Atgriezties pie raksta

Ogrē daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektiem zema aktivitāte

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības 2015. gada 12.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.16/2015 "Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās" Ogres novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja saņemt Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu ar dzīvojamo māju energoefektivitētes paaugastināšanas pasākumu veikšanu saistītām aktivitātēm.  

Atbalstāmās aktivitātes:  • sertificēta speciālista ēkas energoaudita pārskata izstrāde;

  • tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana;

  • fasādes vienkāršotās atjaunošanas projekta izstrāde;

  • siltumapgādes sistēmas renovācijas shēmas izstrāde;

  • būvniecības kontroltāmes izstrāde.


Ogres novada pašvaldība minēto darbību veikšanai piešķir līdzfinansējumu 80% apmērā no dzīvojamās mājas pieteikuma tāmē energoefektivitētes paaugstināšanas pasākumu veikšanai norādītajām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 7000 vienai dzīvojamai mājai.


Iespēju izstrādāt dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju ar Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu ir izmantojuši dzīvokļu īpašnieki no 30 Ogres daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām.


Šī gada maijā, pēc pozitīvu atzinumu saņemšanas no AS "Finanšu attīstības institūcijas Altum" (turpmāk – Altum) par izstrādāto tehnisko dokumentāciju, 11 dzīvojamām mājām tika izsludināts būvniecības darbu iepirkums, kā arī, pamatojoties uz pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem par būvniecības darbu izmaksām, lūgts kredītiestādēm aprēķināt provizorisko kredīta maksājumu uz viena dzīvokļa kvadrātmetru.


Ņemot vērā informāciju par būvniecības darbu, būvuzraudzības, autoruzraudzības, projekta vadības provizoriskajām izmaksām, kā arī kredītiestāžu sniegtajiem provizoriskajiem aprēķiniem par kredīta maksājumu, SIA "Ogres Namsaimnieks" aicināja dzīvokļu īpašniekus piedalīties aptaujā par tālāko projekta realizācijas darbību veikšanu. Diemžēl, tikai 1 no 11 dzīvojamām mājām šobrīd ir nobalsojusi par energoefektivitātes paaugstināšanas projekta tālāko virzību un SIA "Ogres Namsaimnieks" par šo dzīvojamo māju ir iesniegusi Altum granta pieteikumu, kā arī pieteikumu kredītiestādē kredīta saņemšanai. Šīs mājas dzīvokļu īpašniekiem vēl būs jābalso un jāpieņem dzīvokļu īpašnieku kopības gala lēmums par reālajām projekta realizācijas izmaksām. Vēl par 2 dzīvojamām mājām tiek precizētas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu realizācijas izmaksas, lai varētu organizēt atkārtotu dzīvokļu īpašnieku aptauju un pieņemt lēmumu par projekta tālāko virzību.


No 11 Ogres daudzdzīvokļu namiem, kas savlaik sākuši virzību uz ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu, 8 no šīs ieceres jau ir atteikušies, pieņemot par to dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumus, iespējams, ka dzīvokļu īpašnieki atteikušies virzīt projektu par daudzdzīvokļu māju siltināšanu tādēļ, ka Ogres pilsētā ir zems siltumenerģijas tarifs. Tādējādi, ekonomiskā atdeve 30 gadu periodā ir salīdzinoši zemāka, attiecīgi arī līdzfinansējums, ko var iegūt no "Altum", ir mazāks. Tajā pašā laikā Ogres pilsētā ir vairākas mājas, kurām līdzfinansējuma apjoms ir maksimālais iespējamais, kas ir puse no attiecināmajām izmaksām.


"Visticamāk, ka nākamā gada sākumā mainīsies siltumenerģijas tarifs. Līdz ar to, iespējams, ekonomiskā atdeve būs lielāka un pieaugs ieinteresētība par māju siltināšanu. Ziemā varētu izsludināt iepirkumu konkursu, un 2020. gada pavasarī siltināšanas projektus virzīt tālāk. Šobrīd jāturpina darbs pie dzīvokļu īpašnieku informēšanas par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu nepieciešamības un ieguvumiem ilgtermiņā." norāda K. Grīnbergs.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/44761

2019. gada 24. septembrī, 13:10, Aktualitātes
Ogrenet

Jaunākie komentāri

>Pie cita apsaimniekotāja • 2019. gada 27. septembrī, 10:38
tas atdalīšanās un pāriešanas process ir ilgstošs, domāju, ka tās mājas , kuras oktobra mēnesī saņēma domes lēmumu par mājas pārņemšanu, tagad pārņem lietas no ON, un tad jau novembrī varēs spriest par izmaiņām. Kaut gan nianses kamēr noregulēsies ir jāpaiet laikam. Būs savādāk. Un biedrības ir jādibina, tas ir pareizais ceļš.
Pie cita apsaimniekotāja • 2019. gada 27. septembrī, 10:32
Kāpēc neviens Ogres pilsētas daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājs, atdalījies no "Ogres namsaimnieka" pakalpojumiem, negrib vai nevar pastāstīt citiem ogrēniešiem, kā dzīvo, kā maksā, kā klājas??? Salīdzinoši - katru nedēļu lursoft.lv LV nāk klāt n-tās māju biedrības. Kāpēc neviens neriskē mums pastāstīt?
auni • 2019. gada 27. septembrī, 07:49
skat. ...ventspils.lv (NU vismaz tikdaudz VARĒTU. ja ar ek. min. mājas l. apguvi nepārvaramas GALVAS GRŪTĪBAS !!!)...

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet