Atgriezties pie raksta

Iedzīvotāji spriež par izbūvei nepieciešamajiem ceļu posmiem Foto

19.decembrī Suntažu pagasta Kultūras namā notika publiskā apspriešana par Ogres novada pašvaldībai piederošiem ceļu posmiem bez cietā seguma, kurus nepieciešams pārbūvēt.

Ogres novada pašvaldības dome šī gada 17. augustā pieņēma lēmumu organizēt publisko apspriešanu par Ogres novadam piederošajiem ceļu posmiem bez cietā seguma, kurus uzņēmēji un iedzīvotāji vēlētos redzēt pārbūvētus, turpinot projektu izstrādi un īstenošanu Lauku atbalsta programmas (LAP) 2014. – 2020. gadam atbalsta pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Šīs pašas programmas ietvaros pašvaldība šogad jau īstenoja divus projektus – ir pārbūvēts 1,8 km garš grants seguma ceļa posms Ogresgals – E22 (“Gāršas” – “Stuģi”) un 7,08 km garš grants ceļa posms Meņģele (V964) – “Zvirgzdiņi”. Projekta kopējās izmaksas - 1 575 690,09 eiro (par projektu var lasīt šeit). Šobrīd pašvaldībai ir iespēja piedalīties projekta 2. kārtā, turpinot sakārtot pašvaldībai piederošus grants ceļu posmus. 


Publiskās apspriešanas sanāksmē Suntažos piedalījās Ogres novada pašvaldības Infrastruktūras veicināšanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska, telpiskā plānotāja - galvenā speciāliste lauku infrastruktūras jautājumos Linda Danefelde, pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” Ceļu un pilsētvides nodaļas vadītājs Pēteris Bužers, Suntažu pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Ancāns, Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš, Lauberes pagasta pārvaldes vadītājs Andris Misters, vietējie iedzīvotāji un uzņēmēji. 


A.Romanovska informēja, ka LAP 2014. – 2020. gadam paredz atbalstīt pašvaldības lauku ceļu ar grants segumu būvniecību vai pārbūvi atbilstoši apstiprinātiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un tajos noteiktajām prioritātēm, kā arī pašvaldības apstiprinātiem vērtēšanas kritērijiem. Pašvaldības izveidota komisija pēc saņemtajiem iedzīvotāju priekšlikumiem (tos varēja iesūtīt līdz 2.oktobrim) ir apsekojusi ceļa posmus, kurus projekta ietvaros ieteikuši pārbūvēt iedzīvotāji, uzņēmēji, pagastu pārvalžu vadītāji. Tie izvērtēti pēc noteiktajiem kritērijiem, pārbūvei virzīti pieci ceļu posmi.


Prezentācijā par šī projekta līdzšinējo gaitu iepazīstināja L.Danefelde. Viņa informēja par LAP 2014 – 2020 projektu konkursa kārtību, mērķiem un noteikumiem. Ogres novada pašvaldībai pieejamais publiskais atbalsts atbalsta pasākuma ietvaros ir 2 210 000 eiro, no kuriem 1 184 545,90 eiro pašvaldība ir apguvusi, īstenojot projekta 1. kārtu un šogad pārbūvējot ceļu posmus Ogresgala un Meņģeles pagastā. Šobrīd izstrādes procesā esošā projekta pieteikuma ietvaros plānots apgūt atlikušo pieejamo atbalstu 1 025 454,10 eiro apmērā. 


L.Danefelde informēja, ka pēc aicinājuma iesniegt priekšlikumus saņemti 24 iesniegumi par 17 ceļu posmu pārbūvi, no tiem 3 posmi atrodas valsts īpašumā; 2 posmi atrodas privātīpašumā; 7 posmi nekvalificējas (projekta ietvaros nav attiecināma autoceļu uzturēšanas vai atjaunošanas darbi). No saņemtajiem priekšlikumiem pārbūvei kvalificējas 5 pašvaldības grants ceļi: Ogresgala pagastā posmā “Kauliņi” – “Pīlādži”; Madlienas pagastā A1 posmā “Aveni” – “Šušeni”, B18 posmā P32 – “Dzintari”; Mazozolu pagastā 7222 posmā V312 – “Strautiņi”; Suntažu pagastā autoceļš A1 (t.sk., Suntažu ciema Lakstīgalu iela). 


Par izvirzīto ceļa posmu tehnisko stāvokli informēja P.Bužers, kurš piedalījies ceļu izvērtēšanas komisijā. Viņš atzina, ka kritiskākie ir  ceļa “Kauliņi” – “Pīlādži” posms 3 km garumā Ogresgala pagastā, ceļa “Aveni” – “Šušeni” posms 3,8 km garumā Madlienas pagastā un divi ceļa posmi uz autoceļa A1 Suntažu pagastā – 2,1 km garš ceļa posms no valsts reģionālā autoceļa P8 Sigulda-Ķegums puses un 900 m garš ceļa posms no Juglas ciema uz Suntažu pusi. 


Sanāksmes laikā iedzīvotāji interesējās par ceļu posmu vērtēšanas kritērijiem un punktu skaitu, kādu ieguvuši katrs no minētajiem posmiem. L.Danefelde paskaidroja, ka vērtēšanas kritērijos iekļauti šādi: grants ceļa posmu vispārējs izvērtējums, ceļa posma īpašumtiesības, vai grants ceļa posma pārbūve iekļauta novada attīstības programmā, ceļa posma nozīme teritoriālajā sasniedzamībā, ekonomiski aktīvo lauksaimniecības vienību skaits, lauksaimniecības dzīvnieku skaits, ekonomiski aktīvo nelauksaimniecisko vienību skaits, ekonomiski aktīvo vienību apgrozījums 2016. gadā, komersantu ieguldījums. Būtiski, vai ceļš tiek izmantots skolēnu pārvadājumiem, vai pie tā ir tūrisma infrastruktūra. 


Sanāksmē piedalījās SIA “Ķilupe” pārstāve, kura pauda atbalstu ceļa posma Ogresgala pagastā izbūvei - tas esot kritiskā stāvoklī un to ikdienā izmanto uzņēmums. Vairāki iedzīvotāji un uzņēmēji no Suntažu pagasta pauda atbalstu autoceļa A1 pārbūvei. Suntažu vidusskolas pārstāvis Armands Andžāns atklāja, ka šis ceļa posms ir noslogots – pa to brauc lauku tehnika, notiek skolēnu pārvadājumi, tiek vests piens, uzņēmējiem piegādātas izejvielas. Viņš vaicāja, vai ir pavirzījies jautājums par autoceļa Jugla – Rīga posma asfaltēšanu. P.Bužers atbildēja, ka pašvaldības vadība šo jautājumu risina. Suntažu iedzīvotāja, mikrouzņēmēja, informēja, ka viņa dzīvo pie autoceļa A1 un viņai no Rīgas piecas firmas piegādā izejvielas produkcijas sagatavošanai. “Ar bažām es gaidu paziņojumus savā e-pastā, ka piegādātāji sliktā ceļa stāvokļa dēļ atteiksies man piegādāt izejvielas. Divi jau ir atteikušies, tām pakaļ braucu uz centru,” ar nožēlu un skumjām atzina uzņēmēja. 


V.Ancāns vaicāja, vai A1 izbūves laikā ir plānots nocirst veco koku aleju – par to vaicājuši vairāki iedzīvotāji. P.Bužers skaidroja, ka tie ir ar savu vēsturi, aizsargājami, bet tos noteikti izvērtēs speciālisti un ceļa izbūves projektā varētu paredzēt izbūvēt kabatas, lai tehnika starp tiem var izmainīties.


A.Romanovska pateicās iedzīvotājiem par interesi un viedokļu paušanu, noslēgumā piebilstot, ka uz domes sēdi tiks virzīti apstiprināšanai visi pieci minētie ceļu posmi , kas saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem tiks sakārtoti atbilstoši piešķirtajiem punktiem . Pēc domes lēmuma tiks organizēts iepirkums projektēšanas darbiem, pēc tam – būvniecības darbiem, pēc kā tad arī būs skaidra finanšu pieejamība un pārbūves darbu apjomi. Tikai pēc šo procesu pabeigšanas pašvaldība varēs iesniegt projektu Lauku atbalsta dienestā finansējuma saņemšanai. Plānots, ka pēc minēto procesu veikšanas reālie būvniecības darbi varētu notikt 2019. gada pirmajā pusē. 

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/40445

2017. gada 22. decembrī, 07:34, Aktualitātes
www.ogresnovads.lv

Par šo rakstu vēl nav saņemts neviens komentārs.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet