Atgriezties pie raksta

Īpašniekiem jānodrošina traucējošu zaru apzāģēšana

Ogres novada pašvaldība regulāri saņem sūdzības par koku vai krūmu zariem, kas izpletušies ārpus žoga, tādejādi apgrūtinot pārvietošanos pa gājēju ietvēm un ceļiem.

Iedzīvotāji nereti dzīvžogus veido pie paša žoga vai pat ārpus sava īpašuma - ielas daļā. Šie dzīvžogi vai atsevišķi augoši koki mēdz pāraugt, un to zari izplešas ārpus žoga, kas apgrūtina gan gājēju un riteņbraucēju pārvietošanos, gan ceļu uzturēšanas darbus, gan atkritumu izvešanu, gan arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta piekļuvi teritorijai. Šādi zari ne tikai apgrūtina pārvietošanos, bet arī tiek saskrāpētas automašīnas, radīti bojājumi ceļu uzturēšanas un atkritumu apsaimniekošanas tehnikas vienībām.


Atbilstoši Ogres novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr. 49/2013 "Par apstādījumu apsaimniekošanu Ogres novadā" 5.4.apakšpunktam atbildīgās personas pienākums savā teritorijā pie ietvēm un ielu braucamajām daļām nodrošināt gājējiem un transportlīdzekļiem traucējošu zaru apzāģēšanu. Noteikumi arī nosaka, kano būvēm līdz kokiem un krūmiem jāievēro šādi attālumi:  • ietves un gājēju celiņa mala, žogs - attālums līdz kokam 1 m, līdz krūmam 0.5 m;

  • ielas brauktuves, ceļa nostiprinātās apmales mala vai grāvja nogāzes augšmala - attālums līdz kokam 2 m, līdz krūmam 1 m;

  • apgaismojuma vai elektrolīnijas balsts vai stabs attālums līdz kokam 3 m.


Par noteikumu neievērošanu īpašnieku var administratīvi sodīt – izteikt brīdinājum vai uzlikt naudas sodu fiziskām personām līdz 350 eiro un juridiskajām līdz 1400 eiro. 


Papildus jāatzīmē, ka Ogres novada pašvaldības autoceļu uzraudzības komisijas sēdē VAS “Latvijas Valsts ceļi” pārstāvis vērsa uzmanību, ka vairākās vietās pilsētā iedzīvotāji bez saskaņojuma ar pašvaldību vai valsts ceļu dienestu ielu un ceļu aizsargjoslās ir izveidojuši apstādījumus, kas ierobežo ceļa zīmju redzamību, tādejādi paaugstinot satiksmes bīstamību uz ceļa. Administratīvo pārkāpumu kodeksa 140. pants nosaka, ka par koku un krūmu stādīšanu aizsargjoslās gar ceļiem bez valsts ceļu dienesta vai ceļa īpašnieka (šajā gadījumā pašvaldības) atļaujas tiek uzlikts naudas sods fiziskajām personām no 70 līdz 350 eiro, bet juridiskajām personām — no 700 līdz 2900 eiro.


Pašvaldība aicina iedzīvotājus apsekot savus īpašumus un regulāri kopt dzīvžogus un apstādījumus, lai atvieglotu gājēju un transportlīdzekļu pārvietošanos, kā arī nodrošinātu pārredzamību un neradītu bīstamas situācijas.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/44222

10. jūlijā, 15:27, Aktualitātes
ogresnovads.lv

Jaunākie komentāri

JA JA • 11. jūlijā, 12:03
Traucē zars uz kura sēd īpašnieks.
JA • 11. jūlijā, 09:35
Ka lai zin kas kam trauce ?????Neviens jau nepienaks un nepateiks ka tas un sitas vins uzreiz ar mesliem tevi apmetas uguni pielaidis
Vilhelmīne • 10. jūlijā, 18:53
Īpašniekam ir pienākums nozāģēt to zaru, uz kura pats sēž. Par šī punkta nepildīšanu - administratīvais sods!

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet