Atgriezties pie raksta

Madlienas pagastā plāno būvēt olu un olu produktu ražotni

Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē šodien, 13. septembrī, pieņemts lēmums atbalstīt  olu un olu produktu ražotnes izveides veicināšanu Ogres novadā.

Pašvaldība ir saņēmusi SIA "Gallusman" valdes priekšsēdētāja Arņa Veinberga iesniegumu ar informāciju par "OVOSTAR Union" uzņēmumu grupas plāniem Ogres novadā uzbūvēt modernu un augsti efektīvu olu un olu produktu ražotni un ar lūgumu Ogres novada pašvaldībai atbalstīt un sadarboties šīs ražotnes izveidē, tostarp nodrošinot ražotnes darbībai nepieciešamā pieslēguma elektrotīkliem izbūvi.


Uzņēmuma vadītājs informē, ka starp SIA "Gallusman" un rūpnīcas būvniecības vietai izvēlētā zemes gabala īpašnieku ir noslēgta nodomu vienošanās par zemes gabala iegādi.


Ražotnes būvniecību paredzēts īstenot divās kārtās – pirmajā kārtā uzbūvējot ražotni 3 miljonu dējējvistām, savukārt otrajā kārtā paredzēts paplašināt ražošanu, palielinot dējējvistu skaitu līdz 6 miljoniem.


Plānots pakāpeniski palielināt ražotnē nodarbināto personu skaitu, pie pilnas ražošanas jaudas nodarbinot 200 darbiniekus.


Ražotnē paredzēts orientēties tikai uz kūtīs dēto olu ražošanu, ievērojot tendences Eiropas un pasaules tirgū, kad mazumtirgotāji pakāpeniski atsakās no sprostos dētām vistu olām. Saražoto produkciju plānots realizēt gan kā čaumalu olas, gan kā šķidros un sausos olu produktus, kas plaši tiek izmantoti pārtikas rūpniecībā. Saražoto produkciju paredzēts realizēt galvenokārt eksporta tirgos – līdz 90% no saražotā apjoma.


Ražotnes pirmās kārtas būvniecību uzņēmums plānot īstenot pusotra – divu gadu laikā no būvniecības uzsākšanas brīža.


Uzņēmuma vadītājs lēš, ka ražotnē nodarbināto personu iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs varētu sasniegt 700 tūkstošus eiro gadā. Tā kā lielāka daļa nodarbināto būšot Ogres novadā deklarētie iedzīvotāji, tad ik gadu varētu papildināt arī novada pašvaldības budžeta ieņēmumus.


Tāpat pašvaldības budžetu papildinās arī nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi.


Uzņēmējs sola, ka ražotnes projektēšanā īpaša uzmanība tikšot pievērsta iespējamās negatīvās ietekmes uz vidi novēršanai, piemēram, lai novērstu iespējamās smakas no putnu novietnēm, ražošanas procesā paredzēts īstenot sauso kūtsmēslu savākšanas tehnoloģiju, kas mūsdienās tiek pielietota vairumā no Eiropas valstu modernajām putnu fermām. Šī tehnoloģija neļauj vienuviet uzkrāties putnu mēsliem, jo pa speciālām transportēšanas lentām no putnu novietnēm tie nepārtraukti tiek novadīti uz glabāšanas vietu, vienlaikus nodrošinot to kaltēšanu.


Ražotnes būvniecības ietvaros ir paredzēts uzbūvēt biogāzes koģenerācijas staciju, tādējādi vienlaikus atrisinot virkni jautājumu saistībā ar kūtsmēslu uzglabāšanu un pārstrādi. No putnu novietnēm novadītie kūtsmēsli biogāzes stacijas slēgtajos kolektoros tiks izmantoti elektrības un siltumenerģijas ražošanai galvenokārt pārstrādes procesa nodrošināšanai. Pēc kūtsmēslu tehnoloģiskās pārstrādes atlikusī sausna tiks sagatavota realizācijai granulēta organiska un efektīva augsnes mēslojuma veidā.


Ražotni plānots būvēt Madlienas pagastā. Kopējā apbūve zemes gabalā paredzēta 140 tūkstošu kvadrātmetru platībā. Kopējās ražotnes būvniecības izmaksas plānotas vismaz 15 miljonu eiro apmērā, neskaitot ražošanas iekārtu iegāde un biomasas koģenerācijas stacijas būvniecības izmaksas.


Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana ir ietverta Ogres novada attīstības programmā kā ilgtermiņa prioritāte. Pieņemot lēmumu par olu un olu produktu ražotnes izveides veicināšanu Ogres novadā, Ogres novada pašvaldības Infrastruktūras veicināšanas nodaļai ir uzdots veikt izpēti par iespēju atbalstīt SIA "Gallusman" "OVOSTAR Union" uzņēmumu grupu olu un olu produktu ražotnes izveidē Ogres novadā Eiropas Savienības vai valsts līdzfinansētajās uzņēmējdarbības atbalsta programmās.


Infrastruktūras veicināšanas nodaļai un Juridisko nodaļai ir arī jāveic izpēte par iespēju atbalstīt olu un olu produktu ražotnes izveidi Ogres novadā  AS "Sadales tīkls” un privātās publiskās partnerības vai citu sadarbības formu ietvaros.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/42280

2018. gada 13. septembrī, 10:34, Aktualitātes
www.ogresnovads.lv

Jaunākie komentāri

bertina03 • 2018. gada 4. oktobrī, 19:03
aizdevuma piedavajums 5000 eiro 150,00000000 eiro e-pasta Adresi: servicepeakgroup@hotmail.com whatsapp numurs: whatsapp numurs: +33756874868 Paldies
> to Lotei • 2018. gada 23. septembrī, 21:29
Skolā gāju, bet tur viens otru apsaukāt komentāros nemācīja. Varbūt ne tajā gāju, bet jūsējā arī nevēlos mācīties. Žēl, ka skolās nemāca, ka tāda izpratne par ražošanuun "labklājību" tuvina pasauli ekoloģiskai katastrofai. Žēl, ka to mācīsies mūsu bērni un mazbērni no pašu pieredzes.
to Lotei • 2018. gada 18. septembrī, 09:43
Ej skolā pamācies pirms komentē muļķības. Pilnīgi un absolūti visu attīstīto valstu ekonomiku pamats ir apstrādes rūpniecība. Pilnīgi visās attīstītajās valstīs tas tā ir. Izņēmums ir lielie finanšu centri, piemēram, Šveice un Malaizija. Tomēr pat arī šajās valstīs ražošana ir ļoti attīstīta. Tāpēc nevajag murgot, ka valsti var attīstīt, neattīstot ražošanu. Tas nav iespējams.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet