sporta, tautsaimniecības, veselības aprūpes, sociālajā, un tūrisma jomās, sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un citās ar valsts pārvaldi vai sabiedrisko darbību saistītās jomās, kā arī par ilggadēju, radošu darbu un/vai atzīmējot darba jubilejas.


Sveicam visus skolotājus Zinību dienā, bet jo īpaši apbalvojuma "Atzinība" saņēmējas!


Informāciju sagatavoja:Anita Saka, Informācijas līdzekļu redaktore


Anitas Sakas foto

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/lielvarde/47800

2. septembrī, 21:17, Lielvārdes novada jaunumi
lielvarde.lv

Jaunākie komentāri

Anda • 3. septembrī, 22:02
daudz gramatikas kļūdu

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet