Atgriezties pie raksta

"Ogres Namsaimnieks" informē par nākamā gada tāmju projektiem

SIA "Ogres Namsaimnieks" ir sagatavojusi obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotā ieņēmumu un izdevumu tāmju projektus, no kuriem redzams, ka obligātie apsaimniekošanas izdevumi 2019.gadam ir samazinājušies, pat neskatoties uz minimālās mēnešalgas algas, degvielas un elektroenerģijas cenu pieaugumu valstī.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 408 "Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi" nosaka kārtību, kādā dzīvojamās mājas pārvaldnieks sastāda dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi kalendārajam gadam, aprēķina dzīvokļa un nedzīvojamās telpas īpašniekam maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, paziņo dzīvokļu īpašniekiem pārvaldīšanas maksājumu apmēru kalendārajam gadam, informē dzīvokļu īpašniekus par tāmēs paredzētajām izmaksām, sagatavo dzīvokļu īpašniekiem pārskatu par pārvaldīšanas maksājumu izlietošanu kārtējā gadā.


Pārējās izmaksas, kuras iekļautas apsaimniekošanas tāmes projektā, ir dzīvokļu īpašnieku ziņā - ja tie nolemj par uzkrājuma apjoma palielināšanu remontdarbu veikšanai, tad maksa pieaug saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku pielemto. Uzkrājumi dzīvojamai mājai tiks tērēti tikai ar dzīvokļa īpašnieku kopīgo lēmumu.


Tāmju projektos redzamas sekojošas pozīcijas:
1. maksājumi par apsaimniekošanas pakalpojumu;
2. zemes nomas maksa (mājām, kurām zeme nav īpašumā);
3. uzkrājumu veidošana;
4. iepriekšējos periodos veikto remontdarbu atmaksa.


Obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotā ieņēmumu un izdevumu tāmju projekti 2019.gadam tiks nosūtīti visiem apsaimniekošanā esošo māju dzīvokļu īpašniekiem. Ja kāds no dzīvokļu īpašniekiem to nav saņēmis, lūgums zvanīt SIA "Ogres Namsaimnieks" Ēku apsaimniekošanas departamenta ekonomistei Baibai Liepai pa telefona numuru: 65049112 vai rakstīt uz e-pasta adresi: Baiba.Liepa@ogresnamsaimnieks.lv.


No obligātās apsaimniekošanas maksas, dzīvokļu īpašnieki nevar atteikties, jo tā nepieciešama, lai veiktu obligātās apsaimniekošanas darbības, bet tie ir tiesīgi lemt par uzkrājuma veidošanu.


Apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki kļūst arvien aktīvāki, lemj par remontiem, to finansēšanas iespējām un uzkrājumu veidošanu nākotnē plānotajiem remontdarbiem. Lēmumu pieņemšanas pamatā ir savstarpēja uzticēšanās starp pārvaldnieku un dzīvokļu īpašniekiem. Dzīvokļu īpašniekiem ir jāuzklausa pārvaldnieka ieteikumi un kopīgi jāpieņem lēmums par nepieciešamajām darbībām. Ja uzticēšanās nav, tad savstarpējas sadarbības vietā ir aizdomas un apvainojumi.


Dzīvokļu īpašniekiem ir jāsaprot, ka dzīvojamās mājas remontu viņu vietā neviens nemaksās, bet ir jāveido uzkrājumi, lai apsaimniekotājs organizētu kāda konkrēta darba izpildi. Katram iedzīvotājam ir jāsaprot - jo vecākā mājā viņš dzīvo, jo lielāks uzkrājums būs nepieciešams tās uzturēšanai un remontam.


2019.gadā SIA "Ogres Namsaimnieks" veiks apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju vispārējo komplekso tehnisko apsekošanu. Vispirms dzīvokļa īpašniekiem būs jāiepazīstas ar pārvaldnieka sagatavoto piedāvājumu, pamatojoties uz vispārējo mājas tehniskā stāvokļa apsekošanas aktu, un tad jāpieņem lēmums par prioritāri veicamajiem remontdarbiem un nepieciešamo finansējumu.


Dzīvokļu īpašnieki savas mājas stāvokli var uzlabot, veicot pakāpeniskus remontdarbus plānveida kārtībā vai arī piedaloties kompleksās renovācijas valsts atbalstītā programmā ar Eiropas Savienības līdzfinansējuma piesaisti.


SIA “Ogres Namsaimnieks” atgādina, ka remontdarbi, atkarībā no to veida (rakstura) veicami ar vai bez Ogres novada pašvaldības būvvaldes saskaņojuma (būvniecības ieceres dokumentiem). Šīs prasības nosaka Būvniecības likums un speciālie būvnoteikumi, kas ir saistoši gan SIA “Ogres Namsaimnieks”, gan iedzīvotājiem. Ja veicamie remontdarbi klasificējami kā būvdarbi, tiem nepieciešama būvniecības ieceres dokumentācija. Būvniecības ieceres dokumentācijas sagatvošana ir laikietilpīgs process un dzīvojamajās mājās veicamie būvdarbi var tikt realizēti ne tik ātri kā to vēlētos dzīvokļu īpašnieki. SIA “Ogres Namsaimnieks” speciālajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos orgnizēs atbilstošas jomas sertificētu būvspeciālistu piesaisti būviecības ieceres dokumentācijas sagatavošanai.


Dzīvojamo māju pārvaldniekam ir sarežģīti uzklausīt katra dzīvokļa īpašnieka vēlmes un priekšlikumus. Turklāt tie parasti ir ļoti atšķirīgi un bieži vien pat pretrunīgi. Cilvēks paliek cilvēks un savu taisnību parasti tur godā, it īpaši, ja nav audzināts cienīt arī citu domas un visiem pieņemamu viedokli atrast kompromisa ceļā. Šādas daudzveidības konsolidētājam, kopīga viedokļa veidotājam un paudējam ir jābūt mājas pilnvarotai personai (mājas vecākajam).


Mājas pilnvarotās personas loma remontdarbu izvēlē gan mazināsies, jo to veikšanu noteiks vispārējā kompleksā apsekošanas akta slēdziens un noteikto remontdarbu prioritātes. Mājas vecākais ir kā visu dzīvokļu īpašnieku kopīgā un modrā acs, kas arī turpmāk palīdzēs sasniegt dzīvokļu kopības nospraustos mērķus. Svarīga ir vēlēšanās un ieklausīšanās speciālista padomā.


SIA "Ogres Namsaimnieks" atgādina, ka mājas pilnvaroto personu kopsapulce notiks 1.novembrī plkst. 19, Zilokalnu prospektā 12, Ogrē (mazajā zālē).

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/42496

2018. gada 15. oktobrī, 18:39, Aktualitātes
Ogrenet

Jaunākie komentāri

maja • 2018. gada 29. oktobrī, 13:13
Prieksnieks melo lab, tapec jau darbi netiek veikti,jo prieksnieka firma.
To aha • 2018. gada 18. oktobrī, 11:50
Jūs zvanāt uz SIA Ogres namsaimnieks 30.kabinetu.Jums jāzvana B.Liepa t.65049112 un valdes loceklis K.Gīnbergs t.26148875
aha • 2018. gada 18. oktobrī, 09:33
un kad zvana uz 16.kabinetu, tad tur darbiniece par šo lietu neko nezina, nezina, ka vispār ir izsūtītas tādas info lapas!

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet