Atgriezties pie raksta

Izskatīti aktuālie Zilo kalnu apsaimniekošanas jautājumi

Šodien, 31. maijā, Ogres novada pašvaldībā notika Ogres un Ikšķiles novada pašvaldības aģentūras "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra" (turpmāk aģentūra) Uzraudzības padomes sēde, kuras ietvaros tika izskatīts jautājums par aģentūras mājaslapas izstrādi, kā arī sniegta informācija par aktuālajiem dabas parka apsaimniekošanas darbiem.

SIA "Codeart" pārstāvis Deniss Kozlovs informēja, ka ir veikta pašreizējās aģentūras mājaslapas izpēte un jaunajā mājaslapā būtu nepieciešams risināt šādus jautājumus - izveidot sadaļu struktūru, kas pakārtota apmeklētāju vajadzībām un interesēm, atstājot pieejamu arī administratīvo informāciju, izstādāt interaktīvos rīkus, kas palīdz vieglāk atrast un vizualizēt informāciju (interaktīvā karte), izveidot satura administrēšanas sistēmu, kas īpaši pielāgota informācijas ievietošanai, ļaujot informāciju pārvaldīt pārskatāmi un vienkārši. Viņš iepazīstināja sēdes dalībniekus ar SIA "Codeart" izstrādāto aģentūras mājaslapas maketu. Aģentūras uzraudzības padome to akceptēja un pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar SIA "Codeart" par mājaslapas izstrādi. Taču Ogres pašvaldības priekšsēdētājs Egils Helmanis uzsvēra, lai mājaslapa efektīvi darbotos un radītu interesi, nepieciešama atgriezeniskā saite ar lietotājiem, tāpēc jāmeklē iespējas, kādā veidā to izdarīt, kā piemēru norādot iespēju lietotājiem pašiem mājaslapā ievietot bildes.


Sēdes informatīvajā daļā aģentūras direktore Ieva Kraukle iepazīstināja ar 2019. gada darbu izpildes progresu.


Viens no aktuālajiem jautājumiem ir ceļa sakārtošana no ceļa P5 virzienā uz Smiltāju kapiem. Šī ceļa izbūves jautājums joprojām tiek skaņots ar dabas aizsardzības institūcijām, kas norādījušas, ka nepieciešams mainīt ceļa trasējumu. E. Helmanis uzsvēra, ka uz šī ceļa ir intensīva satiksme, jo to izmanto gan dabas parka apmeklētāji, gan tie, kas dodas uz kapiem, gan autovadītāji. Aģentūras uzdevums ir nodrošināt, lai šis ceļš tiek sakārtots un būtu piemērots gan autobraucējiem, gan kājāmgājējiem, gan velobraucējiem. 


Aktuāls jautājums ir arī elektrokabeļa izbūve līdz aktīvās atpūtas laukumam - pašlaik tiek veikti projektēšanas un atmežošanas darbi, pēc to pabeigšanas A/S "Sadales tīkli" veiks iepirkumu par kabeļa izbūvi. Tāpat tiek veikti priekšdarbi labiekārtotas tualetes, kas pieslēgta centralizētajam kanalizācijas tīklam, izveidošanai Zilo kalnu sākumā netālu no Milžu takas.


Aģentūra nodrošina regulāru informācijas publicēšanu par aktualitātēm dabas parkā un noteikumiem, kas jāievēro dabas parka apmeklētājiem, tiek veikti bukletu un stendu maketēšanas darbi. Aģentūra regulāri veic arī ikdienas uzturēšanas darbus – veikta smilšu papildināšana pludmales laukumos, uzstādīti volejbola un badmintona tīkli, tiek nodrošināta atkritumu vākšana, teritorijas tīrīšana un citi darbi.


I. Kraukle arī atzīmēja, ka regulāri tiek saņemti iesniegumi par teritorijas apakšnomu komercdarbībai, līdz ar to būtu nepieciešami abu pašvaldību norādījumi par iespējamajām teritorijām, kurās būtu pieļaujama komercdarbība, un kārtību, kādā tā veicama. E. Helmanis uzsvēra, ka nedrīkst aizmirst, ka tas ir dabas parks: "Svarīgi ir atrast līdzsvaru starp dabas aizsardzību un komercdarbību, tāpēc šie soļi jāsper ļoti lēnām un tā, lai tas nekaitētu videi."


Diemžēl joprojām dabas parkā tiek veikta informatīvo stendu un soliņu bojāšana, kā arī atkritumu izmešana. Tomēr I. Kraukle atzīmēja, ka aģentūrai ir laba sadarbība ar Ogres un Ikšķiles pašvaldības policiju, kas regulāri apseko dabas parka teritoriju, kā arī iedzīvotāji kļūst arvien aktīvāki un ziņo par pārkāpējiem. Šobrīd divās vietās dabas parka teritorijā tiek veikta video novērošana, kā arī plānots izmantot pārvietojamo webkameru, kas palīdzētu pieķert vainīgos. E. Helmanis norādīja, ka situācija pamazām uzlabojas – cilvēki vairs neved uz Zilajiem kalniem būvgružus, nebrauc pa dabas parku ar automašīnām, bet diemžēl vēljoprojām ir tādi, kam nerūp apkārtējā vide, tāpēc regulāri nepieciešama iedzīvotāju izglītošana par cilvēka lomu un pienākumiem apkārtējās vides saudzēšanā, par cieņpilnas attieksmes veidošanu pret dabu.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/43987

31. maijā, 18:47, Aktualitātes
Ogrenet

Jaunākie komentāri

Dabas parks! • 4. jūnijā, 23:34
Atpūtnieku kļūst aizvien vairāk, īpaši ap karjeru. Vairojas arī izmesti izsmēķi, tamponi, alus bundžas un citas drazas. Laikam jau kādam būtu atbilstoši cilvēku skaita pieaugumam jāsakopj teritorija? Gaidām taču vēl vairāk cilvēku? Informāciju, kas suņi jāvadā saitē, laikam jāliek arī ap karjeru, jo neizskatās, ka cilvēki tur lasītu bukletus.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet