Atgriezties pie raksta

Aktuālie un plānotie būvdarbi Ogres novadā

Ogres novadā joprojām notiek iesāktie būvdarbi, kā arī tiek gatavota nepieciešamā dokumentācija turpmāk paredzēto darbu veikšanā.

Ar aktuālajiem darbiem novadā Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēdes informatīvajā daļā iepazīstināja Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis.


Tehnoloģiskais pārtraukums šobrīd ir trīs būvniecības objektos – J.Čakstes prospektā, Rūpnieku ielā, kā arī domes kāpņu pārbūvei. Tomēr būvdarbi joprojām turpinās Upes pr. 16, kurā paredzēts ierīkot Sociālo centru. Ēkā tiek veikti iekšdarbi, komunikāciju, elektrotīklu, kanalizācijas, ventilācijas izbūve. Labiekārtošanas darbi tiek veikti arī ēkas "Pie Zelta liepas" pirmajā stāvā, kā arī paralēli tiek veikti 2. un 3.stāva projektēšanas darbi, kur paredzēta dienesta viesnīca.


Pašlaik pašvaldībā aktīvi norisinās darbi, kas saistīti ar dažādu būvobjektu projektēšanu, tehnisko specifikāciju izstrādāšanu un iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu un precizēšanu. Šobrīd notiek aizsargmola (straumvirzes) pie Ogres ietekas Daugavā projektēšana, tiek gatavota tehniskā specifikācija LED apgaismojuma uzstādīšanai Ogres pilsētā un iepirkuma dokumentācija Ogres novada Kultūras centra Lielās zāles atjaunošanas darbiem. Precizējumi ir nepieciešami tehniskajā projektā Ogres pilsētas skvēra labiekārtošanas darbu 2. kārtas īstenošanai, kā arī dokumentācijā par jaunas ģimnāzijas būvniecību.


Savukārt Akmeņu ielas 74 degradētā teritorijas sakārtošanai iepirkuma dokumenti ir izstrādāti, tiek gaidīts apstiprinājums no CFLA iepirkuma izsludināšanai.


Noslēgusies pretendentu izvērtēšana pārbūves darbiem četru ceļu posmu grants seguma Ogresgala, Madlienas un Suntažu pagastā, un pašvaldība ir gatava parakstīt līgumus, lai pie labvēlīgiem laikapstākļiem varētu uzsākt darbus.


Ar pretendentu SIA "Roadlat" tiks slēgts līgums par pirmajām trim izsludinātajām iepirkuma daļām - "Grants seguma ceļa Ogresgala pagastā, V967 posmā Kauliņi - Pīlādži (I un II kārtas) pārbūves būvuzraudzība", "Suntažu pagasta autoceļa A1 pārbūves būvuzraudzība" un "Madlienas pagasta autoceļa A1 Aveni – Šūšeni pārbūves būvuzraudzība". Savukārt "Autoceļa A1 posmā no P32 līdz iebrauktuvei uz Madlienas vidusskolu pārbūves būvuzraudzība" darbus veiks SIA "Jurēvičs un partneri".


Tehniskais projekts ir gatavs arī autotransporta tuneļa zem dzelzceļa sliedēm Kalna prospektā izbūves darbiem. Situācijas precizēšanai tiks piesaistīts attiecīgās jomas eksperts, kas palīdzēs izanalizēt projektu, un pašvaldība meklēs optimālāko risinājumu, lai šo projektu varētu realizēt.


Papildus sēdes informatīvajā daļā Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale informēja, ka 8. februārī Ogres novada pašvaldība parakstīja sadarbības līgumu ar Rīgas Tehniskās universitāti (RTU), kas paredz sadarboties pētnieciskajā darbībā, inovatīvas studiju un darba vides pilnveidošanā, zināšanu un tehnoloģiju pārnesē; prakses nodrošināšanu iespēju robežās RTU praktikantiem; sekmēt izglītības un zinātnes atziņu izmantošanu pašvaldības dibinātās izglītības iestādēs un tās administratīvajā teritorijā esošo uzņēmumu attīstībai; veicināt savstarpējo dialogu un zinātniski pētnieciskās darbības rezultātu izmantošanu; popularizēt inženierzinātņu specialitātes Ogres novadā. Līdz šim šis līgums ir bijis veiksmīgs, RTU studenti tika iesaistīti vairāku projektu īstenošanā, piemēram, skvēra un kultūras nama kāpņu pārbūve u.c.


D.Bārbale arī informēja, ka Ogres novada pašvaldība ir uzsākusi informatīvo sapulču organizēšanu pagastos, kurās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem tiek skaidroti māju pārvaldīšanas juridiskie aspekti, dzīvokļu īpašnieku tiesības un pienākumi, ar atkritumu apsaimniekošanu saistīti jautājumi, kā arī par dzīvokļu īpašnieku kopību, kas izveidosies, dzīvokļu īpašniekiem izvēloties atbilstošu savas mājas pārvaldīšanas veidu. Šādu kopsapulču organizēšanas mērķis ir palīdzēt iedzīvotājiem atrisināt neskaidros māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumus. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopsapulces tiks rīkotas arī citos pagastos.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/43276

15. februārī, 08:55, Aktualitātes
www.ogresnovads.lv

Jaunākie komentāri

Lasītājs • 20. februārī, 16:16
"...autotransporta tuneļa zem dzelzceļa sliedēm Kalna prospektā izbūves darbiem. Situācijas precizēšanai tiks piesaistīts attiecīgās jomas eksperts, kas palīdzēs izanalizēt projektu..." Kārtējā naudas izšķiešana domē - ir Būvvalde, nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļa, Ekonomikas nodaļa -par ko viņiem maksā algu, ja nevar vienu projektu saprast?
>>>Kāds! Kādi? • 16. februārī, 22:43
To Tu paprasi LDZ! Tuvākajos gados taps jauni peroni, neceri, ka tagad kāds priekš Tevis pagaidu beņķi raks.
>>>Kāds! Kādi? • 16. februārī, 22:43
To Tu paprasi LDZ! Tuvākajos gados taps jauni peroni, neceri, ka tagad kāds priekš Tevis pagaidu beņķi raks.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet