Atgriezties pie raksta

Ogres novadam ir vienas no zemākajām kredītsaistībām Latvijas pašvaldību vidū

Ceturtdien Ogres novada pašvaldības domes sēdē tika apstiprināts 2018. gada budžets. Ieņēmumi plānoti 51 134 279 EUR apjomā, kas ir par 2,2% vairāk, nekā bija 2017.gadā.

Kopā ar Valsts kases kredītu 17 140 410 EUR un budžeta atlikumu uz 2018. gada 1. janvāri 8 071 482 EUR pieejamie finanšu resursi pašvaldības budžetā 2018. gadā plānoti 76 346 171 EUR apjomā. 


Plānotais izdevumu apjoms ir 72 075 645 EUR, kas, salīdzinot ar 2017. gada budžeta izpildi, ir par 30,8% lielāks. 


Izdevuma apjoma palielināšana saistīta ar nozīmīgu infrastruktūras objektu izbūvi. 2018. gada budžetu var nodēvēt par vēsturisku, jo pirmo reizi pašvaldības budžetā ieplānots apjomīgs finansējums – 4 000 000 EUR – gājēju tuneļa un autotransporta tuneļa izbūvei zem dzelzceļa Ogrē. Turpinās projekta realizācija saistībā ar plūdu riska mazināšanu Ogres upes lejtecē pie ietekas Daugavā, ielu un ceļu pārbūves projektu realizācija pilsētā un pagastos, izglītības un sociālās jomas iestāžu ēku renovācija, uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstības projekta realizācija, lai sakārtotu degradētās rūpnieciskās teritorijas un radītu jaunas darbavietas, kā arī citi projekti. 


Finansējumu attīstības projektu realizēšanai pašvaldība iegūst, piesaistot Eiropas Savienības fondu un citu finansējuma avotu līdzekļus, tostarp arī kredītresursus, ievērojot valstī noteiktos aizņēmumu mērķus. Kā zināms, pašvaldības ir tiesīgas ņemt aizņēmumus tikai gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzētajā kopējā pieļaujamā palielinājuma apjomā un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, un kredīts var tikt piešķirts tikai tām pašvaldībām, kurām to pieļauj kredītportfelis (pieļaujamais kredītportfeļa apjoms ir līdz 20%) un kuras ir spējīgas regulāri veikt kredītmaksājumus. Ogres novada pašvaldības kredītsaistību īpatsvars pret kārtējā gada budžeta ieņēmumiem ir 4,33%, viens no zemākajiem Latvijas pašvaldībās (pēc Valsts kasē pieejamās informācijas, uz 30.11.2017., piemēram, Valmierai kredītsaistību īpatsvars ir 9,63%, Jēkabpilij 11,82%, Daugavpilij 10,16%, Rēzeknei 6,51%, Strenču novadam 14,58%, Ķeguma novadam 10, 01%, Lielvārdes novadam 8,68%). 


Kredīts netiek ņemts, kā nereti mēdz teikt, “noēšanai” jeb ikdienas tēriņiem, bet gan ieguldījumam nākotnē, un sakārtoto infrastruktūras objektu nākotnes vērtība ir daudz augstāka nekā pašreizējās izmaksas. Šobrīd pašvaldībām ir iespēja saņemt Eiropas Savienības fondos pieejamos finanšu resursus, tas ir jāizmanto, un Ogres novada pašvaldība to dara, apzinoties, ka pašvaldības līdzfinasējuma un projekta izmaksu priekšfinansējuma nodrošināšanai ir jāņem kredīts. Svarīgi, ka pēc projekta realizācijas pašvaldības budžets saņem atpakaļ pašvaldības priekšfinansējuma nodrošināšanai ieguldītos līdzekļus projekta realizēšanā, ko tālāk pašvaldība izmanto kredīta pamatsummas dzēšanai.


Ogres novada pašvaldības 2018. gada budžetā kredīts plānots 17 140 410 EUR lielā apjomā, t.sk projekta līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai šādiem investīciju projektiem: projekta “Degradētās teritorijas Pārogres industriālajā parkā revitalizācija” 2 857 374 EUR;  aizsargmola būvniecība pie Ogres ietekas Daugavā ar mērķi novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ogres pilsētā 4 243 747 EUR; grants ceļu bez cietā seguma posmu pārbūvei Ogres novadā 500 000 EUR; ēkas Parka ielā 1, Ogrē siltināšanai un rekonstrukcijai, pielāgojot to pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 527 487 EUR; ēkas Upes prospektā 16, Ogrē, siltināšanai un rekonstrukcijai, pielāgojot to Ogres novada Sociālā dienesta un tā struktūrvienību vajadzībām 1 229 660 EUR; ēkas Upes prospektā 16, Ogrē, siltināšanai un rekonstrukcijai, pielāgojot to Ogres novada Sociālā dienesta un tā struktūrvienību vajadzībām – projekta dokumentācijas izstrādei 315 872 EUR; projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ogres 1. vidusskolā” realizēšanai 292 835 EUR; projekta “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā” realizēšanai  2 200 000 EUR; projekta “Ogresgala pamatskolas sporta zāles atjaunošana un modernizēšana Ogres novada iedzīvotāju sportisko aktivitāšu dažādošanai” realizēšanai 19 176 EUR; Ķeipenes dzelzceļa stacijas ēkas atjaunošanai 85 876 EUR; projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” 292 700 EUR; ERAF līdzfinansētais projekts “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” 820 000 EUR. 


Kredītu summā ietilpst arī pašvaldības budžeta finansējums Daugavpils šosejas (A6) atjaunošanai sadarbībā ar Latvijas valsts ceļiem 323 617 EUR, Ogres novada Kultūras centra kāpņu ansambļa pārbūvei 181 974 EUR, Teātra telpu izbūvei Ogres novada Kultūras centrā 180 000 EUR, Jāņa Čakstes prospekta pārbūvei 2 257 406 EUR, Rūpnieku ielas pārbūvei 717 686 EUR, automašīnas iegādei Ogres novada pašvaldībai 47 000 EUR, automašīnas iegādei Ogres novada Sociālajam dienestam 20 000 EUR un automašīnas iegādei Ogres novada pašvaldības policijai 28 000 EUR.


Paskaidrojumu par Ogres novada pašvaldības 2018. gada budžetu var skatīt ŠEIT.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/40605

2018. gada 18. janvārī, 18:50, Aktualitātes
Ogrenet

Jaunākie komentāri

oceanicfinance • 2018. gada 29. janvārī, 03:21
Tas ir Oceanicfinance, mēs piedāvājam aizdevumus privātpersonām un uzņēmumiem visā pasaulē, mums ir reģistrēta un licencēta aizdevumu sabiedrība. Vai jums ir nepieciešams aizdevums, lai samaksātu rēķinus? Vai jums ir nepieciešams aizdevums, lai uzsāktu uzņēmējdarbību? vai jums ir nepieciešams aizdevums, lai nopirktu dzīvokli? mēs piedāvājam visa veida aizdevumus no 2 000 eiro līdz 2 000 000 eiro, ja jūs interesē saņemt jebkāda veida aizdevumu. E-pasts: Oceanicfinance113@gmail.com vai whatsApp: +1 (267) 725-7570
3.14... to vietējais • 2018. gada 22. janvārī, 12:27
Hansa Electronics (HansaMatrix) jaunā ceha uzbūve
vietējais • 2018. gada 22. janvārī, 09:51
1) Esot Namsaimnieka māju vecajo sapulcē, sapratu, ka Ogres centrālie siltumtīkli, lielākoties, ir sliktā tehn. stāvoklī - kad tie tiks sakārtoti līdz bezavāriju/efektīvam līmenim? 2) Privātmāju rajonu pieslēgums centralizētai kanalizācijai - kad sāks risināt šo? (vai tas tiek ņemts vērā pārbūvējot esošās ielas Amatnieku, Rūpnieku?)

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet