Atgriezties pie raksta

"Latvenergo" un Ogres novada pašvaldība aicina sakopt Vedzes upi

Ar AS "Latvenergo" iniciatīvu 20.maijā tiek uzsākts Vedzes upes tīrīšanas projekts, kas iekļaujas "Latvenergo" koncerna ceļotājzivju populācijas atjaunošanas Daugavā izpētē.

Sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību, biedrību "Mēs zivīm" un zinātniekiem īstenotā 12km garās Vedzes attīrīšana uzlabos tās ekoloģisko kvalitāti un nodrošinās labvēlīgākus apstākļus lašveidīgajām zivīm. "Latvenergo" aicina piedalīties arī Ogres novada iedzīvotājus un vides aktīvistus. Koncerna ceļotājzivju projekta ietvaros tiek pētīta zivju migrācijas atmiņa un to iespējamā atgriešanās Daugavas baseinā. 


Vedze ir viena no Daugavas baseina upēm, kas ir piemērota lašveidīgo – lašu, foreļu un taimiņu, nārstam, jo tās straujteces un dabiskie upes posmi ir ar akmeņainu, oļainu vai granšainu gultni. Upes tīrīšana ir turpinājums "Latvenergo" vairākus gadus realizētajam projektam par ceļotājzivju populācijas atjaunošanu Daugavā un izpēti Daugavas baseina upēs, lai novērtētu to spēju iedzīvoties un instinktīvo migrācijas atmiņu, atgriežoties to sākotnējā dzīves vietā.


12km garās upes tīrīšanu plānots veikt pa posmiem ar darbu noslēgumu augustā.


Noslēdzoties Vedzes upes sakopšanai, ir plānota zivju mazuļu ielaišana. Katrā posmā tiek aicināti līdzdarboties arī Ogres novada iedzīvotāji un vides aktīvisti, līdzi ņemot arī bērnus. Vedzes upes tīrīšanas talkā iesaistīsies Ogres Valsts ģimnāzijas un sākumskolas skolēni, kuriem interesē norises dabā. Bērni apkārtējā mežā uzstādīs novada skolās izgatavotos putnu būrīšus, un, ejot pa takām, iepazīs augus, kā arī zinošu skolotāju vadībā uzzinās par izdzīvošanas iespējām mežā.


Vedzes attīrīšana no sakritušajiem koku sagāzumiem un bebru aizsprostiem uzlabos ūdens caurvades spēju, ekoloģisko kvalitāti un nodrošinās labvēlīgākus apstākļus lašveidīgajām zivīm un strauta nēģim. Šobrīd upē daudzviet dēļ iekritušajiem kokiem ir lokāli krasta izskalojumi, savukārt bebru aizsprosti apgrūtina dabisku migrāciju. 


Tīrīšanas darbi tiks veikti virzienā pret straumi ar rokas instrumentiem bez grunts izņemšanas un upes gultnes pārveidošanas. No upes gultnes izceltos kokus un zarus novietos upes krastā,  un, kur tas iespējams, no upes izceltie koki un zari tiks sašķeldoti. Pārējie atkritumi tiks savākti un nodoti apsaimniekošanai atkritumu apsaimniekošanas organizācijai. Vedzes upes tīrīšanai ir saņemti tehniskie noteikumi no Valsts vides dienesta.


Vedze ir Līčupes pieteka, un tā ietek Ogrē, kopā iekļaujoties Daugavas upes baseinā. Tās garums ir 12km, sateces baseins 26km2. Vedze atrodas Vidzemes Centrālās augstienes rietumu daļā paugurainā reljefā, veidojot lokālus paaugstinājumus, ieplakas un ielejveida pazeminājumus. Savā tecējumā tā šķērso Ērgļu novada Ērgļu, Ogres novada Mazozolu un Amatas novada Zaubes pagastus. 


AS "Latvenergo" kā videi draudzīgs elektroenerģijas ražotājs nepārtraukti pilnveido savas darbības, lai saglabātu un uzlabotu bioloģisko daudzveidību dabā. Ik gadu Daugavas baseina ūdenstilpēs kopumā tiek ielaisti 6 300 000 dažādu sugu zivju mazuļu un kāpuru – laši, taimiņi, līdaklas, vimbas, zandarti, sīgas un nēģi. Savukārt maijā, zivju nārsta laikā, Daugavā pie Ikšķiles un Kaibalas tiek ievietotas 400 mākslīgās zivju nārsta ligzdas.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/38717

2017. gada 18. maijā, 11:39, Aktualitātes
Ogrenet

Par šo rakstu vēl nav saņemts neviens komentārs.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet