Atgriezties pie raksta

PA "Ogres namsaimnieks" reorganizēs līdz 1.jūlijam

Domes sēdē deputāti lēma par izmaiņām šā gada 25. janvārī pieņemtajā lēmumā saistībā ar Ogres novada pašvaldības aģentūras "Ogres namsaimnieks" reorganizāciju.

Kā zināms, šobrīd turpinās PA "Ogres namsaimnieks" reorganizācijas process, kuram beidzoties, daļa pašreizējās aģentūras funkciju tiks deleģēta SIA "Labs nams".


Ar domes lēmumu ir noteikts PA "Ogres namsaimnieks" reorganizācijas beigu datums, un tas ir 2018.gada 1.jūlijs.


Izdarot grozījumus iepriekš pieņemtajā lēmumā, dome ir precizējusi SIA "Labs nams"  deleģējamās funkcijas, un tās ir: • pārvaldīt SIA valdījumā nodoto nekustamo īpašumu – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un ar tām funkcionāli saistītās ēkas (būves) un piesaistītos zemes gabalus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

 • pārvaldīt Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta teritorijā centralizētās siltumapgādes sistēmas, t.sk. tīklus, ar tiem funkcionāli saistītās ēkas (būves), katlu mājas, tām piesaistītos zemes gabalus;

 • nodrošināt komunālos pakalpojumus – siltumapgādi, atkritumu apsaimniekošanu Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta teritorijā;

 • nodrošināt centralizētā dispečeru dienesta darbību;

 • savas kompetences ietvaros sniegt maksas pakalpojumus Ogres novada fiziskām un juridiskām personām saskaņā ar SIA apstiprinātu cenrādi;

 • nodrošināt visu pašvaldības iestāžu ārējo siltumtīklu avāriju novēršanu Ogres pilsētas un Ogresgala teritorijā; nodrošināt valdījumā un apsaimniekošanā esošu māju iekšpagalmu remontdarbus;

 • pārvaldīt valdījumā nodoto pašvaldības mantu, organizējot racionālu tās apsaimniekošanu;

 • vadīt un realizēt pašvaldības, valsts mēroga un starptautiskus projektus un programmas, kas saistītas ar SIA valdījumā nodotā Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanu.


 PA "Ogres namsaimnieks" kompetencē pēc reorganizācijas paliks šādas funkcijas: • pārvaldīt aģentūras valdījumā nodoto Ogres novada pašvaldības nekustamo īpašumu – sociālās mājas, dzīvnieku patversmi, Ogres novada pašvaldībai piederošus dzīvokļu īpašumus un ar šiem nekustamajiem īpašumiem saistītos zemes gabalus;

 • organizēt aģentūras valdījumā nodoto nedzīvojamo ēku (telpu) izmantošanu un veikt to uzskaiti;

 • pārvaldīt Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta teritorijā ūdensapgādes, fekālās un lietus kanalizācijas sistēmas, t.sk. tīklus, ar tiem funkcionāli saistītās ēkas (būves), sūknētavas, attīrīšanas iekārtas u.c., tām piesaistītos zemes gabalus, organizējot to apsaimniekošanu;

 • organizēt ūdenssaimniecības pakalpojumus, nodrošinot Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta teritorijā (ūdens ieguvi, uzkrāšanu, sagatavošanu lietošanai, t.sk. atdzelžošanu un novadīšanu ūdensvada tīklā, ūdens piegādi no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma saņēmējam;

 • kanalizācijas notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un attīrīšanu, izmantojot centralizētos kanalizācijas tīklus, notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu līdz izplūdei ūdenstilpē;

 • lietus kanalizācijas ekspluatāciju un rekonstrukciju pašvaldības piešķirtā finansējuma ietvaros);        

 • nodrošināt visu pašvaldības iestāžu ārējo ūdens un kanalizācijas tīklu avāriju novēršanu Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta teritorijā;

 • organizēt pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu un dzīvojamo telpu remontdarbus un darbu izpildes kontroli;

 • nodrošināt virszemes ūdeņu pārsūknēšanas stacijas "Norupīte" darbību;

 • pārvaldīt aģentūras valdījumā nodoto pašvaldības mantu, organizējot racionālu tās apsaimniekošanu;

 • nodrošināt dzīvnieku patversmes darbību un veikt klaiņojošo suņu un kaķu izķeršanu Ogres novada teritorijā;

 • vadīt un realizēt pašvaldības, valsts un starptautiskus projektus un programmas, kas saistītas ar aģentūras valdījumā nodotā nekustamā īpašuma apsaimniekošanu;

 • nodrošināt Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta teritorijas labiekārtošanu un uzturēšanu;

 • nodrošināt pašvaldības ielu (ceļu) grāvju un grāvju ierīkošanu un tīrīšanu Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā;

 • organizēt Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta ielu un pagalmu apgaismojuma uzturēšanu un remontdarbus;

 • apkopot informāciju par Ogres pilsētas ielām un tiltiem un pagastu ceļiem un tiltiem un iesniegt to Ogres novada pašvaldības domes centrālajā administrācijā;

 • nodrošināt nepieciešamo ceļa zīmju un aizsargbarjeru uzstādīšanu, to uzturēšanu un nomaiņu Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā;

 • nodrošināt Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā esošo Ogres novada pašvaldības mežu, parku un apstādījumu apsaimniekošanu; nodrošināt pašvaldības ielu, ceļu, stāvlaukumu un trotuāru uzturēšanu un remontdarbus Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā, lauku ceļu uzturēšanu Ogresgala pagastā;    

 • nodrošināt peldbaseina un saunas pakalpojumus; savas kompetences ietvaros sniegt maksas pakalpojumus Ogres novada fiziskām un juridiskām personām saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes apstiprinātu cenrādi;

 • nodrošināt kapsētu uzturēšanu, kapu vietu uzskaiti un piešķiršanu, nodrošināt kapsētu pārziņa pienākumus un tiesības Ogres pilsētā, Ogresgalā un Ciemupē. 


PA "Ogres namsaimnieks" funkcija, kas saistīta ar veselības veicināšanas un profilakses pasākumu organizēšanu, tajā skaitā iedzīvotāju informēšanu, konsultēšanu, izglītošanu, personisko iemaņu attīstīšanu, dzīvesveida un kaitīgu paradumu maiņas veicināšanu visās vecuma grupās tiks nodota Ogres novada Sporta centram.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/41315

2018. gada 19. aprīlī, 19:57, Aktualitātes
www.ogresnovads.lv

Jaunākie komentāri

imperiālisma • 2018. gada 22. aprīlī, 10:58
klupšnas akmens ir tas ka pavalstnieki neiet balsot
Namsaimnieks... • 2018. gada 21. aprīlī, 20:58
Sit augstu vilni ......REORGANIZĒ sev kabatās....
briedi alni • 2018. gada 21. aprīlī, 18:01
Kauns ir tad, kad visa brigāde rāda uz Tevi ar pirkstiem un saka: "Kauns, kauns, Tev biksēs auns, un tu smaidi tā itkā būt viņu visu draudziņš un Tev bikss būtu pillas, kas var zināt kādu viltu dziesmu tava mēle dziedās jau rīt."

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet