Ogrenet
Atgriezties pie raksta

Informācija dzīvokļu īpašniekiem un dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotajām personām

SIA "Ogres Namsaimnieks" (turpmāk – Pārvaldnieks) informē par normatīvajos aktos ietvertajiem nosacījumiem, kādi nepieciešami, lai citas personas varētu pārstāvēt dzīvokļu īpašnieku kopību, kā arī par atlīdzības samaksas principiem dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotajām personām jeb kā ierasts dēvēt – "māju vecākajiem".

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta pirmo daļu, dzīvokļu īpašnieku kopība var pilnvarot citu personu izlemt kopības kompetencē esošu jautājumu, izņemot šā panta otrajā daļā minētos jautājumus.


Tātad, pilnvarotās personas ievēlēšana un pilnvarojuma apjoms ir tikai dzīvokļu īpašnieku kompetencē esošs jautājums un būt vai nebūt konkrētai mājai pilnvarotajai personai (mājas vecākajam) – to lemj tikai dzīvokļu īpašnieku kopība. Normatīvie akti šādu pilnvaroto personu ievēlēšanu pieļauj, taču neuzliek par pienākumu tādu ievēlēt.


Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 17.panta septīto daļu, lai pieņemtu lēmumu par pilnvarojuma došanu (ievēlētu pilnvaroto personu) un atsaukšanu, nepieciešams, lai "par" nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vismaz divas trešdaļas no visiem dzīvokļu īpašumiem.


Pārvaldnieks ir konstatējis, ka atsevišķām tā pārvaldībā esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām par pilnvarotās personas ievēlēšanu "par" ir nobalsojuši dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv mazāk kā divas trešdaļas no visiem dzīvokļu īpašumiem, kas ir pretēji Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajam.


Lai nodrošinātu sadarbības nepārtrauktību ar dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotajām personām, Pārvaldnieks nosaka pārejas periodu līdz 2019.gada 31.martam, kura laikā Pārvaldnieks sadarbosies ar tām pilnvarotajām personām, kuras par tādām ievēlētas ar dzīvokļu īpašnieku, kuri pārstāv mazāk kā divas trešdaļas no visiem dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumiem, lēmumu.


Ja līdz šim termiņam dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība nebūs pieņēmusi lēmumu par pilnvarotās personas ievēlēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pilnvarojums nebūs saistošs Pārvaldniekam no 2019.gada 1.aprīļa.


Vēršam uzmanību, ka atlīdzības noteikšana pilnvarotajai personai ir tikai dzīvokļu īpašnieku kompetencē esošs jautājums. Normatīvie akti neuzliek par pienākumu ievēlētajai pilnvarotajai personai maksāt atlīdzību. Atlīdzību maksā tikai tie dzīvokļu īpašnieki, kuri to labprātīgi vēlas. 


Ņemot vērā, ka atlīdzības iekasēšana un izmaksāšana nav pārvaldīšanas darbība, un tās samaksa ir labprātīga, Pārvaldnieks turpmāk neveiks starpniecību atlīdzības izmaksā pilnvarotajām personām, kā arī apsaimniekošanas rēķinos par pakalpojumiem, kas saņemti pēc 2019.gada 1.aprīļa, neiekļaus šādu apmaksas pozīciju.


Ņemot vērā iepriekš minēto, Pārvaldnieks informē, ka ar 2019.gada 1.aprīli spēku zaudē ar 2016.gada 30.jūnija rīkojumu Nr.70 apstiprinātais Ogres novada pašvaldības aģentūras "Ogres namsaimnieks" nolikums "Par māju vecākajiem" un jauns nolikums izstrādāts netiks. Vienlaicīgi tiks pārtraukti arī sadarbības līgumi, kas noslēgti starp Pārvaldnieku un pilnvarotajām personām, taču tas neietekmēs dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarojumu.


Tām pilnvarotajām personām, kuras ievēlētas ar vismaz divām trešdaļām dzīvokļu īpašnieku balsu no visiem dzīvokļu īpašumiem, pēc 2019.gada 1.aprīļa tiks ņemts vērā dzīvokļu īpašnieku kopsapulces vai aptaujas protokolā ietvertais pilnvarojums.


Ar tām pilnvarotajām personām, kuras ir ievēlētas pēc 2019.gada 1.janvāra, Pārvaldnieks sadarbības līgumus neslēgs, bet tiks ņemts vērā dzīvokļu īpašnieku kopsapulces vai aptaujas protokolā ietvertais pilnvarojums.


Jautājumu gadījumā aicinām vērsties Pārvaldnieka Klientu centrā (30.kabinets) Mālkalnes prospektā 3, Ogrē, vai rakstīt uz e-pastu info@ogresnamsaimnieks.lv.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/43118

21. janvārī, 18:10, Aktualitātes
Ogrenet

Jaunākie komentāri

info no Ekonomikas ministrijas • 3. februārī, 21:14
Kas ir mājas vecākais un cik dzīvokļu īpašnieku piekrišana ir nepieciešama, lai ieceltu mājas vecāko? Lai gan normatīvajos aktos termins „mājas vecākais” un tā juridiskais statuss nav definēts, Ekonomikas ministrijas ieskatā, par dzīvojamās mājas vecākajiem ir iespējams uzskatīt dzīvojamo māju pārvaldīšanas regulējošajos normatīvajos aktos minētās dzīvokļu īpašnieku kopības ievēlētās personas saziņai ar pārvaldnieku. Mājas vecākais darbojas kā vidutājs starp dzīvokļu īpašniekiem un pārvaldnieku, ziņo pārvaldniekam par nepieciešamajiem remontdarbiem, kā arī seko līdzi to kvalitātei, ziņo par bojājumiem, apkopo priekšlikumus un veic citus pilnvarotās personas pienākumus. Mājas vecākajam nav obligāti nepieciešama speciālā izglītība. Mājas vecākā kompetencē nevar būt jautājumi, kas saistīti ar kopīpašumā esošās daļas nodošanu lietošanā, kopīpašumā esošās daļas pārgrozīšanu, pārvaldīšanas izdevumu maksas noteikšanu un maksāšanas kārtību. Mājas vecākajam obligāti nav jābūt kādam no dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašniekam, tomēr jebkurš nevar pārņemt mājas vecākā pienākums. Par dzīvojamās mājas vecāko var kļūt tikai tad, ja personai ir piešķirtas attiecīgās pilnvaras. Tikai pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, var noteikt kam piešķirt mājas vecākā pilnvaras. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par pilnvarotas personas noteikšanu ir saistošs ikvienam dzīvokļu īpašniekam, ja saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu “par” nobalsojoši dzīvokļa īpašnieki, kas pārstāv vairāk nekā divas trešdaļas no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem. Pārvēlēt mājas vecāko var tādā pašā veidā kā ievēlēt.
Viedoklis • 2. februārī, 15:58
Iesaku tagad katramZilokalnu dzīvokļa īpašniekam rakstīt uz ministriju,ka nams.nolsidis jūsu balkonus līdz av.situācijai. Jo likums nosaka ka avārijas darbs ir jāveic nekavējoties līdz ar to tur pat uzkrājumu nevajag namsaimniekam jānovērš un tad jādomā par atlīdzību. Kurš pirmais rakstīs pirmais toks pie remonta
Viedoklis • 2. februārī, 15:52
Ja Nevajag mājas vecākos tak neievēlat un darat visu paši neviens jùsu vietā neko nedarīs. Ieliek rakstu bet Dome vēl lēmumu nav pieņēmusi. Iesaku valdes loceklim vispirms visu saskaņot un pārrunāt ar domi un tad cept rakstus ogrenetā. Es skatos te pat kāds ir paēdis no komentāriem. Valdes loceklim< informē savus darbiniekus lai nekacina ar saviem komentāriem tautu. Nedz pats izprot ko runā,nedz padotie.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet