Atgriezties pie raksta

Par paaugstināto NĪN likmi varēs saņemt nodokļa atlaidi

Ogres novada pašvaldības domes sēdē šodien tika apstiprināti saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, lai būtu iespēja samazināt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) aprēķinu par mājokli, kurā līdz 2019.gada 1.janvāra plkst. 00:00 dzīvesvietu nebija deklarējusi neviena persona, bet personas veikušas deklarēšanos mājoklī pēc 2019.gada 1.janvāra.

Ogres novada pašvaldībā NĪN administrēšana notiek saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" un Ogres novada pašvaldības 2017. gada 21. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 19/2017 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā".


Pagājušā gada 21.jūnijā Ogres novada pašvaldības dome pieņēma saistošos noteikumus Nr. 13/2018 "Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017. gada 21. septembra saistošajos noteikumos Nr. 19/2017 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā"", nosakot NĪN likmes piemērošanu 1,5% apmērā dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai, viena dzīvokļa mājām, divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļa īpašumos, kā arī telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana (turpmāk – NĪN objekti), ja šie NĪN objekti netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai un ja taksācijas gada 1. janvārī plkst. 00.00 tajos dzīvesvietu nav deklarējusi neviena persona.


Pašvaldībā ir saņemti iedzīvotāju iesniegumi ar lūgumu pārskatīt NĪN aprēķinu NĪN objektiem, kuriem piemērota NĪN likme 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības, ja 2019. gadā viņu īpašumā esošajā NĪN objektā kāda persona deklarē savu dzīvesvietu.


Saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" 6. panta trešo daļu NĪN maksājams reizi ceturksnī – ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas.


Ņemot vērā iedzīvotāju izteikto viedokli un lai NĪN maksātājiem, kuri izpildījuši noteiktos nosacījumus – viņu īpašumā esošajā NĪN objektā kāda persona ir deklarējusi savu dzīvesvietu, pašvaldība varētu piemērot NĪN atvieglojumu pirms tiesību aktos noteiktā NĪN maksājuma par pirmo ceturksni veikšanas termiņa, tiek ieviests pārejas periods Ogres novada pašvaldības 2018. gada 21. jūnija saistošo noteikumu 13/2018 "Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.septembra saistošajos noteikumos Nr. 1 9/2017 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā"" piemērošanai un ar šiem saistošajiem noteikumiem noteikti šādi atvieglojumi:


50% apmērā, ja nekustamā īpašuma nodokļa objektā šī gada 1. jūnija plkst. 00.00 ir deklarēta vismaz viena persona un šī deklarācija saglabājas līdz 2020.gada 1. janvārim;


25% apmērā, ja nekustamā īpašuma nodokļa objektā 1.septembra plkst. 00.00 ir deklarēta vismaz viena persona un šī deklarācija saglabājas līdz 2020.gada 1. janvārim.


 


Lai saistošie noteikumi stātos spēkā, pašvaldībai ir jāiegūst Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīvs atzinums.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/43504

21. martā, 17:32, Aktualitātes
ogresnovads.lv

Jaunākie komentāri

kas-ir • 28. martā, 10:54
Kāds sakars ir domes darboņiem ar Ogres HES īpašniekiem?
nodoklis • 27. martā, 18:52
Vai kāds ir saņēmis nodokļa pārrēķinu? VAI KATRAM PAŠAM JĀIET PIE KUNGIEM LŪGTIES?
bezmaksas konsultācijas!!! • 26. martā, 11:38
visi,kam jautājumi par Ogres godīgo pārvaldīšanu, ejiet ceturtdien uz tiesīsarga konsultāciju, tā ir bez maksas

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet