Atgriezties pie raksta

Notikusi otrā publiskā apspriešana par Madlienas pagastā plānotās olu un to produktu ražotnes izveidi

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2019. gada 18. aprīļa lēmumu laika posmā no 2019. gada 30. aprīļa līdz 28. maijam norisinājās publiskā apspriešana, par Madlienas pagastā plānotās olu un to produktu ražotnes izveidi.

Šajā laika posmā ikviens sabiedrības loceklis varēja rakstiski Ogres novada pašvadībā un Madlienas pagasta pārvaldē iesniegt savus priekšlikumus par SIA "Gallusman" Ogres novada Madlienas pagastā plānotās olu un to produktu ražotnes izveides vajadzībām izstrādāto lokālplānojumu un vides pārskatu. 


Izstrādātā lokālplānojuma galvenie risinājumi paredz:


- Mainīt teritorijas funkcionālo zonējumu daļā teritorijas;


- Noteikt plānotās apbūves izvietojuma risinājumus;


- Noteikt teritorijas izmantošanas ierobežojumus, piemēram, aizliedzot veidot atklātas kūtsmēslu uzglabāšanas krātuves;


- Noteikt transporta risinājumus piekļūšanai pie teritorijas;


- Noteikt inženierkomunikāciju un inženiertīklu apgādes risinājumus;


- Noteikt risinājumus attīrīto notekūdeņu novadīšanai;


- Noteikt risinājumus teritorijā plānotās darbības negatīvās ietekmes uz apkārtējo vidi samazināšanai un apbūves iekļaušanai ainavā, t.sk. paredzot veidot jaunas aizsargapstādījumu joslas vismaz 20 m platumā gar teritorijas robežu, kur šādu apstādījumu šobrīd nav.


2019. gada 14. maijā Madlienas pagasta Kultūras namā norisinājās arī klātienes sanāksme, kurā lokālplānojuma un vides pārskata izstrādātāji un ražotnes attīstītāju pārstāvji iepazīstināja uz sanāksmi sanākušo tuvāko viensētu iedzīvotājus ar lokālplānojuma risinājumiem un to pamatojumu, kā arī atbildēja uz jautājumiem par plānotās ražotnes darbību. Pēc visu iesniegto priekšlikumu un atbildīgo institūciju atzinumu apkopošanas Ogres novada pašvaldības dome lems par izstrādātā lokālplānojuma apstiprināšanu.


Uz šo brīdi turpinās ražotnes tehniskā projekta izstrāde, labāko tehnoloģisko risinājumu intergrēšana, kā arī ietekmes uz vidi novērtēšanas process, kā ietvaros valsts kompetentās iestādes detalizēti pārbaudīs un pārliecināsies, ka ražotnei izvēlētie tehnoloģiskie risinājumi ir pilnībā atbilstoši ne tikai stingrajām Latvijas vides aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, bet arī Eiropas Komisijas izstrādātajiem nozaru jaunākajiem un labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem. Pēc ietekmes uz vidi novērtēšanas ziņojuma izstrādes tas būs pieejams publiskai apspriešanai.


Jau ziņots, ka "Ovostar Union" grupas uzņēmums Latvijā - SIA "Gallusman" - Ogres novada Madlienas pagastā ir iecerējis modernas un augstajām vides prasībām atbilstošas olu un to produktu ražotnes būvniecību, paredzot vairāk nekā 60 ha plašā teritorijā izveidot pilnīgi jaunu ražošanai nepieciešamo infrastruktūru, tajā skaitā jaunputnu audzētavu, putnu barības ražotni, olu šķirošanas, pārstrādes un iepakošanas līnijas, noliktavas, kā arī putnu novietnes līdz sešu miljonu putnu turēšanai, nodrošinot tiem brīvus pārvietošanās apstākļus ārpus sprostiem. Ražotnes vajadzībām paredzēta arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve, biogāzes stacijas izveide elektrības un siltumenerģijas iegūšanai, kā arī kūtsmēslu pārstrādes iekārtu izbūve vērtīga izžāvēta un granulēta organiska mēslojuma ražošanai. Būvniecības uzsākšana plānota 2019. gada otrajā pusē. 


Ražotnes darbības nodrošināšanai paredzēts radīt līdz 200 jaunas darba vietas, nodarbinot dažādu jomu speciālistus, tajā skaitā – zootehniķus, vetārstus, putnkopjus, pārtikas tehnologus, elektriķus, mehāniķus, siltumtehniķus, automatizēto iekārtu operatorus, laboratorijas speciālistus, šķirotavas operatorus, noliktavas darbiniekus, loģistikas speciālistus, bioloģiskā servisa nodrošinātājus u.c. Ražotnē plānota arī darbinieku apmācība, kur tas būs nepieciešams.


Paredzams, ka ražotnes darbība radīs priekšnoteikumus ekonomiskai aktivitātei un attīstībai pagastā un visā novadā, ņemot vērā gan papildus radītās darba iespējas, gan ražotnes darbībai vajadzīgo izejvielu iepirkumus (vietējo zemnieku izaudzētos graudus un rapšu sēklas), gan citu pakalpojumu regulāru nepieciešamību (piemēram, transporta pakalpojumi, nodrošinot izejvielu piegādes un gatavās produkcijas nogādāšanu vietējos un eksporta tirgos).


SIA "Gallusman" līdzīpašnieks un valdes priekšsēdētājs Arnis Veinbergs ir pieredzējis jomas speciālists, kurš 11 gadus ir vadījis Latvijā šobrīd lielāko olu ražotāju "Balticovo" un pēdējos piecus gadus ir atbildīgs par ražošanas attīstības jautājumiem "Ovostar Union" grupas uzņēmumos. "Ovostar Union" uzņēmumu grupa šobrīd ir viens no lielākajiem olu un to produkcijas ražotājiem Eiropā ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi putnkopībā.


Papildus informāciju par plānoto ražotni var iegūt klātienē SIA "Gallusman" birojā Ikšķilē, Tīnūžu šoseja 17, rakstot jautājumu e-pasta vēstulē uz adresi info@gallusman.eu vai zvanot pa tālruni +371 28449491.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/43973

2019. gada 4. jūnijā, 09:00, Aktualitātes
Ogrenet

Jaunākie komentāri

prieks par attīstību • 2019. gada 27. jūlijā, 22:03
Arī SIA Madliena 2 solīja, ka jaunā govju kūts nesmirdēs. Tagad katru vakaru varam izbaudīt jaunās kūts labumus.
gadījumam • 2019. gada 31. maijā, 17:54
Smags gadījums.
ogrē esot bijis gadijums • 2019. gada 31. maijā, 13:32
tītars aizsmēķēja cigareti, vistas piedzērās, gaiļi, jau defaultā piedzērušies, vienīgi āži aitas un auni, skatās kā zirgi cauru dienu un nakti sastūķē veikalos un točkās legālo un nelegālo tabaku un alkoholu, tāpēc kūts saimnieks āpsis nolēma pilsētā nevienu sesku neielaist, lai šitā trākā tauta nesamīda olas, bet lai būt olas, jātaisa olu un to produktu ražotne

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet