Atgriezties pie raksta

Varēs pieteikties ēdināšanas pabalstam izglītības iestādēs

Sākoties jaunajam mācību gadam, ir iespēja pretendēt uz ēdināšanas pabalstu Ogres novada izglītības iestādēs (skolās, bērnudārzos), informē Ogres novada pašvaldība.

Pieteikties pabalstam aicina:  • daudzbērnu ģimenes (vienā mājsaimniecībā audzina un aprūpē 3 vai vairāk bērnus līdz 24 gadu vecumam, kuri turpina mācības vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādē);

  • ģimenes, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;

  • ģimenes, kurās ir bērns ar  invaliditāti.
     


Ģimenei ir jābūt deklarētai Ogres novadā.
 
Iesniegumu par pabalsta pieprasīšanu var iesniegt Ogres, Madlienas, Suntažu un Taurupes sociālajos centros, izglītības iestādē, Ogres novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā.
 
Vienā iesniegumā var pieprasīt ēdināšanas pabalstu visiem mājsaimniecībā esošiem bērniem. Iesniegumā obligāti jānorāda vecāku kontakttālruni, bērna apmeklēto izglītības iestādes nosaukumu un klasi. Bērniem, kuri mācās 1.-4.klasē, ēdināšanas izmaksas tiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem, un iesniegums uz ēdināšanas pabalstu nav jāraksta.
 
Detalizētu informāciju par pabalsta apmēru, piešķiršanas kritērijiem, pieprasīšanas kārtību un iesniedzamajiem dokumentiem skatīt Ogres novada saistošajos noteikumos Nr.15/2016 "Par ēdināšanas pabalstu" vai vēršoties Ogres, Madlienas, Suntažu un Taurupes sociālajos centros, atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai. 

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/42079

2018. gada 13. augustā, 10:50, Aktualitātes
www.ogresnovads.lv

Jaunākie komentāri

bbb • 2018. gada 13. augustā, 13:56
šeit: http://www.ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/normativie_akti_un_attistibas_planosanas_dokumenti/saistosie_noteikumi1/izglitiba/
aaa • 2018. gada 13. augustā, 12:54
kur atrast šos Ogres novada saistošos noteikumus Nr.15/2016 "Par ēdināšanas pabalstu???
var uzzināt? • 2018. gada 13. augustā, 11:47
var uzzināt, kurās skolās ir brīvpusdienas visiem skolēniem?

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet