Atgriezties pie raksta

Pagarināta vistu novietņu kompleksa IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu sabiedrības līdzdalību, ziņojuma sabiedriskā apspriešana par olu produktu ražotnes izveidi Ogres novada Madlienas pagastā tiek pagarināta līdz 2019.gada 27. augustam

Paziņojums publicēts laikrakstā  "Ogres Vēstis Visiem" 23.07.2019. Nr.54 (945)  


Paredzētā darbība: Vistu novietņu kompleksa – olu un olu produktu ražotnes izveide Ogres novada Madlienas pagastā, nekustamajos īpašumos "Balti" (kadastra apz. 7468 011 0081) un "Cālīši" (kadastra apz. 7468 011 0083)


Paredzētās darbības ierosinātāja: SIA "Gallusman" (reģ. Nr. 40103895261)


Ziņojuma izstrādātāja: AS "VentEko" (reģ. Nr. 41203008864)


Ar sagatavoto Ziņojumu un tā materiāliem var iepazīties: 


- Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas darba laikā;


- Madlienas pagasta pārvades ēkas 2.stāva vestibilā, “Pagastmāja”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., Madlienas pagasta pārvaldes darba laikā;


- Tīmekļa vietnēs: http://www.ogresnovads.lv un www.venteko.com


 


Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par sagatavoto Ziņojumu var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, tīmekļa vietne: www.vpvb.gov.lv) līdz 2019. gada 27. augustam

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/44371

2019. gada 7. augustā, 15:07, Aktualitātes
Ogrenet

Jaunākie komentāri

Vilhelmīne • 2019. gada 8. augustā, 14:29
Kā tur būs ar gaiļiem? Viņus turēs atsevišķi vai kopā ar vistām?
nē, nepriecē • 2019. gada 8. augustā, 13:16
koncentrācijas nometnes uzraugs - tā arī kādam ir darbavieta, tikai darbavieta
Zika • 2019. gada 8. augustā, 09:11
Priecē, ka mūsu novadā sāk attīstīt ražošanu un cilvēkiem būs darba vietas!

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet