Atgriezties pie raksta

Valsts plāno vairāk neapmaksāt brīvpusdienas 1.- 4. klašu skolēniem, bet liks to darīt pašvaldībām: Ogres, Ķeguma, Ikšķiles un Lielvārdes pašvaldību viedokļi (papildināts)

Strādājot pie nākamā gada budžeta, Izglītības un zinātnes ministrija, kura atrodas Jaunās konservatīvās partijas (JKP) pārziņā, rosinājusi apspriešanai funkciju – dotāciju 1.-4. klašu skolēniem brīvpusdienu nodrošināšanai - turpmāk nodot pašvaldībām. 

Tādējādi skolēnu brīvpusdienām paredzēto finansējumu gandrīz 20 miljonu apjomā 2020.gadā un turpmāk katru gadu varētu novirzīt Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) prioritāro pasākumu īstenošanai, kā, piemēram, pedagogu algām. Par šo jautājumu ministrija turpina konsultācijas ar pašvaldībām un sociālajiem partneriem.


Par šāda lēmuma apspriešanu un pieņemšanu savu viedokli lūdzām paust arī Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novada pašvaldībām.


Ogres novada domes priekšsēdētāas Egila Helmaņa viedoklis: "Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) lēmums  - pašvaldībām nodrošināt 1.-4. klašu skolēnu brīvpusdienas -, manuprāt, ir spļāviens sejā mūsu jaunatnei un sabiedrībai kopumā. Demogrāfi nepārtraukti ziņo par bēdīgo demogrāfisko sitāciju valstī, un šis JKP lēmums pastiprinās demogrāfisko bedri, no kuras vairs nebūs iespējams tikt ārā. Sabiedrība gaidīja jaunus politiskos spēkus, jaunus cilvēkus valdībā, kuriem būs jauns redzējums un kuri spēs uzlabot dzīves kvalitāti, bet diemžēl JKP parāda tieši pretējo.


Šāda lēmuma pieņemšana ir arī nepieņemama pašvaldībām kopumā. Valdība ļoti īsā laika posmā plāno uzlikt jaunu un salīdzinoši lielu finansiālu slogu pašvaldību budžetam, objektīvi neizvērtējot pašvaldību iespējas un sekas šādam lēmumam. Lai pieņemtu šādu lēmumu, valdībai būtu jānodrošina papildu finansējuma nodrošināšana, lai pašvaldības spētu kvalitatīvi nodrošināt uzdevumu, kuru IZM ministre Ilga Šuplinska (JKP) šobrīd piedāvā nodot pašvaldībām kā funkciju, taču bez finansējuma.


"Šobrīd Lielvārdes novada skolās mācas 420 1.-4. klašu skolēni, kuri saņem valsts apmaksātas brīvpusdienas. Valsts šim mērķim piešķir 1,42 EUR viena bērna pusdienu izdevumiem. Lielvārdes novadam pagājušajā mācību gadā tie bija 104 000 EUR. Lielvārdes novada pašvaldība, rēķinoties ar valsts atbalstu 1.-4. klašu skolēnu ēdināšanai, pakāpeniski un mērķtiecīgi ir radusi iespēju apmaksāt brīvpusdienas arī 5.-9.klašu skolēniem šim mērķim tērējot apmēram 149 562 EUR budžeta līdzekļu, kā arī nodrošinot obligātā vecuma 5-6 gadīgo bērnu pusdienu izdevumu segšanu. Līdz ar to, izmantojot valsts un pašvaldības līdzekļus, esam nodrošinājuši, ka Lielvārdes novada izglītības iestādēs obligātā izglītības vecuma bērni saņem brīvpusdienas. Iespējams, ja no valsts budžeta nebūtu uzsākta ēdināšanas finansēšana, pašvaldība citādi būtu veidojusi ēdināšanas atbalstu skolēniem citās vecuma grupās. Situācijā, kad valsts kampaņveidīgi un bezatbildīgi bez finansējuma nodod šīs funkcijas īstenošanu pašvaldībai, būs ietekme uz 2020.gada pašvaldības budžetu par vairāk nekā 100 000 EUR, radot situāciju, ka kādam iesāktajam investīciju projektam būs jāsamazina finanšu līdzekļi, vai tas netiks īstenots. Jau šajā gadā valsts, gatavojoties piespiedu administratīvās teritorijas reformas īstenošanai, ir radījusi situāciju, ka pašvaldībai nav iespējas piesaistīt citus resursus, kā vien paļauties uz pašvaldības budžetu. Ilgstoši tam būs liela ietekme uz novada attīstību. Iepazīstoties ar IZM argumentiem par lēmumu atteikties no brīvpusdienu nodrošināšanas 1.-4. klašu skolēniem (ministre Ilga Šuplinska paziņoja, ka ministrijai ir jādomā par izglītības saturu, nevis par bezmaksas pusdienām): iespējams varētu piekrist, taču šādā gadījumā valsts ierosinātā atbalsta turpināšana būtu jāuzņemas Labklājības ministrijai, kam būtu jārūpējas par bērnu sociālo labklājību. Kvalitatīva izglītība sevī ietver arī bērna labsajūtu skolā, un Izglītības ministrijai nevajadzētu manipulēt ar viedokli, ka skolēnu brīvpusdienām nenovirzītie līdzekļi varētu līdzēt skolotāju algu palielināšanai. Pašvaldība no valsts sagaida, ka tās pieņemtie lēmumi ir izsvērti un pēctecīgi un tie neierobežo likumā "Par pašvaldībām" pašvaldībai noteikto funkciju pildīšanu," ziņo Lielvārdes novada domes izpilddirektore Inga Reķe.


Dotācija, ko saņem Ķeguma novada pašvaldība par brīvpusdienu nodrošināšanu 1.– 4. klasei, ir plānota 36 400 EUR 2019.gadā. Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Raivis Ūzuls: "Nākamā gada budžetā šī ir pietiekami nozīmīga un liela summa, kas jāatrod, tātad būs jāsamazina izmaksas kādam citam pašvaldības projektam vai iecerei. Šī gan nav pirmā reize, kad valsts uzliek finanšu slogu pašvaldības budžetam, aizbildinoties ar pašvaldību budžetu pieaugumu. Ķeguma novada pašvaldībai bērni vienmēr būs prioritāte, tāpēc, neskatoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu, mēs atradīsim budžetā finansējumu, lai nodrošinātu brīvpusdienas 1. – 4.klašu skolēniem."


Ikšķiles novada pašvaldības ieskatā šāda valdības iecere būtiski traucētu pašvaldībai turpināt uzsāktos darbus novada attīstībai. Tie būtu papildus izdevumi, ar kuriem neviens nav rēķinājies, līdz ar to, nāktos kādai no nozarēm neparedzēti samazināt budžetu vai neieguldīt attiecīgos līdzekļus attīstībā. Pašvaldības darbā būtiska ir plānošana, šādi neparēdzēti, pēkšņi lēmumi (izdevumi)  būtiski traucē pašvaldības darbu un attīstību kopumā, kas nav uzskatāms kā labās prakses piemērs attiecībā pret pašvaldībām un tās iedzīvotājiem.


Zināms, ka 2019.gada 20.augustā valdība izskatīja Finanšu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2020.gadam" izstrādes procesā". Izglītības un zinātnes ministrijai ir dots uzdevums sagatavot grozījumus Bērnu tiesību aizsardzības likumā, izslēdzot valsts līdzdalību brīvpusdienu nodrošināšanā 1.-4.klases skolēniem no 2020.gada 1.janvāra un paredzēt, ka turpmāk brīvpusdienas nodrošina pašvaldības savu budžetu ietvaros vismaz pašreizējā līmenī. 


Redakcijas piebilde. Kad raksts jau bija sagatavots publicēšanai, Izglītības un zinātnes ministrija izplatīja paziņojumu, ka no 2020.gada 1.janvāra brīvpusdienas 1.-4. klašu skolēniem būs jānodrošina gan valstij, gan pašvaldībām, un pašvaldībām savu budžetu ietvaros finansējums jāatvēl vismaz tādā pašā apmērā, kādā to nodrošina valsts.


Izglītības un zinātnes ministrija norāda, ka, pārskatot ministrijas budžetu 2020.gadam, atkārtoti tika konstatēts, ka brīvpusdienu nodrošināšanas funkcija ir neraksturīga kopējai IZM darbībai, kuras pienākums primāri ir gādāt par izglītības saturu, metodoloģiju un kvalitāti. Kvalitātes jēdziens sevī ietver arī mācību procesa organizēšanai nepieciešamo infrastruktūru, objektu un pakalpojuma pieejamību, sakārtotu un drošu emocionālo un fizisko vidi, bet tieši tāpēc pašvaldības kā skolu dibinātājas ir līdzatbildīgas izglītības funkcijas veikšanā. 


IZM uzsver, ka nevienā brīdī nav apšaubīta pusdienu nepieciešamība skolā, jo ir skaidrs, ka tas ir viens no skolēna veselības, attīstības un labsajūtas pamatnosacījumiem. Jautājums bija nevis par to - vai pusdienām skolā jābūt, bet gan – kas tās apmaksās.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/44702

2019. gada 16. septembrī, 17:39, Aktualitātes
Ogrenet

Jaunākie komentāri

Dr. Platais • 2019. gada 18. septembrī, 23:15
Apēst un izdirst?
xxx • 2019. gada 18. septembrī, 21:11
Nevajag Ogrē celt jaunu bibliotēku par miljoniem tad arī nauda būs skolēnu pabarošanai
to PretViltusZinam • 2019. gada 18. septembrī, 15:44
IZM tagad strebj ko savārijusi, nevis viltus ziņas. Pirms nedēļas bija cita informācija.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet