Atgriezties pie raksta

Noslēdzies projektu konkurss "Veidojam vidi ap mums Ogres novadā 2018" Foto

Sestdien, 1.decembrī, notika projektu konkursa "Veidojam vidi ap mums Ogres novadā 2018" noslēguma pasākums, kurā tika sumināti visi projektu īstenotāji.

Jau trešo gadu projektu konkursa noslēguma pasākums tiek rīkots ārpus Ogres pilsētas – šoreiz Mazozolu pagastā. "Mums ir liels prieks, ka beidzot šis pasākums notiek arī Mazozolos. Liels paldies Ogres novada pašvaldībai par šāda veida projektu konkursa organizēšanu. Bet, protams, vislielākais paldies ir projektu īstenotājiem par idejām, darbu, sakārtotu un skaistu vidi mums apkārt," tā dalībniekus uzrunāja Mazozolu pagasta vadītājs Dzintars Žvīgurs.


Arī Ogres novada izpilddirektora vietniece Dana Bārbale teica lielu paldies visiem projekta īstenotājiem un organizētājiem: "Dievs mums ir radījis skaistu vidi. Konkursa "Veidojam vidi ap mums Ogres novadā" projektu īstenotāji spēj ne tikai to saskatīt, bet arī padarīt šo ainavu vēl daiļāku ar savu darbu, siltumu un sirdi. Ik gadu pieliekot pa mazai daļiņai, skaistums kļūst arvien plašāks. Brīnišķīga ir arī doma katru reizi noslēguma pasākumu rīkot citā pagastā, lai ikviens varētu redzēt, cik skaisti un plaši mēs esam".


Pasākuma dalībniekus ar priekšnesumiem sirsnīgi sveica Mazozolu tautas deju kolektīvi un sporta deju dejotāji.


Ogres novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas projektu vadītāja Sanda Zemīte, kura ir arī projektu konkursa "Veidojam vidi ap mums Ogres novadā" koordinatore, iepazīstināja noslēguma pasākuma dalībniekus ar konkursa gaitu un katrā projektā paveikto.


Lai uzlabotu dzīves vides kvalitāti Ogres novadā, balstoties uz iedzīvotāju iniciatīvu, kā arī godinot 2018.gadā atzīmējamo Latvijas simtgadi un Ogres pilsētas deviņdesmitgadi, arī šogad pašvaldība rīkoja projektu konkursu "Veidojam vidi ap mums Ogres novadā". Projekta ietvaros novada iedzīvotāju grupas, biedrības un nevalstiskās organizācijas varēja pretendēt uz pašvaldības finansējumu savu ideju realizācijai. Kopējais konkursā pieejamais finansējums bija EUR 40 000. Maksimālā summa, kas var tikt piešķirta vienam projektam, ir EUR 1500.


 Šogad konkursa ietvaros tika saņemti 44 projektu pieteikumi, t.sk. 17 Ogres pilsētas teritorijā un 27 novada pagastos. Izvērtējot projektu pieteikumus atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajiem kritērijiem, apmeklējot plānotās projektu īstenošanas vietas un tiekoties ar projektu iesniedzējiem klātienē, finansējuma saņemšanai tika apstiprināts 31 pieteikums (10 Ogres pilsētas teritorijā, 5 projekti – Madlienas pagastā, 4 projekti – Suntažu pagastā, 3 projekti Meņģeles pagastā, pa 2 projektiem – Lauberes, Ogresgala, Mazozolu un Taurupes pagastos un 1 projekts Ķeipenes pagastā), piešķirot pašvaldības finansējumu 39999.39 EUR. Visi apstiprinātie projekti tika veiksmīgi īstenoti. 


Ogrē ir veikta vairāku daudzdzīvokļu māju piegulošās teritorijas un pagalmu labiekārtošana un apzaļumošana (Turkalnes ielā 13, Tīnūžu pr. 7, Mālkalnes pr. 7, Meža pr. 6, Ausekļa pr. 9), kā arī veikti atjaunošanas un labiekārtošanas darbi Špakovska parkā un peldvietā Lašupēs. Bezsaimnieku kaķu vairošanās ierobežošanai pilsētā daudz ir paveikts projekta "Kaķu dzīve Ogrē" ietvaros - veikta kaķu sterilizācija, sameklētas mājas  kaķēniem, sniegtas konsultācijas iedzīvotājiem. Savukārt Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu lasītavā ir ierīkots mazuļu lasīšanas stūrītis un Pieaugušo lasītavā – bērnu rotaļu stūrītis. Ogres 1. vidusskolā tika izvietotas atkritumu tvertnes un "Zaļo ziņojumu dēļi", kā arī organizētas zaļo domāšanu veicinošas nodarbības un konkursi skolēniem.


Visaktīvākā no pagastiem šogad bija Madliena, īpašu uzmanību veltot bērniem piemērotas vides iekārtošanai – tika pilnveidots bērnu stūrītis Madlienas bibliotēkā un ierīkots bērnu rotaļu laukums. Tāpat tika bruģētas taciņas daudzdzīvokļu māju pagalmos, labiekārtots volejbola laukums pie Madlienas vidusskolas, kā arī uzstādīta akmens skulptūra "Ūdens plūsma" Madlienas Ozolu birzī.


Suntažu pagastā izveidota bruģēta gājēju taka, atjaunots Suntažu vidusskolas bērnu rotaļu laukums, kā arī tiek turpināta kapsētas mūra atjaunošana. Projekta "Radi pats, dari pats" ietvaros ir veikta Suntažu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra apkārtnes sakārtošana un inventāra uzstādīšana brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai.


Meņģeles pagastā ir atjaunota vēsturiskā pagasta norādes zīme uz Meņģeles un Taurupes pagastu robežas, kā arī izgatavota un uzstādīta Triju zvaigžņu ordeņu kavalieru un Lāčplēša kara ordeņu kavalieru piemiņas plāksne pie Meņģeles pagasta pārvaldes ēkas.


Taurupes pagasta centrā un tika uzstādītas informatīvās plāksnes un dekoratīvie puķu podi, bet pie Taurupes pamatskolas izveidots informatīvais stends un veikta karogu mastu un puķu dobju atjaunošana.


Lauberes bibliotēkā tika ierīkota spēļu un rotaļu vieta, kā arī veikti pagasta apzaļumošanas darbi, uzstādot dekoratīvās puķu vāzes un veidojot puķu stādījumus.


Ogresgalā tika ierīkota zaļā bioievalka pie Ogresgala Tautas nama lietus ūdeņu savākšanai un novadīšanai slēgtajā lietus kanalizācijas vadā. Projekta "Gudrā dobe" ietvaros izveidota lietus ūdens novadīšanas sistēma VPII "Ābelīte" teritorijā, ierīkojot dobi ar atbilstošiem stādījumiem, kā arī uzstādīts informatīvais stends.


Mazozolu pagastā atjaunots un pilnveidots sporta laukums pie Taurupes vidusskolas Mazozolu filiāles, veikti Līčupes ciema sakopšanas un labiekārtošanas darbi, tai skaitā atjaunojot ģenerāļa Rūdolfa Bangerska informācijas stenda piemiņas vietu, uzstādot pagasta teritorijas karti un uz apgaismojuma stabiem izvietojot pagasta ģerboņa attēlu karodziņus.


Ķeipenes pagastā ir izveidota bioieplaka Ķeipenes Komunikāciju centra teritorijā centrā, padziļinot un paplašinot caurtekas uzkrāšanās vietu, veidojot akmeņu klājumu un veicot apzaļumošanu. 


Visi projektu īstenotāji saņēma domes priekšsēdētāja Egila Helmaņa parakstītu apliecinājumu par veiksmīgi izstrādāto un īstenoto projektu, savukārt piecu projekti realizētāji saņēma arī naudas balvas, kas tika noteiktas saskaņā ar konkursa nolikumu.


Nominācija "Gada projekts" un naudas balva 300 EUR tika piešķirta iedzīvotāju grupas "Vecāki – bērniem "Ābelītē"" (Ogresgals) projektam "Gudrā dobe" Ogresgala VPII "Ābelītē"" (projekta koordinatore – Mairita Plinte). Nomināciju "Par ieguldījumu sabiedriski nozīmīgu teritoriju labiekārtošanā" un naudas balvu 200 EUR ieguva biedrības "Lazdukalni 2000" (Ogre) projekts "Laipa" (projekta koordinatore – Benita Špakovska).


Iedzīvotāju grupas "Iniciatīvas grupa" (Suntaži) projekts "Radi pats, dari pats" (projekta koordinatore – Aelita Niedrīte) ieguva nomināciju "Par radošu pieeju projekta īstenošanā" un naudas balvu 150 EUR.


Nominācija "Par ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā" un naudas balva 150 EUR tika piešķirta biedrības "MĒS attīstībai" (Meņģele) projektam "Norāde "MEŅĢELE"" (projekta koordinatore – Agnese Jankuna). Savukārt nomināciju "Par ieceres oriģinalitāti" un naudas balvu 200 EUR ieguva iedzīvotāju grupas "Savējie" (Meņģele) projekts "Saules rats" (projekta koordinatore – Ingrīda Ķezbere), kā arī šis projekts tika izvirzīts kā pretendents reģionālās un nacionālās balvas saņemšanai 2018. 


Pasākuma noslēgumā ikviens varēja izbaudīt brīnišķīgu koncertu, ko sniedza Latvijas Nacionālās operas solisti Ilona Bagele un Raimonds Bramanis kopā ar vijolnieku Raimondu Ozolu un koncertmeistari Jekaterinu Zaļumu. 


Pašvaldība pateicas visiem projektu īstenotājiem par iniciatīvu un vēlmi aktīvi piedalīties apkārtējās vides pilnveidošanā novadā, kā arī Mazozolu pagasta pārvaldei un Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāles kolektīvam par atbalstu projektu konkursa "Veidojam vidi ap mums Ogres novadā 2018" noslēguma pasākuma organizēšanā.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/42854

2018. gada 4. decembrī, 12:06, Aktualitātes
www.ogresnovads.lv

Jaunākie komentāri

???? • 2018. gada 10. decembrī, 21:32
Šķiet,Meņģelieši prot priecāties par visu skaisto un labo,kas notiek pagastiņā...Gluži par visu jau nevajag atskaites,ir lietas kas ir saprotamas un "vienkāršie"ļaudis tur nemaz neiedziļinās...Bet te lasot negācijas saprotams,ka sāpe ir par savējiem amatos,dārznieci utt...Kā saka,TAUTAS SAPULCI un lieta darīta.
aaa • 2018. gada 10. decembrī, 21:05
Pagastā daudz tiek aprunātas arī naudas balvas. Bet uzvarētāji saņem ziņu: "Vēršu Jūsu uzmanību uz to, ka arī naudas balva jāizlieto sabiedriskam labumam, un par tās izlietojumu būs jāinformē pašvaldība, iesniedzot īsu atskaiti brīvā formā (termiņš naudas izlietojumam un informācijas sniegšanai - 31.10.2019.)." Vai sabiedrībai un uzvarētājiem ir jāzin visi spēles noteikumi?
??? • 2018. gada 9. decembrī, 14:55
Tātad,algu saņem un NESTRĂDĀ skaidri un gaiši pateikts!!!!!!!Kam darbs KNAB!!!!!!!!!

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet