Atgriezties pie raksta

Pārskats par publisko apspriešanu būvniecības iecerei

Pārskats par publisko apspriešanu būvniecības iecerei "Pārvada šķērsojums pār dzelzceļu Kalna prospektā, Ogrē".


 

2019.gada 12.septembris


Būvniecības ieceres priekšlikuma būtība:


Nodrošināt dzelzceļa satiksmes drošību Ogres pilsētā un samazināt negatīvo drošības rādītāju (nopietnu negadījumu skaitu);


Izbūvēt un aprīkot Ogres pilsētā satiksmes pārvadu, kas sekmētu drošu Ogres iedzīvotāju un pilsētas viesu pārvietošanos un aizsargātu viņu dzīvību un veselību;


Rūpēties par iedzīvotāju dzīvību un veselību, droši šķērsojot Ogres pilsētā esošos dzelzceļa sliežu ceļus.


Objekta adrese:


Kalna prospekts no Skolas ielas līdz Upes prospektam, Ogrē, Ogres novadā


Publiskā apspriešana norise:


Publiskā apspriešana norisinājās no 2019.gada 12.jūlijam līdz 15.augustam.


Iepazīties ar publiskās apspriešanas dokumentiem bija iespējams Ogres novada pašvaldībā, 4.stāvā. Brīvības ielā 33. Ogrē (Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas "Ogres novada pašvaldība" darba laikā)


Atsauksmju iesniegšanas termiņš:


2019.gada 12.jūlijam līdz 15.augustam (pasta zīmogs).


Būvniecības ieceres prezentācija:


Būvniecības iecere tika prezentēta 2019.gada 30.jūlijā. plkst. 16:00, Ogres novada pašvaldībā. Lielā zālē, 3.stāvā. Brīvības ielā 33, Ogrē.


Būvniecības ierosinātājs:


Ogres novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000024455, Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads 


Būvniecības ieceres izstrādātājs:


SIA EPPE, būvkomers.reģ.nr. 14599, Ieroču iela 4-2, Rīga, LV-1013.


Būvniecības ieceres projekts "Pārvada šķērsojums pār dzelzceļu Kalna prospektā, Ogrē" publiskai apspriešanai tika nodots 2019.gada 12.jūlijā saskaņā ar Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas "Ogres novada pašvaldība" Ogres novada būvvaldes 2019.gada 11.jūlija lēmumu Nr. BIS-BV-5.3-2019-14 "Lēmums par publiskas apspriešanas uzsākšanu pārvada šķērsojuma pār dzelzceļu Kalna prospektā, Ogrē, Ogres nov., būvniecībai".


Publiskās apspriešanas laikā ar būvniecības ieceres dokumentiem varēja iepazīties Ogres novada pašvaldībā Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., kā arī Ogres novada pašvaldības mājaslapā www.ogresnovads.lv


Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes varēja iesniegt publiskās apspriešanas laikā Ogres novada pašvaldībā Brīvības ielā 33, Ogrē. Ogres nov., aizpildot aptaujas anketu. Paziņojums par publiskās apspriešanas norisi tika izziņots:


2019. gada 11.jūlijā Ogres novada pašvaldības mājaslapā:


http://ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/publiska_apspriesana/2019/?page=0&doc=36753


http://ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/jaunumi/?page=0&doc=36761


2019. gada 12.jūlijā Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) www.bis.gov.lv.


2019. gada 12.jūlijā izvietojot būvtāfeli būvniecības ieceres vietā Kalna prospektā krustojumā ar Tirgoņu ielu, Ogrē, Ogres nov.


Publikācijā Ogres novada informatīvajā laikrakstā "Ogrēnietis"


http://ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/izdevums__ogrenietis_/2019/files/textdoc/13_567_30_07_2019_ogrenietis.pdf


http://ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/izdevums__ogrenietis_/2019/files/textdoc/ogrenietis15augusts.pdf


Sabiedrības līdzdalība būvniecības ieceres publiskajā apspriešanas sanāksmē 2019.gada 30.jūlijā vērtējama kā augsta, kopā piedalījās 28 interesenti. 


Sanāksmē piedalījās Ogres novada pašvaldības priekšsēdētājs E.Helmanis, Ogres novada domes deputāti J.Laizāns un J.Laptevs, Ogres novada būvvaldes, Infrastruktūras veicināšanas nodaļas, Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļas pārstāvji, būvniecības ieceres izstrādātāja SIA "EPPE" pārstāvis, piegulošo dzīvojamo māju īpašnieki un iedzīvotāji, kā arī citi interesenti.


Uzdotie jautājumi, sniegtās atbildes un diskusijas par būvniecības ieceri aprakstītas sanāksmes protokolā.


Publiskās apspriešanas laikā lika saņemtas 7 derīgas aptaujas lapas, 5 iesniegumi kā arī 4 e-pasti (nosūtīti uz adresi ogredome@ogresnovads.lv).


Saņemto priekšlikumu apkopojumu skatīt pielikumos.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/44672

2019. gada 13. septembrī, 09:50, Aktualitātes
ogresnovads.lv

Par šo rakstu vēl nav saņemts neviens komentārs.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet