Atgriezties pie raksta

Videokonferencē pārrunā, kā efektīvāk uzturēt ceļus Ogres novadā

4. janvārī Ogres novada pašvaldībā notika videokonference, kurā pašvaldības vadība ar pagastu pārvalžu vadītājiem pārrunāja aktuālos jautājumus, kas saistīti ar grants ceļiem novadā.

Videokonferencē piedalījās Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš, Ogres novada pašvaldības Infrastruktūras veicināšanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska, pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” Ceļu un pilsētvides nodaļas vadītājs Pēteris Bužers, pagastu pārvalžu vadītāji.


2017. gada 21. decembrī Ogres novada dome pieņēma lēmumu apstiprināt Ogres novada pašvaldības autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programmu 2018. – 2020.gadam. Tajā ir iezīmēti paredzamie finanšu līdzekļi, kādus novads tuvāko trīs gadu laikā saņems no valsts Autoceļu fonda kā mērķdotācijas pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanai, sakārtošanai. 2018. gadā tie ir 921 507 eiro, 2019. gadā – 920 977 eiro, 2020. gadā – 962 457 eiro. Katru gadu arī pašvaldība piešķir finanšu resursus pagastu ceļu un ielu uzturēšanai. Pašvaldības vadība un speciālisti ir izvērtējuši situāciju novada pagastos un turpmāk sadarbībā ar pagastu pārvaldniekiem strādās, lai šie un pašvaldības budžeta līdzekļi tiktu izlietoti pēc iespējas efektīvāk.
 
Videokonferences laikā E. Helmanis vērsa uzmanību uz to, ka novada pagastos vairāki ceļi ir kritiskā stāvoklī – tie jāapseko un jāizvērtē, kuri tiks laboti vispirms, ņemot vērā, vai tie tiek izmantoti uzņēmējdarbībā un cik pie tiem atrodas mājsaimniecību.
 
Ceļu stāvokli novadā raksturoja P.Bužers. Viņš minēja, ka šobrīd ilgstošu lietavu rezultātā daudzi ceļi visā Latvijā ir ļoti sliktā stāvoklī, applūduši un pat slēgti, un aicināja pagastu pārvalžu vadītājus pievērst uzmanību ceļu stāvoklim savā pagastā, tos apsekot un izvērtēt, kurus ceļa posmus būtu jāliedz izmantot smagajai tehnikai, lai ceļi netiktu bojāti vēl vairāk. Iedziļinoties ceļu uzturēšanas kārtībā novada pagastos, P.Bužers secinājis, ka tam paredzēto finansējumu ir iespējams izlietot efektīvāk. Pirmkārt, pakāpeniski atjaunojot tos ceļu posmus, kuri ir sliktākā tehniskā stāvoklī, raugoties visa novada mērogā un ieguldot līdzekļus prioritārā secībā. Otrkārt, apzinot pieejamo ceļu uzturēšanas tehniku novada pagastos, izvērtējot to tehnisko stāvokli un cilvēkresursus, kas ar to strādā, lai atjaunotie ceļu posmi tiktu profesionāli uzturēti un ilgāk kalpotu. Treškārt, apsekojot novadā esošos karjerus un izvērtējot iespējas pašiem tos apsaimniekot un izmantot tajos pieejamos materiālus. P.Bužers vērsa uzmanību uz to, ka 2018. gadā lielāku uzmanību vajadzētu pievērst apauguma novākšanai, grāvju atjaunošanai, un aicināja pagastu pārvalžu vadītājus izmantot pakalpojumu, ko piedāvā vairāki uzņēmumi - bez maksas attīra ceļu malas no krūmiem, šo materiālu nododot šķeldošanai. Pozitīva pieredze un sadarbība ar šādu uzņēmumu notikusi jau Ogresgala pagastā.
 
Lai pašvaldība varētu turpināt darbu pie kvalitatīvas Ogres novada pašvaldības autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programmas 2018. – 2020. gadam īstenošanas, A.Romanovska aicināja pagastu pārvalžu vadītājus sagatavot un iesniegt informāciju par resursiem ielu un ceļu uzturēšanā (tehnika, cilvēkresursi, karjeri).
 
G.Sīviņš uzsvēra, ka pagastu pārvaldniekiem, domājot par ielu un ceļu apsaimniekošanu savā pagastā, ir jādomā visa novada mērogā. Viņš ierosināja pagastu pārvaldniekiem kopā ar P.Bužeru izstrādāt novada ceļu karti, kurā iezīmēt karjerus, ceļu posmu kritiskākos punktus un kopā lemt par turpmāko ceļu apsaimniekošanas kārtību novadā, lai pēc iespējas efektīvāk izmantotu pieejamos resursus.
 
E.Helmanis vērsa uzmanību uz to, ka novadā ir nepieciešams ieviest vienotu kārtību, kā sadarboties ar uzņēmējiem, kas izcērt un izved kokmateriālus, kā vienoties ar viņiem par ceļu uzturēšanu un sakārtošanu pēc darbu pabeigšanas. Suntažu pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Ancāns šim mērķim ieteica izstrādāt saistošos noteikumus. Ķeipenes pagasta pārvaldes vadītājs Vilnis Sirsonis vaicāja par iespējām visā novadā apstiprināt vienotas ceļu tehniskās specifikācijas.
 
Konferences noslēgumā E.Helmanis aicināja pagastu pārvalžu vadītājus pievērst pastiprinātu uzmanību ceļu stāvoklim un ceļu apsaimniekošanas jautājumiem, lai jau tuvākajā laikā varētu kopīgi lemt par konkrētu rīcību turpmākā ceļu apsaimniekošanas kārtībā novadā.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/40517

2018. gada 5. janvārī, 12:04, Aktualitātes
www.ogresnovads.lv

Jaunākie komentāri

james henry • 2018. gada 17. februārī, 03:56
Piedāvājam steidzamu aizdevumu. Visu problēmu saistībā ar aizdevumu ir jāatrisina īsā laika periodā ar zemu 3% procentu likmi un ilgāku par 20 gadiem, ko jūs gaida, piemērojot tagad, un atrisināt problēmu vai sākt uzņēmējdarbību ar aizdevumu, kas maksā dažādi rēķini vienkārši nosūtiet mums e-pastu   E-pasts: Makeke122@gmail.com
!>? • 2018. gada 7. janvārī, 19:41
Tas ceļs kritizē domes vadību kas pieļauj ceļam būt kritiskā stāvoklī.
Pajoļi • 2018. gada 7. janvārī, 11:52
Tālākais brauciens ir pusstundas attālumā šiem pārvalžu vadītājiem, lai tiktos klātienē un runātu par būtiskām lietām. Te kaut kāds iestudēts teātris, lai būtu ko Ogrenetā uzrakstīt, tādējādi demonstratīvi imitētu, ka notiek aktīvs darbs. Un ne jau šāda tāda lauku pašvaldība, bet moderna - izmanto modernas tehnoloģijas. Tas obligāti ir jāuzsver - pirmais vārds gan virsrakstā gan pašā rakstā - videokonference.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet