Atgriezties pie raksta

Vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijai izmantos ārpakalpojumu

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 21. decembrī pieņemts lēmums likvidēt Ogres novada Sociālā dienesta struktūrvienību "Laipas" – Krīzes centru vardarbībā cietušiem bērniem.

Sociālā dienesta vadītājai Sarmītei Ozoliņai uzdots Darba likumā paredzētajā kārtībā un termiņos brīdināt darbiniekus par struktūrvienības likvidēšanu.


Domes sēdē S.Ozoliņa ziņoja, ka 2018.gadā būtiski palielinās Ogres novada Sociālā dienesta sociālo pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamais budžeta izmaksu apmērs, jo ievērojami pieaug klienta uzturēšanās maksas apmērs ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs, kā arī palielinās bērnu ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu izmaksas.


Pārskatot Ogres novada Sociālā dienesta sniegtos sociālos pakalpojumus un to izmaksu apmērus, tika konstatēts, ka lielākās izmaksas saistītas ar Ogres novada sociālā dienesta struktūrvienības Krīzes centrs vardarbībā cietušiem bērniem "Laipas".


Latvijā notiek deinstitucionalizācijas process, lai mainītu līdzšinējo sistēmu pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem un bērniem ar garīga rakstura traucējumiem un veicinātu šo personu integrēšanos sabiedrībā.


Arī Ogres novada pašvaldība ir iesaistījusies deinstitucionalizācijas procesā, un telpās Suntažu ielā 2, Ogrē, kur atrodas Krīzes centrs "Laipas" nākotnē plānots realizēt konkrētajai mērķgrupai paredzētus sociālos pakalpojumus.


Lai tos nodrošinātu, būs nepieciešams veikt ēkas renovāciju, jo tā ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. Tā kā deinstitucionalizācijas projekta veiksmīgai realizēšanai būs nepieciešams piemērot telpas deinstitucionalizācijas procesa mērķgrupas vajadzībām, Krīzes centru "Laipas" būs nepieciešams pārvietot uz citām piemērotām telpām.  Pašvaldības rīcībā šobrīd nav atbilstošu telpu, savukārt telpu īre būtiski palielinātu sociālā pakalpojuma izmaksas.


Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa paredz to, ka pašvaldībai, kuras teritorijā ir deklarētā personas dzīvesvieta, ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, savukārt 9. panta ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldības, kuras nav izveidojušas nepieciešamos sociālo pakalpojumu sniedzējus, slēdz līgumus ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem savā teritorijā vai ar citām pašvaldībām par minēto sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksu. Šie sociālie pakalpojumi pilnībā vai daļēji tiek finansēti no pašvaldības budžeta.


"Ņemot vērā Krīzes centra vardarbībā cietušajiem bērniem "Laipas" uzturēšanas augstās izmaksas, ir lietderīgi piesaistīt ārpakalpojuma sniedzēju, kas nodrošinātu vardarbībā cietušo bērnu rehabilitāciju," atzīst S. Ozoliņa.


Krīzes centra "Laipas" izdevumi 2016.gadā bija 105 590 eiro. Apzinot konkrētā sociālā pakalpojuma sniedzējus un to sniegtā sociālā pakalpojuma vidējo izcenojumu, lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu 2016.gada apjomā, slēdzot līgumu ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, ir nepieciešami 45 000 eiro gadā. Līdz ar to, piesaistot pakalpojuma nodrošināšanā citus sociālo pakalpojumu sniedzējus, Ogres novada sociālā dienesta budžetā varētu ietaupīt aptuveni 60 590 eiro gadā.


2018. gada budžeta ietaupījums samazināsies par darbiniekiem kompensācijās izmaksājamo summu, kā arī izdevumiem, kas saistīti ar Krīzes centra "Laipas" mēbeļu un inventāra pārvietošanu uz citu Ogres novada Sociālā dienesta struktūrvienību telpām.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/40450

2017. gada 22. decembrī, 09:39, Aktualitātes
www.ogresnovads.lv

Jaunākie komentāri

Nelabā • 2017. gada 24. decembrī, 10:46
Sarmīte un Ilona, visu laiku tā stāvējāt un kritāt par krīžu centra lietderību, tagad kažoks uz otru pusi , izrādās ,,pēkšņi'' kopš 2016. gada par dārgu, nenormāli dārgi bija visu laiku, kad tur bērnu gandrīz nebija, bet tagad - Helmanim runāt pretī ir bīstami.
Marīte • 2017. gada 23. decembrī, 22:36
Ja pirksim ārpakalpojumu tad tas sanāka , ka ieekonomēsim 60tūkstošus. Parezs lēmums.
reorganizētājs • 2017. gada 23. decembrī, 00:31
Nākamajai reorganizācijai pakļaut sēdē balsojušo deputātu smadzenes.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet