Atgriezties pie raksta

Kas jāievēro, sadarbojoties ar māju vecākajiem

SIA "Ogres Namsaimnieks" informē par Dzīvokļa īpašuma likumā norādīto kārtību, kāda jāievēro pārvaldniekam sadarbībā ar dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajām personām jeb "māju vecākajiem", to kompetenci, iecelšanas, atcelšanas un atalgojuma noteikšanas kārtību.

Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta pirmā daļa nosaka, ka dzīvokļu īpašnieku kopība var pilnvarot citu personu izlemt kopības kompetencē esošu jautājumu, izņemot likuma 16.panta otrajā daļā minētos, par kuriem lēmumu var pieņemt tikai dzīvokļu īpašnieku kopība. Šie izņēmumi ir par:


1. Kopīpašumā esošās daļas pārgrozīšanu (palielināšanu, samazināšanu);


2. Kopīpašumā esošās daļas lietošanas kārtības noteikšanu dzīvokļu īpašnieku starpā;


3. Atsevišķā īpašuma robežās esošo dzīvojamās mājas kopīpašuma elementu pārbūves un restaurācijas kārtību;


4. Dzīvokļu īpašnieku pirmpirkuma tiesību nodibināšanu un atcelšanu;


5. Pilnvarojuma došanu un atsaukšanu;


6. Lietošanas tiesību aprobežojumu noteikšanu, ievērojot normatīvo aktu prasības, tai skaitā attiecībā uz ūdensapgādes, kanalizācijas, publisko elektronisko sakaru tīklu, siltumenerģijas, elektroenerģijas un gāzes apgādes iekārtu un ietaišu ierīkošanu, būvniecību vai pārvietošanu;


7. Kopīpašumā esošās daļas nodošanu lietošanā;


8. Kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas formu;


9. Atsevišķu vai visu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību uzdošanu pārvaldniekam un to atsaukšanu;


10. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumu noteikšanas un maksāšanas kārtību;


11. Citiem jautājumiem, kurus dzīvokļu īpašnieku kopība noteikusi par tādiem, kas ietilpst vienīgi dzīvokļu īpašnieku kopības kompetencē.


Tātad, par iepriekš uzskaitītajiem jautājumiem var lemt tikai dzīvokļu īpašnieku kopība. Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 18.panta otro daļu, dzīvokļu īpašnieku kopība lēmumus var pieņemt kādā no šādiem veidiem:


- dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē;


- nesasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci — aptaujas veidā;


- citādi savstarpēji vienojoties (jāņem vērā, ka šajā gadījumā visiem dzīvokļu īpašniekiem jābūt par lēmumu).


Aktuālākais, kas līdz šim ticis piemērots praksē, ir 9.punktā norādītais izņēmums – atsevišķu vai visu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību uzdošanu pārvaldniekam un to atsaukšanu.


Turpmāk šādus darbu pārvaldniekam uzdot nevarēs dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona vienpersoniski, bet tam būs nepieciešams dzīvokļu īpašnieku lēmums.


Dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā persona turpmāk vairāk darbosies kā vidutājs starp dzīvokļu īpašniekiem un pārvaldnieku (piemēram, informēs pārvaldnieku par konstatētajiem bojājumiem mājā, apkopos dzīvokļu īpašnieku lēmumus un informēs par tiem pārvaldnieku, iesniegs pārvaldniekam dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtos lēmumus).


Jāatzīmē, ka šīs darbības var veikt jebkurš dzīvokļa īpašnieks, nebūdams dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā persona. Dzīvokļa īpašuma likuma 9.panta sestajā punktā ir norādīta dzīvokļa īpašnieka tiesība – piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā, bet 10.panta pirmās daļas 1.punktā norādīts tāds pats dzīvokļa īpašnieka pienākums – piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā. 


Ņemot vērā, ka esam vairākkārt saņēmuši dzīvokļu īpašnieku neizpratni par dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas iecelšanas un atalgojuma noteikšanas kārtību, vēršam dzīvokļu īpašnieku uzmanību, ka neviens mājas vecākais nav vienlaicīgi arī SIA "Ogres Namsaimnieks" darbinieks.


Mājas vecākā (dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas) ievēlēšana ir tikai dzīvokļu īpašnieku kompetencē esošs jautājums. Tāpat arī dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības jau ievēlēto mājas vecāko atcelt no mājas vecākā pienākumu pildīšanas, ievēlēt citu mājas vecāko, kā arī atcelt noteikto atalgojumu mājas vecākajam.


Izvēloties savas mājas pilnvaroto personu, aicinām to izvēlēties no attiecīgās mājas dzīvokļu īpašnieku vai iedzīvotāju vidus, kurai ir mērķis darboties savas dzīvojamās mājas interesēs, nevis saņemt atalgojumu. Tā piemēram, ja dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona nav saimnieciskās darbības veicējs un tai ir noteikta atlīdzība 150 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas, gada laikā no mājas finanšu līdzekļiem tiek atskaitīti apmēram 2200 EUR.


No 2019.gada 1.februāra šī kārtība gan mainīsies un Pilnvarotā persona varēs saņemt atlīdzību tikai tad, ja tā būs reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs, un šādā gadījumā gada laikā no mājas finanšu līdzekļiem tiks izmaksāti 1800 EUR. Ja pilnvarotas personas pienākumus pilda persona, kura nesaņem atlīdzību, piemērā norādītā summa paliek mājas finanšu līdzekļu atlikumā un par to ir iespējams veikt dzīvojamās mājas uzlabojumus. 


Papildus informāciju par mājas vecākā ievēlēšanas, atcelšanas, pārvēlēšanas, atalgojuma atcelšanas kārtību dzīvokļu īpašnieki var atrast Dzīvokļa īpašuma likumā, vēršoties SIA "Ogres Namsaimnieks" Klientu centrā Mālkalnes prospektā 3, Ogrē, nosūtot iesniegumu uz e-pastu: info@ogresnamsaimnieks.lv vai zvanot pa tālruņiem: 65049113, 65049114.


Aicinām dzīvokļu īpašniekus aktīvi piedalīties savas dzīvojamās mājas pārvaldīšanā un ceram uz veiksmīgu sadarbību ar katru dzīvokļa īpašnieku!

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/42668

2018. gada 8. novembrī, 10:33, Aktualitātes
Ogrenet

Jaunākie komentāri

maja • 2018. gada 10. novembrī, 13:10
Kapec neliek jaunas durvis,vai loti liela pelna .
ogres nams • 2018. gada 9. novembrī, 12:18
un kas bus ja izteiks neuzticibu? manuprat visa reorganizacija ir pilnigad auzas un neviens tagad nezin ka no tam tikt araa. bija malkalne senos laikos. nu palamajam bet toties bija kartiba. Tomer Rozi toreiz nometa. Uztaisija pirmo debilo reorganizaciju kad puevienoja dziednicu , baseinu un sunju patversmi. Uztaisija 2 reorganizaciju visu to atkal nonema nost. Puikas ka cirku uzspēlē Eksperimentejot ar darbiniekuem..iedzivotajiem. Kas izvertes zaudejumus? kas par visoem siem eksperimentiem maksas?
Davaj • 2018. gada 8. novembrī, 22:42
Par neuzticības izteikšanu !!!

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet