Atgriezties pie raksta

KNAB uzskata, ka vajag prasīt nomas maksu par zemi, dome – ka nevajag

Ogres novada dome no biznesa centra būvniekiem – firmas “Baltic Finanz – Invest” – neprasīja nomas maksu par zemi apmēram pusgadu, bet pēc detālplānojuma apstiprināšanas firma maksā tikai pusi no noteiktās cenas. KNAB domei lūdza pārskatīt lēmumu, jo uzskata, ka par nekustamā īpašuma lietošanu ir jāmaksā. 

Jautājumu šonedēļ izskatīja domes tautsaimniecības komitejā un nākamceturtdien vēl skatīs domes sēdē.  Atgādināsim, ka SIA “Baltic Finanz – Invest” zemi biznesa centra būvei Ogrē, Brīvības ielā 1b un 3a, 
nopirka no uzņēmēja Pētera Dimanta un SIA „Ogres nami”. Lai būve pietuvinātos ielai un iedzīvotāju vajadzībām atstātu vairāk zaļās zonas, firma ar domes lēmumu uz 25 gadiem nomā ieguva 1074 kvadrātmetrus pašvaldības zemes.

Apmēram pusgadu nomas maksu dome par zemi neiekasēja – to paredz līgums, jo, kamēr nav izstrādāts detālais plānojums, nekāda būvniecība nenotiek. Savukārt detālo plānojumu nevar izstrādāt, ja zeme nav īpašumā vai nomā. 

Firma un dome līgumu noslēdza 2005.gada 20.jūnijā. Tajā teikts, ka maksu neiekasē līdz detālplānojuma izstrādāšanas pabeigšanai, bet ne vēlāk kā līdz 2006.gada 1.februārim. Kā apliecina domes jurists Valdis Mūrnieks, no šā gada 1.februāra firma sāka maksāt 50% no noteiktās nomas gada maksas, lai gan detālplānojums vēl nebija apstiprināts. To apstiprināja tikai jūnijā. 50% maksa noteikta līdz ēkas uzcelšanai, bet ne ilgāk par 2006.gada 31.decembri. Tātad no 31.decembra firma maksās par zemes nomu pilnu maksu – 887 latus gadā (ar PVN), ja arī ēka nebūs uzcelta.

KNAB uzskata, ka saskaņā ar  likumu „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, mantu nododot lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu, turklāt aizliegts pašvaldības mantu nodot citām personām bezatlīdzības lietošanā. KNAB domei lūdza pārskatīt lēmumu un noteikt maksu par nekustamā īpašuma lietošanu, jo
līdz šim noteiktā maksa neatbilstot normatīvajiem aktiem.

Domes jurists Valdis Mūrnieks tautsaimniecības komitejas sēdē sacīja, ka   KNAB darbinieki nezina faktus un nav ņēmuši vērā visus apstākļus. KNAB uzsver, ka par zemes gabala lietošanu ir jāmaksā, bet patiesībā firma zemes gabalu vēl nelieto, to izmanto iedzīvotāji. „Firma maksā par teritorijas uzkopšanu, tai pagaidām ir tikai izdevumi un no nomas nav nekāda labuma,” sacīja V.Mūrnieks.

Deputāts Pēteris Dimants sacīja, ka KNAB darbiniekiem ir pasūdzējies kāds no kolēģiem deputātiem. Viņš gan nesauca nevienu vārdā, bet norādīja, ka tā ir kaitniecība. „Sūdzības būtība ir par to, ka neiekasējām naudu. Mums būtu jāatbalsta uzņēmēji, kuri Ogrē grib investēt savu naudu, nevis jāraksta sūdzības par teritoriju, kuru izmanto iedzīvotāji savu suņu kakināšanai,” uzskata P.Dimants.

Deputāts Georgs Gutpelcs to uztvēra personiski, jo tajā pilsētas rajonā dzīvo un viņam ir arī suns. „Man ir priekšlikums visus kaitniekus saņemt ciet un izsūtīt uz Sibīriju,” sacīja G.Gutpelcs.

„Virzīsim lēmuma projektu uz domes sēdi,” steidzināja deputāts Ludvigs Tribockis.

Tautsaimniecības komitejas deputāti nobalsoja par jautājuma izskatīšanu 14.septembra domes sēdē. Lēmuma projekts paredz pagājušajā gadā pieņemto domes lēmumu par nomas maksas noteikšanu atstāt negrozītu.
Domes jurists citējis rindu likumu, kas pamato domes lēmuma atbilstību normatīvajiem aktiem. Piemēram, likumā “Par pašvaldībām” teikts, ka pašvaldības var “noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu)”. Pašvaldību
autonomā funkcija ir “sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu”.
Kopumā domes pagājušā gada lēmums uzskatāms par  sabiedrības interesēm un konkrētajiem lietas apstākļiem atbilstošu, uzskata jurists.

Par domes lēmuma atstāšanu negrozītu nobalsoja visi tautsaimniecības komitejas deputāti. Nebalsoja vienīgi P.Dimants, ievērojot likumu par interešu konflikta novēršanu, jo viņam ar firmu kādreiz bijis darījums.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/1490

2006. gada 8. septembrī, 22:29, Ogres novada ziņas
Ogrenet

Jaunākie komentāri

Māris Ābele • 16. februārī, 17:15
Tiesneši atklāti pārkāpj Cilvēktiesības! Neesmu deklarējis dzīvesvietu, jo lētāk ir samaksāt sodu par dzīvesvietas nedeklarēšanu nekā maksāt tiesas pretlikumīgi (korupcija ) piespriestus maksājumus, kā tas ir civillietā C31275815, kurā trīs LR pilsoņiem Rīgas apgabaltiesas Civillietu kolēģijas 3 tiesneši piesprieda solidāri apmaksāt apsaimniekošanas un komunālos maksājumus + tiesāšanās izdevumus 1696,53 eur apmērā ( kopā aptuveni 2600 eur ) tikai tāpēc, ka šīs personas ir deklarējušās šajā adresē kaut arī tur nedzīvo un nav līgumattiecībās (lietā atrodas šo personu iesniegumi ar paskaidrojumu, ka dzīvesvietu deklarējuši tikai un vienīgi oficiālas komunicēšanas iespējai starp valsti un pilsoņiem). Tiesu sprieda "Agnese Veita", "Ilze Celmiņa" un "Normunds Riņķis", prasītājs SIA "Baltic Finanz Invest" ( investori Riko Šlēgels (Rico Schlegel) un Ulbrihs Eduards Ekarts (Ulbrich Eduard Eckart) , uzņēmumu tiesā pārstāv Gundars Madelis no "TGS Baltic").
Toms • 2006. gada 11. septembrī, 12:04
Varbūt iedzīvotāju nodokļus arī varētu neiekasēt, piemēram, atvaļinājuma laikā, ja ogrēnietis kaut kur aizceļo un pilsētu "neizmanto". Tas ir absurds. Jautājums tikai - vai dome no "savējiem" naudu ņem vai nē? Vai pilsētai naudu vajag vai nē? Vai vajag arī sakārtot Ogres ielas, vai tikai būvēt biznesa un tirdzniecības centrus?
ES • 2006. gada 11. septembrī, 11:43
Es atbalstu Domes rīcību- neiekasēt naudu, kamēr objekts nav sākts celt, jo nauda, kas vēlāk ienāks nekustmā nodokļa formā būs daudz lielāka, mums jābūt tālredzīgākiem.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet